Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Co należy zrobić z kanałami wentylacji grawitacyjnej stosując wentylację mechaniczną?

szyb wentylacja grawitacyjna komin wentylacyjny od wewnątrzStosując się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozdz. 62:

W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej.

Zatem albo należy zamknąć kanały wentylacji grawitacyjnej (zaślepić), albo w ogóle ich nie uwzględniać w projekcie nowego domu.

Zobacz także

PRO-VENT