Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Jak podłączać kanały do rekuperatora?

Zapewnienie dostępu od strony kanałów wentylacyjnych, elastyczne łączniki

W celach serwisowych niezbędny jest dostęp do centrali wentylacyjnej od strony kanałów wentylacyjnych, dlatego centralę należy łączyć ze sztywnymi kanałami poprzez elastyczne łączniki. Warunek ten dotyczy również wszystkich urządzeń dodatkowych montowanych na instalacji (np. przepustnice, nagrzewnice oraz filtry kanałowe).

Solidność podłączenia

Montażu kanałów na króćcach (miejsca łączenia kanału z centralą) należy dokonać w sposób pewny, zabezpieczając je przed przypadkowym zsunięciem lub uszkodzeniem pod wpływem wibracji. Odcinki kanałów króćców centrali należy podwiesić w celu zmniejszenia naprężeń powstających na króćcach.

Minimalizacja spadku sprawności

Aby zminimalizować spadek sprawności wynikający z przepływu turbulentnego, należy na wylotach centrali:

  • zainstalować odcinki proste kanału, zwracając uwagę na:
    • odległość zgięcia kanału od centrali co najmniej 1-krotnej średnicy kanału od strony wlotów (do czerpni, wywiew) i 3-krotnej od strony wylotów (nawiew, do wyrzutni),
    • wykonywać instalacje niskosprężne z kanałów izolowanych o odpowiedniej średnicy dostosowanej do wymaganego wydatku powietrza.
odległości montażu kolan od centrali wentylacyjnej mistral smart

Układ króćców wentylacyjnych różni się w zależności od typu oraz strony centrali. Powyższy schemat przedstawia centralę jednorekurepatorową w wykonaniu lewym.

Minimalizacja odczuwania hałasu

Ze względu na możliwy hałas, centralę należy montować możliwie najdalej od sypialni i pomieszczeń tzw. „cichych” (pokoi).

Zobacz także

PRO-VENT