Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco w swojej branży.
Rekuperatory, rekuperacja Gdańsk Katowice Kraków Lublin Olsztyn Opole Szczecin Warszawa Wrocław Łódź Białystok Bydgoszcz

Rekuperator MISTRAL PRO 400 EC

Rekuperator Mistral PRO 400 EC

Program dopłat do kredytów NFOŚiGW na budowę domu energooszczędnego

Rekuperator MISTRAL PRO 400 EC posiada certyfikat Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu potwierdzający spełnienie wymagań w standardzie NF15 i NF40 dla układu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperatorem).

Rekuperator spełnia wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW w standardzie NF15 i NF40 i pozwala ubiegać się o dopłatę do kredytu na budowę domu energooszczędnego.

Pobierz certyfikat (.pdf)

Więcej informacji o dopłatach na stronie: http://www.pro-vent.info/doplaty-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/

Wymagania w zakresie NFOŚ

MISTRAL PRO 400 EC NF15 NF40 NF15 NF40
budynki jednorodzinne budynki wielorodzinne
+ + + +

Przeznaczenie

Rekuperator MISTRAL PRO 400 EC przeznaczony jest do wentylacji obiektów użyteczności publicznej i domów jednorodzinnych o powierzchni do 250 m2.

Cechy charakterystyczne

 • Centrale z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła.
 • Wysoki realny odzysk ciepła: 96-81%.
 • Szczelny bypass wymiennika ciepła z siłownikiem.
 • Wyjątkowo ciche i ekonomiczne dmuchawy ECblue (ZiehlAbegg).
 • Niski pobór energii elektrycznej, współczynnik SFP na poziomie 0,23 W/(m3/h).
 • Bardzo efektywna i ekonomiczna praca centrali w czasie mrozów.
 • Nagrzewnica elektryczna wstępna wbudowana wewnątrz urządzenia.
 • Możliwość płynnej, niezależnej regulacji wydajności nawiewu i wywiewu.

Dane techniczne

 • Strumień objętości powietrza:
  • nawiew: 300 - 400 m3/h
  • wywiew: 300 - 400 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny:
  • nawiew: 405 - 290 Pa
  • wywiew: 380 - 255 Pa
 • Sprawność temperaturowa centrali: 96 - 81%
 • Współczynnik SFP (280 m3/h / 100 Pa): 0,23 W/m3/h
 • Dmuchawy: EC RadiCal (ebm-papst)
 • Zasilanie: 230 V AC
 • Pobór mocy:
  • wentylatory: 40 - 180 W *
  • max. wentylatory: 240 W **
  • nagrzewnica wstępna (opcja): 1600 W
 • Max. pobór prądu wentylatorów: 2 x 0,9 A
 • Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.): 540 x 940 x 500 mm
 • Średnica króćców wentylacyjnych: 200 mm
 • Wymiary filtra (wys. x dł. x szer.): 235 x 485 x 19 mm, harmonijkowy
 • Masa bez opakowania: 47 kg
 • Klasa jednostkowego zużycia energii (JZE): -38,59 kWh/m2/rok
 • Klasa efektywności energetycznej:

* - Przy pracy centrali w zalecanym obszarze wydajności
** - Maksymalny pobór mocy wentylatorów

Charakterystyki

Wykres przepływu rekuperatora Mistral PRO 400 EC
Wykres sprawności rekuperatora Mistral PRO 400 EC

Wymiary gabarytowe centrali

Wymiary rekuperatora Mistral PRO 400 EC

Obudowa - w kolorze białym, wykonana z tworzywa PCV, ocieplona i wygłuszona akustycznie
Filtry powietrza - standardowo klasy G4 (w broszurze i katalogu błędnie podano F5)
Bypass wymiennika z siłownikiem - w okresie letnim kiedy odzysk ciepła nie jest zalecany kieruje powietrze nawiewane z pominięciem wymienników ciepła (wyposażenie standardowe)

Automatyka

Zabudowana wewnątrz urządzenia

Sterowanie napięciem bezpiecznym – 12 V DC

Regulator wydajności wentylacji:

Podłączenie regulatora wydajności wentylacji przewodem 1 × UTP kat. 5 (8 żył)

Zasilanie centrali wentylacyjnej:

 • gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC
 • zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B16

Procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez:

 • wyłączenie nawiewu – dopuszczalne tylko w przypadku gdy temp. powietrza na wlocie centrali (czerpnia) nie spada poniżej –8°C
 • wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna
 • kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna

Wyposażenie dodatkowe

 • Elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna - 1,2 kW / 230 V AC
 • Wodna nagrzewnica/chłodnica kanałowa
 • Przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 12 V DC
 • Przepustnica trójstronna (GWC, recyrkulacja) – 230 V AC

Nagrzewnica wstępna (opcja)
Nagrzewnica zabudowana wewnątrz centrali. Zadaniem nagrzewnicy jest rozmrożenie wymiennika ciepła poprzez wstępne podgrzanie powietrza świeżego. W przypadku central MISTRAL PRO nagrzewnica wstępna nie działa w sposób ciągły, ale cyklicznie jedynie na czas niezbędny do rozmrożenia wymiennika. W czasie trwania cyklu rozmrożeniowego ograniczana jest wydajność wentylatorów, dzięki czemu niewielka moc nagrzewnicy zapewnia prawidłową pracę centrali nawet w okresie dużych mrozów. Standardowa moc nagrzewnicy zapewnia prawidłową pracę centrali przy temperaturach zewnętrznych do -25st.C (krótkotrwale wartość może być niższa). W niższych temperaturach wymagane jest zwiększenie mocy nagrzewnicy.

