Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Ogrzewanie kominkowe – jak dostarczyć ciepło z kominka przez rekuperator?

kominek świąteczny ciepły wystrój salonRozwiązaniem najlepszym pod względem sterowalności jest niezależny od wentylacji układ kanałów rozprowadzających powietrze kominkowe. Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników i wywiewników oraz końcową regulację ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od wymogów wentylacyjnych.

Możemy także doprowadzić ciepłe powietrze do wszystkich wentylowanych pomieszczeń kanałami wentylacji nawiewno–wywiewnej. Sposób ten jednak jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni jedynie funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego. W takim przypadku należy zastosować dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej). Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka. Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze rozprowadzenie ciepła wyrównując temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

W powyższym przypadku należy pamiętać, że:

  • wentylator i centrala wentylacyjna (rekuperator) bezwzględnie muszą być zaopatrzone w szczelne przepustnice zwrotne uniemożliwiające cofanie się powietrza do centrali lub kominka. Cofnięcie się gorącego powietrza do centrali może spowodować uszkodzenie wentylatora, a nawet „wypaczenie” obudowy centrali wentylacyjnej i wymiennika ciepła.
  • Średnice kanałów nawiewnych do pomieszczeń muszą być przeliczone dla łącznego przepływu powietrza z centrali plus z kominka. Należy przyjmować prędkości w kanałach maks. 3-4 m/s. Należy zastosować kanały o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.
  • Korzystniej jest użyć anemostatów wywiewnych niż nawiewnych (struga ciepłego powietrza jest wówczas kierowana bardziej w dół). Dodatkową korzyść da umieszczenie nawiewników w pobliżu zaworów termostatycznych grzejników – włączenie ciepłego nadmuchu z kominka szybko wyłączy grzejniki.
  • Ponieważ ilość recyrkulującego powietrza kominkowego może być znaczna należy zapewnić swobodny jego przepływ poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie odpowiednio dużych kratek wentylacyjnych.
  • Nadmuchowe ogrzewanie kominkowe ma charakter recyrkulacyjny, następuje więc mieszanie się powietrza pochodzącego z wszystkich ogrzewanych pokoi, holu i pomieszczenia z kominkiem.
  • Nie zalecamy ogrzewania w ten sposób kuchni i łazienek (WC), ponieważ dla skutecznego ogrzewania rozwiązanie to wymaga zwiększenia wydajności centrali wentylacyjnej w celu minimalizacji recyrkulacji powietrza z tych pomieszczeń. Nieuzasadnione ekonomicznie jest realizowanie powyższego ogrzewania tylko za pomocą powietrza „świeżego” (bez recyrkulacji, np. tłocząc powietrze z centrali poprzez kominek).
  • Ze względu na możliwość rozszczelnienia przepustnicy zwrotnej niedopuszczalne jest zatrzymanie wentylatorów (STOP) w przypadku pracy wentylatora kominkowego. W związku z powyższym niedopuszczalne jest stosowanie w tym przypadku układu rozmrażania poprzez wyłączenie wentylatora nawiewu.

UWAGA!

Rekuperator musi być włączony jeśli ogrzewanie kominkiem pracuje. W przeciwnym przypadku gorące powietrze cofa się do centrali i może spowodować jej uszkodzenie.
Moce wentylatorów „w kominku” i centrali wentylacyjnej powinny być zbliżone, aby układ pracował bez zakłóceń

Jeśli kominek z systemem rozprowadzającym ma pracować jako podstawowy układ grzewczy domu, rozsądnym jest zlecić projekt i wykonanie firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem nadmuchowym.

wspolpraca rekuperatora z kominkiem

Powietrze do spalania

Zbyt mała ilość powietrza do spalania to najczęstszy powód złego funkcjonowania kominków. Kominki z wkładami zużywają do spalania od 6 do 8 m3 powietrza na godzinę, a kominki otwarte nawet od 200 do 1000 m3.

Jeśli w domu są nieszczelne okna i drzwi, to powietrze zasysane przez kominek może się dostać tymi właśnie nieszczelnościami. W domach ze szczelnymi oknami jednym ze sposobów na dostarczenie wystarczającej ilości powietrza do spalania można wykonać specjalnym kanałem, którym powietrze będzie doprowadzane do kominka bezpośrednio z zewnątrz budynku. Systemy wentylacji grawitacyjnej, jeśli brak takiego kanału, mogą nie działać poprawnie, na przykład zasysając powietrze z kanałów wentylacyjnych.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna powinna być tak zbilansowana, by zapewnić więcej powietrza nawiewanego niż wyciąganego.

Zobacz także

PRO-VENT