Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Dobór urządzeń do wentylacji domu

instalator montujacy wentylacje z rekuperacjaWymaganą ilość powietrza, którą trzeba usunąć z określonych pomieszczeń, by zapewnić wentylację domu określają Polska Norma PN-83 B-03430.

Wentylacja musi zapewniać podstawową wymianę powietrza w domu (tabela poniżej). We właściwie wentylowanym domu świeże powietrze z zewnątrz napływa do pomieszczeń zwykle najmniej zanieczyszczonych: pokoi dziennych lub sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju, a następnie do pomieszczeń, w których wydziela się dużo zanieczyszczeń i wilgoci, czyli do kuchni, łazienki lub toalety, skąd jest usuwane na zewnątrz.

Taki sposób przepływu powoduje, że do pokoi nie napływają zanieczyszczenia i wilgoć z kuchni, łazienki i toalety.

POMIESZCZENIE ILOŚĆ POWIETRZA USUWANEGO [m3/h]
Kuchnia z oknem i kuchenką:
– gazową
– elektryczną (gdy mieszkają trzy osoby)
– elektryczną (gdy mieszkają więcej niż trzy osoby)
70
30
50
Kuchnia bez okna z kuchenką elektryczną 50
Łazienka 50
Toaleta 30
Pokój 30
Pomieszczenie bez okna 15

DOBÓR INSTALACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

Czerpnia

czerpnia Służy do zasysania z zewnątrz świeżego powietrza.

Czerpnia składa się z:

 • kratki zewnętrznej
 • skrzynki rozprężnej
 • kołnierza do podłączenia kanału

Skrzynka rozprężna jest niezbędna dla zminimalizowania strat ciśnienia.
Do obliczeń należy przyjmować ΔP=20 Pa.

Stosowane wielkości czerpni (średnice podłączeń):

 • Ø160 – dla rekuperatora MISTRAL 250
 • Ø200 – dla rekuperatora MISTRAL 400 EC
 • Ø250 – dla rekuperatorów MISTRAL 650 EC
 • Ø315 – dla rekuperatorów MISTRAL 1100 oraz MISTRAL 1100 EC
 • Ø400 – dla rekuperatora MISTRAL 2000 EC

Montaż czerpni

Czerpnie najlepiej montować na ścianach zewnętrznych budynku.

Montujemy je z dala od okien, o ile to możliwe od strony nawietrznej budynku, co wytworzy pewne nadciśnienie nawiewu względem wywiewu, korzystne w przypadku gdy rekuperatory nie pracują. W przypadku, gdy do czerpni nie ma dogodnego dostępu z zewnątrz, nie należy stosować siatek ochronnych w kratkach. Z czasem gromadzące się na siatce zanieczyszczenia spowodują dodatkowe, znaczne opory i mogą być źródłem hałasu.

W przypadku wyposażenia układu wentylacyjnego w gruntowy wymiennik ciepła, stosujemy dodatkowo gruntową czerpnie powietrza. Jej wielkość jest uzależniona od rozmiarów wymiennika. Przykładowy wygląd czerpni gruntowej.

Wyrzutnia

Służy do usuwania zużytego powietrza na zewnątrz.
Do obliczeń należy przyjmować ΔP=20 Pa.

Może być wykonana jak czerpnia i zamontowana w ścianie zewnętrznej budynku pod warunkiem, że:

 • powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
 • przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m, lub bez okien co najmniej 8 m,
 • okna znajdujące się w tej samej ścianie oddalone są w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni, co najmniej 2 m,
 • czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie, co wyrzutnia w odległości co najmniej 1.5 m.

Ze względu na hałas jaki wyrzutnia może powodować nie montujemy jej przy oknach sypialni. Innym rozwiązaniem jest podłączenie wyrzutni pod kanał wentylacji grawitacyjnej.

Rekuperator

Jest „sercem” całej instalacji wentylacyjnej, on dostarcza świeże filtrowane powietrze, usuwa stare, w nim następuje odzysk ciepła.

Rekuperatory opisują charakterystyki przepływowe, czyli zależność sprężu dyspozycyjnego od wydajności powietrza. Dobierając odpowiednie urządzenie spośród różnych ofert dostępnych na rynku, inwestor dodatkowo powinien brać pod uwagę następujące parametry:

 • ciężar
 • wytwarzany przez rekuperator hałas
 • poziom odzysku ciepła (powinny być podane wykresy sprawności wymiennika ciepła dla tzw. powietrza suchego)
 • zużycie prądu (urządzenie pracuje 24 godziny na dobę, zużycie energii elektrycznej jest więc istotne)
 • koszty i dostępność filtrów powietrza (wymiana filtrów co 3-6 miesięcy, niektóre sprowadzane urządzenia wymagają wymian kosztownych kaset)
 • niezawodność wentylatorów (tylko stosowanie wentylatorów renomowanych producentów gwarantuje wieloletnią pracę)

Kanały główne

Są to odcinki kanałów dochodzące bezpośrednio do rekuperatora po stronie nawiewu, wywiewu, wlotu i wylotu. Mogą być wykonane z aluminium lub z PCV.

Ze względu na tłumienie akustyczne najlepsze są SONODEC, SONODUCT itp.

