Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco w swojej branży.
Rekuperatory, rekuperacja Gdańsk Katowice Kraków Lublin Olsztyn Opole Szczecin Warszawa Wrocław Łódź Białystok Bydgoszcz

Budowa rekuperatora MISTRAL

Obudowy rekuperatorów w całości wykonane są z płyt PCV. Wnętrze obudowy wygłuszono akustycznie i ocieplono termicznie pianką polietylenową. Dzięki temu obudowa charakteryzuje się dobrymi właściwościami tłumienia drgań, dobrym tłumieniem akustycznym oraz niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Obudowa central jest odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV i charakteryzuje się dużą sztywnością przy niewielkim ciężarze urządzenia. Współczynnik przenikania ciepła: U=0,38–0,44 W/m2 K. Obudowa centrali MISTRAL została zaprojektowana tak, aby możliwe było sprawne odprowadzenie dużych ilości wody pochodzącej z procesu kondensacji pary wodnej w wymienniku ciepła, dlatego w bocznej ściance centrali znajduje się rurka odprowadzania skroplin oraz otwory odpływu awaryjnego. Pokrywę inspekcyjną wykonano z warstwowej, antywibracyjnej płyty aluminiowej z dodatkową izolacją pianką polietylenową. Pokrywa mocowana jest do centrali przy pomocy gwintowanych gałek.

Obecnie produkujemy centrale z dwoma rodzajami wymienników: krzyżowym i przeciwprądowym.

KRZYŻOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Wymiennik krzyżowy wykonany jest z płyt z tworzyw sztucznych ułożonych w jarzmie z blachy kwasoodpornej i przystosowany do przepływu powietrza o temp. do max. 45°C. Konstrukcja wymiennika ciepła opracowana w firmie Pro-Vent została zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP. Wszystkie rekuperatory MISTRAL mają indywidualnie zaprojektowany wymiennik ciepła, przy projektowaniu którego położono szczególny nacisk na uzyskanie jak największej sprawności temperaturowej. Wysoką sprawność uzyskano dzięki wyjątkowo dużej powierzchni wymiany, zaś niewielki ciężar wymiennika oraz zwarta, sztywna konstrukcja umożliwiają bezproblemową jego konserwację (okresowe mycie). Wymiennik mocowany jest w centrali w elastycznych prowadnicach.

Krzyżowy wymiennik ciepła w rekuperatorze

PRZECIWPRĄDOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Wymiennik przeciwprądowy, podobnie jak krzyżowy wykonany jest z płyt z tworzyw sztucznych ułożonych w jarzmie z blachy kwasoodpornej i przystosowany do przepływu powietrza o temp. do max. 45°C. Konstrukcja wymiennika opracowana w firmie Pro-Vent została zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP. Wymiennik mocowany jest w centrali w elastycznych prowadnicach. Występuje w centralach typu PRO. Wielkość każdego wymiennika dostosowana jest do wielkości przepływu powietrza, tak by zoptymalizować stopień wymiany ciepła. Tego typu układy mogą osiągać sprawność temperaturową do 92% .

Wymiennik przeciwprądowy ciepła rekuperatora

WENTYLATORY

Wszystkie rekuperatory MISTRAL zaopatrzone są w wentylatory promieniowe niemieckiej firmy EBM. Rodzaj i wielkość wentylatorów dla poszczególnych rekuperatorów zostały dobrane w celu optymalizowania parametrów zużycia energii, a także poziomu emitowanego dźwięku. Na życzenie klienta istnieje możliwość indywidualnego doboru wentylatorów. Wysoka jakość użytych wentylatorów gwarantuje wieloletnią bezawaryjną pracę centrali.

Wentylatory do centrali wentylacyjnej, rekuperatora

FILTRY POWIETRZA

W konstrukcji większości rekuperatorów MISTRAL zrezygnowano z kaset filtracyjnych na rzecz dużych, prostokątnych wkładów z typowej włókniny filtracyjnej G4 o budowie progresywnej. Wielkość filtrów jest tak dobrana, aby przepływ powietrza był mniejszy od 1,2 m/s.

Zalety takiego rozwiązania to:

W rekuperatorach MISTRAL 250, 300, 400, 400duo, 600duo, 650 możliwe jest też użycie filtrów klas wyższych do F7 (w dodatkowej ofercie). Stosowanie filtrów klas wyższych niż F7 nie jest celowe, ponieważ konstrukcja ich mocowania dostosowana jest najwyżej do F7.

Cennik filtrów powietrza do rekuperatora Mistral

KASETA LETNIA

Kiedy odzysk ciepła nie jest wymagany, blok wymiennika może być zastąpiony przez blok letni, co pozwoli na zwiększenie przepływu powietrza i może dać efekt chłodzenia w gorące dni. Blok letni umieszcza się w miejsce wymiennika krzyżowego w okresie letnim, blok ten dostarczany jest w komplecie z centralami od MISTRAL 250 do MISTRAL 800. Centrale wersji PRO i DUO posiadają wbudowany bypass umożliwiający obejście wymiennika ciepła.


BYPASS AUTOMATYCZNY

Nowe rekuperatory przeciwprądowe MISTRAL PRO oraz rekuperatory z wymiennikiem krzyżowym MISTRAL DUO wyposażone są w automatyczny bypass wymiennika, który pozwala na nawiewanie powietrza bez odzysku ciepła.


ZASADA DZIAŁANIA REKUPERATORÓW MISTRAL Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem rekuperatora MISTRAL polega na usunięciu powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze systemem kanałów transportowane jest do centrali, gdzie podlega filtrowaniu i wyrzucane jest przez kanał wylotowy na zewnątrz budynku. Świeże powietrze kanałem wlotowym zasysane jest do wnętrza urządzenia gdzie przechodzi przez filtry, które wyłapują drobiny kurzu oraz alergeny, pyłki traw i drzew. Następnie powietrze przechodząc przez wymiennik ciepła ogrzewane jest ciepłem oddanym przez powietrze usuwane. Podgrzane powietrze tłoczone jest następnie do wentylowanych pokoi, sal czy biur. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest jednakowa.

Schemat działania rekuperatora z wymiennikiem krzyżowym

ZASADA DZIAŁANIA REKUPERATORÓW MISTRAL Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRĄDOWYM

Schemat działania rekuperatora z wymiennikiem przeciwprądowym

STEROWANIE I AUTOMATYKA

Pełną informację o sterowaniu rekuperatora znajdą Państwo w dziale Sterowanie i automatyka.Rekuperatory Mistral - przegląd urządzeńLogotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl

^ Do góry