Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Różnice pomiędzy wymiennikiem obrotowym i płytowym

wymiennik obrotowy sCzęsto obecnie słyszy się, ze wentylacja w domu realizowana jest przez centrale wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym. Czemu tak się dzieje skoro wiadomo, że nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, a mimo to wybierane.

Po pierwsze jest to oczywiście kwestia reklamy i deklarowania przez handlowców nie do końca sprawdzonych danych. Najczęściej podawane są dwie podstawowe zalety wymienników obrotowych:

  • wysoka sprawność,
  • odzysk wilgoci.

Zastanówmy się nad tymi dwoma aspektami.

Sprawność

Maksymalna sprawność wymiennika obrotowego nie przekracza 85%, natomiast wymienników przeciwprądowych może dochodzić do 92%, czyli jest znacznie wyższa od tzw. obrotówek. Jak widać istnieją konkurencyjne rozwiązania wymienników, które dają większą sprawność niż wymiennik obrotowy.

Odzysk wilgoci

Aby omówić to zagadnienie potrzeba wcześniej przybliżyć budowę wymiennika obrotowego. Zbudowany jest z nawiniętej wokół osi obrotu karbowanej i gładkiej folii aluminiowej. Naprzemienne zwoje folii tworzą w ten sposób zbiór kanalików. Aluminium ma zdolność pochłaniania ciepła i zjawisko to wykorzystano do odzysku ciepła z powietrza. Powietrze wywiewane z pomieszczeń przepływa przez wymiennik nagrzewając go, następnie wymiennik się obraca i trafia w strumień zimnego, świeżego powietrza. Powietrze to odbiera ciepło z aluminium i nawiewane jest do pomieszczeń w domu. Takich obrotów wymiennik wykonuje 3-20 na minutę.

Jeśli chodzi o odzysk wilgoci to uzyskuje się go przez pokrycie wymiennika substancją higroskopijną, która pochłania wilgoć z powietrza usuwanego, a oddaje do powietrza nawiewanego. Do czasu aż materiał higroskopijny nie „zaimpregnuje się” tłuszczem i innymi substancjami obecnymi w powietrzu usuwanym – rok, dwa, nie wiadomo. Producenci nie deklarują trwałości działania efektu higroskopijnego w takich warunkach.

Separacja strumieni

Powiedzmy że to działa, ale nie można w tym przypadku mówić o odseparowaniu strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego. Świeże powietrze przechodzi przez te same kanaliki co powietrze usuwane! Dodatkowo w obracającym się wymienniku zawsze zostaje powietrze usuwane i potem jest ono wtłaczane z powrotem do domu. Czyli część powierza, które usuwamy z kuchni czy WC nawiewamy potem do pokoi! Czy pomyśleliśmy kiedyś jakie zanieczyszczenia, wirusy i bakterie wracają do pomieszczeń zamiast zostać usunięte. Ile z nich będzie kumulować się w materiale higroskopijnym?

Ostateczny wybór zawsze pozostaje dla inwestora, ale dobrze jest wiedzieć, że Sanepid nie wyda nigdy zgody na zamontowanie wymiennika obrotowego w obiekcie, dla którego jego decyzja jest obligatoryjna. Zakaz taki wynika z faktu, że powietrze świeże przechodzi przez te same kanaliki co powietrze wywiewane.

Szczelność

Wymienniki obrotowe, ze względu na swoja konstrukcję są nieszczelne i to powoduje dodatkowe mieszanie się strumieni powietrza.

wymiennik krzyzowy s wymiennik obrotowy s

Ograniczenia stosowania

W związku z tymi negatywnymi wymienionymi właściwościami wymienników obrotowych nie powinno się stosować w obiektach w których:

  • istnieją kuchnie, gdzie wyciągane powietrze zawiera dużo oparów tłuszczów,
  • zlokalizowane są palarnie – bo zapachy przeniosą się do pomieszczeń gdzie się nie pali,
  • zlokalizowane są baseny – bo nadmierna będzie wilgotność.

Energochłonność

Montując system wentylacji mechanicznej, mamy na względzie dostarczenie świeżego powietrza i oszczędności. Centrala z wymiennikiem obrotowym zużywa więcej prądu niż z krzyżowym płytowym, bo zamontowany jest w niej dodatkowy napęd wirnika (napęd obracający wymiennik obrotowy), który pracuje bez przerwy (non-stop) i generuje przy tym też dodatkowy hałas.

Porównanie zalet i wad wymiennika obrotowego oraz krzyżowego

WYMIENNIK KRZYŻOWY WYMIENNIK OBROTOWY
Odseparowane strumienie powietrza Świeże powietrze płynie tymi samymi kanalikami co wywiewane
Brak części ruchomych w rekuperatorze Większe ryzyko awarii ze względu na występowanie części ruchomych
Dodatkowa energia na zasilanie obrotu wymiennika (nawet 70 W/h)
Sprawność temperaturowa do 93% Sprawność temperaturowa do 85%
Brak odzysku wilgoci Odzysk wilgoci z materiału higroskopijnego pokrywającego wymiennik
Zobacz także

PRO-VENT