Stosowane średnice kanałów:

 • Ø160 – dla rekuperatora MISTRAL 250
 • Ø200 – dla rekuperatora MISTRAL 400 EC
 • Ø250 – dla rekuperatorów MISTRAL 650 EC
 • Ø315 – dla rekuperatorów MISTRAL 1100 oraz MISTRAL 1100 EC
 • Ø400 – dla rekuperatora MISTRAL 2000 EC
kanal wentylacyjny elastyczny flex
Kanał wentylacyjny elastyczny FLEX

Kanał wentylacyjny elastyczny ocieplony FLEX

Kanał wentylacyjny kwadratowy z pianki TUBEFLEX

Kanał wentylacyjny elastyczny FLEX

Kanał wentylacyjny elastyczny ocieplony FLEX

Stosowane średnice kanałów:

 • nawiewy do sypialni i gabinetu – Ø100 mm
 • pokoju dziennego – Ø135 mm
 • wywiewny z łazienek, toalet, pomieszczeń gospodarczych – Ø100 mm
 • wywiew z kuchni – Ø125 mm
 • wywiew z okapu nadkuchennego – Ø100 mm

Dobór kanałów

Średnice wszystkich kanałów dobiera się w zależności od wielkości przepływającego przez nie powietrza. Nie powinno się przy tym przekraczać następujących wartości:

 • Ø100 – dla przepływu max. 100 m3/h
 • Ø130 – dla przepływu max. 190 m3/h
 • Ø160 – dla przepływu max. 300 m3/h
 • Ø200 – dla przepływu max. 450 m3/h
 • Ø250 – dla przepływu max. 700 m3/h

Przy zachowaniu powyższych zasad straty ciśnienia na kanałach przyjmuje się:

 • 2 Pa/mb dla odcinka prostego kanału i dodatkowo:
  • 3 Pa dla każdego łuku
  • 4 Pa dla odgałęzienia trójnika
  • 30 Pa dla każdego z anemostatów nawiewnych lub wywiewnych

Sposób prowadzenia kanałów może być dowolny. Należy tylko unikać nagłych załamań i ostrych łuków. Stosunkowo najprościej rozprowadza się kanały na poddaszu.

Jeżeli budynek posiada więcej kondygnacji, odgałęzienia zasilające pomieszczenia najniższe prowadzi się pod połacią dachu, po narożnikach ścianek kolankowych do stropu i poprzez przekucie do odpowiednich pomieszczeń.

Jako wyciągi można wykorzystać istniejące kominowe kanały wentylacyjne. Należy w nich jednak koniecznie poprowadzić dodatkowe kanały elastyczne PCV i połączyć poprzez odpowiedni kołnierz do instalacji wentylacyjnej (kanał PCV jest niezbędny, ponieważ w praktyce istnieją znaczne nieszczelności w kominach.

Jako kanały wentylacyjne najlepiej użyć przewodów izolowanych o właściwościach tłumiących hałas. Używanie rur SPIRO lub FLEX dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy mamy pewność, ze kanały oprowadzone są w otoczeniu względnie ciepłym i wystarczy izolacja kanałów o grubości 2.5 cm.

Jednak, gdy prowadzimy kanały np. przez nieocieplone, wentylowane poddasze, należy dodatkowo wszystkie kanały od strony nawiewu aż do wywiewu z pomieszczeń zaizolować wełną mineralną o grubości min. 5 cm.

Anemostaty nawiewne

anemostat nawiewny Anemostaty regulowane, umożliwiające sterowanie ilością powietrza nawiewanego (zapewniają przysufitowy rozdział powietrza). Poprzez wkręcanie lub wykręcanie możemy precyzyjnie ustalić ilość nawiewanego lub wywiewanego powietrza.

 • dla strumieni 30-50 m3/h stosować Ø100 (np. dla sypialni)
 • dla strumieni 50-100 m3/h stosować Ø125 – Ø160 (np. dla pokoju dziennego)

Anemostaty wywiewne

Stosowane średnice:

 • Ø 125 – Ø 150 dla kuchni
 • Ø 100 dla łazienki, WC, itp.

Nawiewniki montuje się w suficie w sypialni, pokoju dziennym, gabinetach czyli wszędzie tam, gdzie niezbędny jest napływ świeżego powietrza.

Nawiewu nie stosuje się w holu i korytarzach. Miejsce nawiewu powinno być tak wybrane, aby zapewnić w miarę dokładną wymianę powietrza i nie bezpośrednio nad miejscem przebywania ludzi. Najlepiej w okolicach okien, z dala od drzwi. W pokoju dziennym mogą być dwa nawiewy.

Wywiewniki montuje się po jednym w łazienkach, toaletach, garderobach, pomieszczeniach gospodarczych, ewentualnie w przedsionku.W kuchni zalecamy wykonanie dwóch punktów. Jeden zakończony anemostatem wywiewnym (albo kratką), a drugi podłączony do okapu kuchennego.

UWAGA ! Podłączamy okap tylko nad kuchenką elektryczną i gdy jest on wyposażony w filtr przeciwtłuszczowy. (Brak filtra może doprowadzić do trwałego zabrudzenia instalacji i wymiennika ciepła).

Należy pamiętać, że powietrze powinno mieć zapewniony swobodny przepływ z pokoi do łazienek i kuchni. W tym celu drzwi do tych pomieszczeń powinny być podcięte przy podłodze (min. 1.5 cm) albo zaopatrzone w kratki wentylacyjne (pow. kratki 50-60 cm2).

Kratki wentylacyjne

Jako zakończenia kanałów wywiewnych można stosować też kratki wentylacyjne. Ważne jest przy projektowaniu branie pod uwagę oporów ( spadków ciśnień ) jakie one powodują.

Kanały odgałęźne i akcesoria

Stosując kanały miękkie zagięcia wykonujemy z tych kanałów, należy tylko pamiętać, żeby były wykonywane w sposób łagodny, tzn. pod katem 45°. Wykonując instalację na kanałach sztywnych stosujemy różnego rodzaju redukcje, kolanka, trójniki itp.

Kilka przykładowych akcesoriów:

Zobacz także

PRO-VENT