Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Przewody wentylacyjne elastyczne z tworzywa – czy używać?

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku są systemy wentylacji mechanicznej oparte na przewodach wentylacyjnych elastycznych z tworzyw sztucznych (PCV).

Są to kanały stosunkowo sztywne, jednak nie na tyle, żeby nie można ich było delikatnie wygiąć, zależnie od potrzeb wynikających z konstrukcji instalacji.

Spotkamy je w różnych kolorach i średnicach. W porównaniu z tradycyjnymi kanałami do wentylacji mają mniejsze średnice i powodują często konieczność prowadzenia kilku przewodów do jednego anemostatu.

przewody wentylacyjne elastyczne z tworzywa

Czy przewody z tworzywa są lepsze?

Czy jest to dobre? Zależy od sposobu zaprojektowania i przeliczenia systemu wentylacji mechanicznej. Przy dobrze dobranych przekrojach i ilościach anemostatów system się sprawdzi. Ale kiedy chcemy go zaprojektować jak tradycyjny, a wykonać w oparciu o nowe kanały to nie będzie to dobra instalacja. System wymaga zastosowania rozdzielaczy (skrzynek do których podłącza się odpowiednio kanały).

Jest to instalacja droższa od tradycyjnie stosowanej.

Zgodność z przepisami budowlanymi

Przeniesiona do nas z kraju Beneluxu razem z zachodnimi centralkami jednak w swojej istocie, jest niezgodna z obecnie obowiązującymi przepisami budowlanymi, tj. „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Przepisy narzucają, że:

  • przewody wentylacyjne musza być wykonane z materiałów niepalnych,
  • odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m, czyli nie można bezpośrednio zakrywać ich sufitem,
  • dodatkowo elastyczne odcinki wentylacji powinny być wykonane z materiałów trudno zapalnych i ich długość nie może przekraczać 4 m.

Oznacza to, że stosowane odcinki przewodów z tworzyw sztucznych łączące anemostat z rekuperatorem nie mogą być dłuższe niż 4m, a tak bardzo często nie jest.

Zatem często, żeby instalacja była wykonana zgodnie z polskimi przepisami powinna być kombinacją przewodów elastycznych i stalowych ( sztywnych).

Instalacje na tych kanałach warto wykonywać w przypadku tylko dobrze zaprojektowanych instalacji i PRZELICZONYCH ilości przetłaczanego powietrza, prędkości jego przepływu w kanałach (żeby nie powodować dodatkowego hałasu). Przy zapewnieniu dobrego zaizolowania takich kanałów, a nie tylko ukryciu ich pod kartongipsem.

wentylacja mechaniczna rekuperator

Co warto sprawdzić przed zakupem takich kanałów

Ponieważ takie kanały są powszechnie dostępne na rynku, ale nie wszystkie mogą być zastosowane w wentylacji, warto przed ich zakupem sprawdzić:

  • z czego zostały wykonane przewody, czy jest to czysty polietylen, czy nie zawiera szkodliwych domieszek,
  • czy posiadają atest higieniczny,
  • czy przewody gwarantują trwałe i szczelne połączenia, często nie daje się tego osiągnąć,
  • czy są gładkie wewnątrz i nie będą zwiększać oporów przepływu.

Podsumowanie

Instalacja rekuperacji oparta na kanałach z tworzyw sztucznych, może być dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych pod warunkiem spełnienia kryteriów o których pisaliśmy wcześniej.

Jest to instalacja bardzo wymagająca pod względem projektowym, bo na tym etapie trzeba przemyśleć miejsca rozprowadzenia kanałów, żeby nie wchodziły w kolizje z innymi instalacjami (ze względu na dużą liczbę przewodów).

Zobacz także

PRO-VENT