Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Czy można łączyć rekuperację z popularnymi klimatyzatorami?

Wady i zalety użycia samych klimatyzatorów

schemat wentylacji pomieszczen

Zalety:

  • niezależna regulacja mocy dla każdego pomieszczenia,
  • brak mieszania się strumieni powietrza pochodzących z różnych pomieszczeń,

Wady:

  • konieczność rozprowadzenia wielu przewodów gazowych,
  • hałas emitowany przez jednostki chłodzące,
  • wysoki koszt.

Połączenie rekuperatora i klimatyzatora

Rozwiązanie to polega na rozprowadzeniu instalacji kanałów dostarczających powietrze do i z pomieszczeń. Przeważnie są to kanały o większych średnicach niż dla instalacji wentylacyjnej ze względu na duże ilości powietrza niezbędnego do usunięcia nadmiaru ciepła. Na przykład dla domu o powierzchni ok. 200 m2 chcąc usunąć ciepło o mocy około 5 kW należy wprowadzić i usunąć z pomieszczenia łącznie 1000-1400 m3/h. Nie należy przy tym realizować tego w 100% powietrzem świeżym zewnętrznym, gdyż urządzenie chłodnicze powinno mieć moc 2 razy większą. Zastosowanie centrali rekuperacyjnej (służą do tego rekuperatory) pozwala wprawdzie ochłodzić częściowo powietrze zewnętrzne, ale wymaga stosowania centrali o dużej wydajności, o wiele większej niż do celów wentylacyjnych. Układ optymalny to: dobry rekuperator (rekuperatory), dobrany na „wydajność wentylacyjną” plus klimatyzator tzw. kanałowy, z częściową recyrkulacją.

wentylacja rekuperator klimatyzacja

 

W przypadku gdy ilość powietrza wentylacyjnego jest znacząco różna od powietrza klimatyzowanego powyższego układu, nie da się wyregulować systemu. Wtedy polecamy poniższy przykład:

wentylacja rekuperator klimatyzacja opcja

 

Gdy jest zapewniony swobodny odpływ powietrza z pomieszczeń, można zastosować jedną większą kratkę wywiewną, np. w holu . W pomieszczeniach, gdzie jest to nie zapewnione należy wykonać „wywiew do systemu klimatyzacji”. Za pomocą systemu przepustnic „1” można ustalić ilość powietrza wentylacyjnego i klimatyzowanego do każdego pomieszczenia. Należy jednak wiedzieć, że gdy klimatyzacja działa w procesie recyrkulacji, w obu powyższych rozwiązaniach następuje mieszanie się powietrza z różnych pomieszczeń.

Dobór urządzenia klimatyzacyjnego

W przypadku systemu Multisplit z odrębnymi jednostkami chłodzącymi dla każdego pomieszczenia dobieramy jednostkę:

  • Około 30% ciepła większą dla budownictwa „lekkiego” niż suma zysków.
  • Równą lub nieco mniejszą niż suma zysków ciepła dla budownictwa „ciężkiego” o dużej akumulacji ciepła.

Dla klimatyzacji kanałowej z recyrkulacją postępujemy w poniższy sposób:

  • Sumujemy odzysk ciepła od wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń.
  • Dobieramy klimatyzator kanałowy o mocy chłodniczej około 30 % większej (dla konstrukcji lekkiej) lub równej, bądź nieco mniejszej (konstrukcja ciężka).
  • Za pomocą przepustnic ustalamy ilość powietrza klimatyzowanego do poszczególnych pomieszczeń. Najlepiej zrobić to za pomocą anemometru. Ustalić dla każdego pomieszczenia ilość powietrza w stosunku do całkowitego powietrza klimatyzacji (wg danych klimatyzatora). Stosunek ten powinien być równy udziałowi zysków ciepła pomieszczenia w całkowitym zysku ciepła wszystkich pomieszczeń. Czyli dla pomieszczeń mocniej nagrzewających się wpuszczamy więcej powietrza klimatyzowanego. Należy pamiętać o potrzebie swobodnego usunięcia powietrza z wszystkich klimatyzowanych pomieszczeń.
Zobacz także

PRO-VENT