Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez niedoświadczonych instalatorów?

Opis błędu skutek
Stosowanie źle dopasowanych redukcji lub zbyt gwałtownych kolanek w instalacji. Wzrost oporów miejscowych, zmniejszenie wydajności wentylacji, dodatkowy hałas.
Montaż nagrzewnic tuż za centralą. Nierównomierny przepływ powietrza przez nagrzewnicę, brak możliwości wykorzystania pełnej mocy nagrzewnicy, wzrost oporów instalacji.
Brak przepustnic przed newralgicznymi anemostatami (np. pierwszy za centralą). Szumienie na anemostatach.
Brak właściwej izolacji instalacji, szczególnie prowadzonej poza ciepłą strefą budynku. Spadek skuteczności odzysku ciepła, wykraplanie się wilgoci w zimnych kanałach, szczególnie przy wyłączonej centrali.
Umieszczanie centrali w przestrzeniach nieogrzewanych. Zamarzanie wymiennika centrali, wykraplanie się wilgoci wewnątrz centrali, cofanie się zapachów z instalacji kanalizacyjnej.
Pozostawienie kanałów wentylacji grawitacyjnej gdy zamontowano już układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Brak zrównoważonej wentylacji, niekontrolowane straty ciepła.
Zamontowanie zbyt małej czerpni ściennej lub brak skrzynki rozprężnej. Zaciąganie wody opadowej, zatykanie siatki czerpni, hałas.
Brak zbilansowania nawiewu z wywiewem. Brak optymalnego odzysku ciepła, szczególnie istotne przy centralach wysokosprawnych.
Nieergonomiczne usytuowanie sterownika centrali. Utrudnienie korzystania z różnych funkcji centrali (wietrzenia).
Brak podcięcia lub kratek w drzwiach. Brak przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami, brak zrównoważonej wentylacji.
Montowanie nieodpowiednich lub nieszczelnych przepustnic zwrotnych w przypadku połączenia układu wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem kominkowym. Umożliwienie pracy instalacji kominkowej przy wyłączonej centrali. Cofanie rozgrzanego powietrza do centrali, uszkodzenia mechaniczne części centrali.
Zobacz także

PRO-VENT