Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco w swojej branży.
Rekuperatory, rekuperacja Gdańsk Katowice Kraków Lublin Olsztyn Opole Szczecin Warszawa Wrocław Łódź Białystok Bydgoszcz

Rekuperator MISTRAL 1100 EC

Rekuperator Mistral 1100 EC

Przeznaczenie

Rekuperator MISTRAL 1100 EC przeznaczony jest do wentylacji obiektów użyteczności publicznej i większych domów jednorodzinnych.

Cechy charakterystyczne

 • Wyjątkowo lekka i ekonomiczna centrala (niskie zużycie energii elektrycznej)
 • Duże płaskie filtry powietrza
 • Wyciszone wentylatory RediCal EBM-Papst
 • Duży spręż dyspozycyjny centrali.
 • Zastosowane wentylatory EC umożliwiają niezależną, płynną regulację wydajności nawiewu i wywiewu centrali

Dane techniczne

 • Strumień objętości powietrza
  • nawiew: 900 - 1100 m3/h
  • wywiew: 900 - 1100 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny
  • nawiew: 620 - 515 Pa
  • wywiew: 620 - 515 Pa
 • Sprawność temperaturowa centrali: 74 - 67%
 • Współczynnik SPF (770m3/h/100Pa) - 0,21 W/m3/h
 • Wentylatory: promieniowe RadiCal EC (ebm-papst)
 • Zasilanie: 230 V AC
 • Pobór mocy: 40-380* W
 • Maksymalny pobór mocy: 770** W
 • Max. pobór prądu wentylatorów: 2 x 2,5 A
 • Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.): 760 x 1050 x 650 mm
 • Średnica króćców wentylacyjnych: 315 mm
 • Wymiary filtra: 570 x 620 mm
 • Masa bez opakowania: 62 kg

* - Przy pracy centrali w zalecanym obszarze wydajności

** - Maksymalny pobór mocy wentylatorów

Charakterystyki

Wykres przepływu rekuperatora Mistral 1100 EC
Wykres sprawności rekuperatora Mistral 1100 EC

Wymiary gabarytowe centrali

Wymiary rekuperatora Mistral 1100 EC

Obudowa - w kolorze białym, wykonana z tworzywa PCV, ocieplona i wygłuszona akustycznie
Filtry powietrza - klasy G4

Automatyka

Zabudowana wewnątrz urządzenia

Sterowanie napięciem bezpiecznym – 12 V DC

Regulator wydajności wentylacji:

Podłączenie regulatora wydajności wentylacji RM, RC przewodem 1 × UTP kat. 5 (8 żył)

Zasilanie centrali wentylacyjnej:

 • gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC
 • zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B16

Procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez:

 • wyłączenie nawiewu (standard)
 • kanałowa elektryczna nagrzewnica wstępna (opcja)
 • kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna (opcja)

Wyposażenie dodatkowe

 • Elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna - 3 kW / 400V
 • Elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna - 3 kW / 400V
 • Wodna nagrzewnica/chłodnica kanałowa
 • Przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 230 V AC

Szczegóły na stronie: Wyposażenie dodatkowe

Temperatura powietrza nawiewanego

Tabele podają przewidywane temperatury nawiewu w trakcie eksploatacji central. W przypadku temperatury –15°C uwzględniono spadek sprawności wymiennika wynikający z jego oszronienia, co powoduje stopniowe obniżenie temperatury nawiewu. Podane w tabeli wartości określone są dla zbilansowanych masowo strumieni powietrza podczas pracy centrali z wydajnością ok. 0,25; 0,5; 0,75; 1 × wydajność znamionowa, co w żaden sposób nie jest przyporządkowane do biegów. W tabeli występują 4 konfiguracje umożliwiające określenie temperatury nawiewu dla centrali bez nagrzewnic, z nagrzewnicą wstępną i/lub wtórną.

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu:

 • zastosowania zalecanych mocy nagrzewnic elektrycznych,
 • parametrów powietrza usuwanego +20°C / 40%.

Ze względu na rozbilansowanie strumieni powietrza oraz możliwą zmianę wydajności w zależności od oporów instalacji wartości rzeczywiste uzyskiwane przez centralę w konkretnym obiekcie mogą się różnić od podanych w tabeli.

Temperatury powietrza nawiewanego w centrali wentylacyjnej Mistral 1100 EC

Konfiguracja 1 - rekuperator Mistral bez nagrzewnic
UWAGA! W czasie rozmrażania (wyłączony wentylator nawiewny) temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia przez nawiewniki może przyjąć inne wartości.

Konfiguracja 2 - rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wstępną
UWAGA! W czasie rozmrażania sterownik samoczynnie ogranicza wydajność wentylacji.

Konfiguracja 3 - rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wtórną
UWAGA! W czasie rozmrażania (wyłączony wentylator nawiewny) temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia przez nawiewniki może przyjąć inne wartości. Na czas wyłączenia wentylatora nawiewu wyłączona jest również nagrzewnica wtórna.

Konfiguracja 4 - rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wstępną i wtórną
UWAGA! W czasie rozmrażania sterownik samoczynnie ogranicza wydajność wentylacji.

Akustyka

Poziom hałasu emitowany przez centralę wentylacyjną w czasie pracy.

Poziom dźwięku emitowany przez urządzenie zależy od warunków pracy, tj. wydajności oraz sprężu instalacji. Poziom ten będzie się różnić w każdej instalacji, a nawet będzie ulegał zmianie w zależności od stopnia zabrudzenia filtrów.

W tabeli dla każdej centrali podany jest poziom hałasu emitowany przez urządzenie w czasie jego normalnej pracy. Za normalne warunki przyjęto pracę centrali w zakresie od 0,4 do wydajności znamionowej przy sprężu instalacji na poziomie 100 Pa lub przy maksymalnym sprężu dyspozycyjnym centrali (w zależności od tego, która wartość jest niższa). Dodatkowo podawana jest informacja o maksymalnym poziomie hałasu emitowanym przez centralę w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy.

Poziom hałasu określony jest w odległości 1 m od centrali zarówno na zewnątrz obudowy, jak i hałasu emitowanego wewnątrz kanału zgodnie z powyższym rysunkiem. Poziom hałasu central wentylacyjnych określono na podstawie danych producenta wentylatorów firmy ebm-papst.

Tabela hałasu centrali wentylacyjnej Mistral 1100 EC

Pobór mocy

Zastosowana automatyka umożliwia płynne i niezależne ustawienie wydajności obu wentylatorów. Wykres przedstawia pobór mocy jednego wentylatora w zależności od parametrów pracy centrali, tj. wydajności oraz sprężu instalacji. Na wstępie w części ogólnej katalogu opisano jak na podstawie wykresu obliczyć moc całkowitą centrali oraz moc właściwą wentylatora.

Pobór mocy centrali wentylacyjnej Mistral 1100 EC

Informacje na temat central serii MISTRALLogotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl

^ Do góry