Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Czy można stosować wentylację mechaniczną mając kocioł CO lub kominek?

zawor odpowietrzający z barometremStosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest dozwolone.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690):

  1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
  2. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Najdogodniej jest montować kocioł (piec) w osobnym pomieszczeniu. W przypadku kotłowni na gaz płynny, musi ona posiadać awaryjny przewód wywiewny umieszczony w ścianie zewnętrznej. Kominki montujemy dowolne i w dowolnym miejscu, musimy tylko pamiętać o dostarczeniu powietrza do spalania.

Zobacz także

PRO-VENT