Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Klasyfikacja filtrów powietrza

Klasyfikacja filtrów powietrza dla central wentylacyjnych i rekuperatorów

Klasa filtru Zastosowanie Zatrzymywane zanieczyszczenia Szacunkowa sprawność
G1 filtr wstępny w centrali owady, włókna (np. bawełniane), piasek ~ 65 %
G2, G3 filtr wstępny przed filtrem wyższej klasy
nawiew do pomieszczeń bez specjalnych wymagań co do czystości powietrza
kurtyny powietrzne
klimatyzatory i klimakonwektory (fan-coile)
większe pyłki kwiatowe ~ 65 ÷ 90 %
G4 filtr wstępny przed filtrem dokładnym większe pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny ~ 90 %
F5 nawiew do pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej) ~ 40 ÷ 80 %
F6 pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej)
F7 filtr wtórny w centralach klimatyzacyjnych: biura, pomieszczenia komputerowe, pomieszczenia przeznaczone dla stałego przebywania ludzi, etc. wszystkie rodzaje pyłu, sadze, mgła olejowa, zarodniki grzybów, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego i bakterii ~ 80 ÷ 90 %
F8 systemy klimatyzacyjne dla pomieszczeń czystych takich jak sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny, optyczny, elektroniczny, przedsionki pomieszczeń do sterylizacji i sal operacyjnych sterylnych wysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego ~ 85 ÷ 99,92 %
F9 stosowany jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości powietrza ( np. szpitale, apteki, przemysł spożywczy, kabiny lakiernicze, kabiny suszarnicze) i w systemach wentylacyjnych pomieszczeń o bardzo wysokich wymaganiach czystości powietrza przed filtrami wysokoskutecznymi wysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego
H10 H11 H12 stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) wysoka skuteczność dla bakterii dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymów i aerozoli
H13 H14 stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów
U15 U16 U17 stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów

Podział filtrów wg różnych klasyfikacji

Niemcy Normy Europejskie
Podstawa klasyfikacji DIN 24184 PN-EN 779
DIN24185
Filtry wstępne (zgrubne) EU1 G1
EU2 G2
EU3 G3
EU4 G4
Filtry dokładne EU5 G5
EU6 G6
EU7 G7
EU8 G8
EU9 G9
Filtry wysokoskuteczne HEPA H10
EU10 H11
H12
EU12 H13
EU13 H14
Filtry wysokoskuteczne ULPA U15
U16
U17

PRO-VENT