Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Jak wygląda przepływ powietrza w rekuperatorach Mistral?

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem central MISTRAL polega na usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze systemem kanałów transportowane jest do centrali, gdzie podlega filtrowaniu i wyrzucane jest przez kanał wyrzutowy na zewnątrz budynku.

Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia, gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Następnie, przechodząc przez wymiennik ciepła, ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane i tłoczone do wentylowanych pokoi, sal czy biur.

Obieg powietrza w rekuperatorze

Obieg powietrza w centralach MISTRAL przedstawiono na przykładzie centrali z wymiennikiem krzyżowym.

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem central MISTRAL polega na usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze systemem kanałów transportowane jest do centrali, gdzie podlega filtrowaniu i wyrzucane jest przez kanał wyrzutowy na zewnątrz budynku. Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia, gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Następnie, przechodząc przez wymiennik ciepła, ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane i tłoczone do wentylowanych pokoi, sal czy biur.

przepływ powietrza w rekuperatorze mistral

Odzysk ciepła – blok letni, bypass wymiennika

Kiedy odzysk ciepła nie jest wymagany, możliwe jest jego wyłączenie poprzez zastąpienie wymiennika przez blok letni lub załączenie bypassu (obejście wymiennika ciepła).

Blok letni umieszcza się w miejsce wymiennika krzyżowego w centrali.

Blok ten dostarczany jest w komplecie z centralami od MISTRAL 250 econo do MISTRAL 800. Dla większości pozostałych central możliwe jest jego wykonanie na specjalne zamówienie.

Centrale w wersji PRO, SMART i DUO posiadają wbudowaną przepustnicę bypassu z siłownikiem, umożliwiając automatyczne sterowanie odzyskiem ciepła w zależności od potrzeb. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w okresie letnim, kiedy to automatyka centrali samoczynnie zmienia stan przepustnicy, umożliwiając skuteczniejsze chłodzenie pomieszczeń w okresie nocnym.

Bypass w centralach Mistral DUO

W centralach MISTRAL DUO zastosowana została przepustnica klapowa na wywiewie, a kanał bypassu montowany jest w górnej części centrali ponad krzyżowymi wymiennikami ciepła. Po otwarciu przepustnicy, usuwane powietrze, przepływając przez centralę, omija wymienniki, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a następnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane z obiektu.

przepływ powietrza przez bypass w centrali wentylacyjnej Mistral DUO

Bypass w centralach Mistral PRO i SMART

W centralach Mistral PRO i Mistral SMART zastosowano przepustnicę suwakową montowaną w komorze wywiewnej centrali, a kanał bypassu wykonany jest za wymiennikiem przy tylnej ściance centrali. Po wyłączeniu odzysku ciepła przepustnica suwakowa zamyka możliwość przepływu powietrza przez wymiennik, otwierając jednocześnie kanał bypassu. Powietrze usuwane, przepływając przez centralę, omija wymienniki, dzięki czemu nie dochodzi do wymiany ciepła. Powietrze jest jedynie przefiltrowane, a następnie bez zmiany temperatury nawiewane lub usuwane z obiektu.

przepływ powietrza w centrali wentylacyjnej Mistral PRO

Bypass zewnętrzny

W większości pozostałych central istnieje możliwość ich przystosowania do podłączenia bypassu zewnętrznego. W tym przypadku w komorze wyrzutowej centrali zostaje wykonany dodatkowy króciec, który należy połączyć z kanałową przepustnicą montowaną na kanale wywiewnym.

W tym przypadku powietrze płynące dodatkowym kanałem omija wymiennik (brak odzysku ciepła). Jednak omija również filtr zamontowany wewnątrz centrali. Z tego względu zaleca się zastosować na bypassie dodatkowy filtr kanałowy zapewniający filtrację oraz zabezpieczający wentylator centrali przez zabrudzeniem.

przepływ powietrza przez bypass zewnętrzny omijający rekuperator

Przepływ w centralach Mistral MAX

Obieg powietrza w przypadku centrali MAX przedstawiono na rysunku. Dodatkowy strumień powietrza Vadd występuje tylko w centrali Mistral MAX-S w trybie chłodzenia.

przepływ powietrza w centrali wentylacyjnej Mistral MAX

Zobacz także

PRO-VENT