Szczegóły na stronie: Wyposażenie dodatkowe

Temperatura powietrza nawiewanego

Tabele podają przewidywane temperatury nawiewu w trakcie eksploatacji central. W przypadku temperatury –15°C uwzględniono spadek sprawności wymiennika wynikający z jego oszronienia, co powoduje stopniowe obniżenie temperatury nawiewu. Podane w tabeli wartości określone są dla zbilansowanych masowo strumieni powietrza podczas pracy centrali z wydajnością ok. 0,25; 0,5; 0,75; 1 × wydajność znamionowa, co w żaden sposób nie jest przyporządkowane do biegów. W tabeli występują 4 konfiguracje umożliwiające określenie temperatury nawiewu dla centrali bez nagrzewnic, z nagrzewnicą wstępną i/lub wtórną.

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu:

 • zastosowania zalecanych mocy nagrzewnic elektrycznych,
 • parametrów powietrza usuwanego +20°C / 40%.

Ze względu na rozbilansowanie strumieni powietrza oraz możliwą zmianę wydajności w zależności od oporów instalacji wartości rzeczywiste uzyskiwane przez centralę w konkretnym obiekcie mogą się różnić od podanych w tabeli.

Temperatury powietrza nawiewanego w centrali wentylacyjnej Mistral PRO 400 EC

Konfiguracja 1 - rekuperator Mistral bez nagrzewnic
UWAGA! W czasie rozmrażania (wyłączony wentylator nawiewny) temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia przez nawiewniki może przyjąć inne wartości.

Konfiguracja 2 - rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wstępną
UWAGA! W czasie rozmrażania sterownik samoczynnie ogranicza wydajność wentylacji.

Konfiguracja 3 - rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wtórną
UWAGA! W czasie rozmrażania (wyłączony wentylator nawiewny) temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia przez nawiewniki może przyjąć inne wartości. Na czas wyłączenia wentylatora nawiewu wyłączona jest również nagrzewnica wtórna.

Konfiguracja 4 - rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wstępną i wtórną
UWAGA! W czasie rozmrażania sterownik samoczynnie ogranicza wydajność wentylacji.

Akustyka

Poziom hałasu emitowany przez centralę wentylacyjną w czasie pracy.

Poziom dźwięku emitowany przez urządzenie zależy od warunków pracy, tj. wydajności oraz sprężu instalacji. Poziom ten będzie się różnić w każdej instalacji, a nawet będzie ulegał zmianie w zależności od stopnia zabrudzenia filtrów.

W tabeli dla każdej centrali podany jest poziom hałasu emitowany przez urządzenie w czasie jego normalnej pracy. Za normalne warunki przyjęto pracę centrali w zakresie od 0,4 do wydajności znamionowej przy sprężu instalacji na poziomie 100 Pa lub przy maksymalnym sprężu dyspozycyjnym centrali (w zależności od tego, która wartość jest niższa). Dodatkowo podawana jest informacja o maksymalnym poziomie hałasu emitowanym przez centralę w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy.

Poziom hałasu określony jest w odległości 1 m od centrali zarówno na zewnątrz obudowy, jak i hałasu emitowanego wewnątrz kanału zgodnie z powyższym rysunkiem. Poziom hałasu central wentylacyjnych określono na podstawie danych producenta wentylatorów firmy ebm-papst.

Tabela hałasu centrali wentylacyjnej Mistral PRO 400 EC

Charakterystyki poboru mocy

Zastosowana automatyka umożliwia płynne i niezależne ustawienie wydajności obu wentylatorów. Wykres przedstawia pobór mocy jednego wentylatora w zależności od parametrów pracy centrali, tj. wydajności oraz sprężu instalacji.

Przy jednakowych parametrach pracy (wydajność, spręż instalacji) można przyjąć, iż pobór mocy obu wentylatorów (nawiew, wywiew) jest jednakowy, co umożliwia obliczenia zgodnie z wzorami: Pc = Pn + Pw (Pc – pobór mocy centrali wentylacyjnej [W], Pn – pobór mocy wentylatora nawiewu [W], Pw – pobór mocy wentylatora wywiewu [W]).

Psfp = P / V, (Psfp – moc właściwa wentylatora [W/(m3/h)], P – pobór mocy wentylatora [W], V – strumień objętości powietrza [m3/h]).

Pobór mocy wentylatora nawiewu i wywiewu odczytać należy z wykresu dla określonej wydajności i sprężu instalacji. W przypadku przeliczenia otrzymanej zgodnie z powyższym wzorem mocy właściwej wentylatorów na [kW/(m3/s)] otrzymany wynik pomnożyć należy przez 3,6.

Charakterystyki (wartości) poboru mocy wyznaczono przy zasilaniu centrali napięciem znamionowym 230 V AC (lub 3 × 400 V AC dla zasilania trójfazowego) i temperaturze powietrza 20°C. Zmiana napięcia zasilania wpłynąć może na maksymalną wydajność oraz pobór mocy centrali.

Pobór mocy centrali wentylacyjnej Mistral PRO 400 EC

Informacje na temat central serii MISTRAL PROLogotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl

^ Do góry