Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Okap kuchenny – jak wymusić wietrzenie za pomocą rekuperatora?

biała kuchnia zielona ściana meble kuchenne okap czajnikPodłączenie do wyciągu centrali okapu kuchennego możliwe jest tylko w przypadku kuchenek elektrycznych. Okap kuchenny koniecznie musi mieć zamontowany filtr tłuszczowy (zapobiega to trwałemu zabrudzeniu kanałów wentylacyjnych oraz wymiennika ciepła).

Podczas pracy okapu kuchennego centrala wentylacyjna powinna pracować z maksymalną wydajnością. W przypadku, gdy okap posiada silnik o wydatku większym niż wydajność znamionowa centrali wentylacyjnej należy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych lub przepustnice stałego przepływu np. MR 125 z oferty Systemair.

Opcjonalnie sterowniki procesorowe MISTRAL mogą zostać przystosowane do współpracy z okapem kuchennym. W takim przypadku na sterowniku aktywne jest wejście binarne, którego zwarcie spowoduje załączenie funkcji wietrzenia (maksymalna wydajność wentylacji). W celu wykrycia pracy okapu zaleca się użyć presostatu. Wężyk elastyczny presostatu z króćca P1 (+) należy wpiąć w kanał pomiędzy okapem posiadającym własny wentylator, a centralą wentylacyjną MISTRAL. Zaciski COM i NO, czyli 3, 2 na presostacie (w przypadku zastosowania presostatu BECK 930.82) należy podłączyć odpowiednimi zaciskami na płytce STEROWANIE znajdującej się na zewnątrz centrali MISTRAL. Połączenia wykonać przewodem sygnałowym (linka min. 0,35 mm2, 12 V DC). W przypadku załączenia wentylatora okapu i wytworzenia w kanale łączącym okap z centralą nadciśnienia ok. 20 Pa nastąpi zwarcie zacisków presostatu, co spowoduje załączenie funkcji wietrzenia (maksymalna wydajność centrali). W celu zapewnienia wymaganego nadciśnienia w kanale wentylacyjnym okapu należy zastosować przepustnicę pomiędzy okapem, a centralą wentylacyjną MISTRAL.

Niezależnie od podłączenia okapu kuchennego w pomieszczeniu kuchni należy zamontować dodatkowy anemostat wywiewny. Anemostat ten można podłączyć przed przepustnicą zwrotną pozostałych wywiewów (linia przerywana na rysunku poniżej). W takim przypadku w chwili pracy okapu kuchennego z wydajnością większą od wydajności wentylatorów centrali część powietrza zostanie zwrócona z okapu ponownie do pomieszczenia kuchennego po uprzednim przefiltrowaniu przez filtr okapu. Powietrze będzie cyrkulowało w ramach tego samego pomieszczenia, co w żaden sposób nie zaburzy wentylacji w budynku.

schemat podłączenia okapu kuchennego do systemu wentylacji mechanicznej

Schemat podłączenia okapu kuchennego do instalacji wywiewnej.

Zobacz także

PRO-VENT