Newsletter

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Rekuperator Mistral BSR 2000 EC

 • Strumień objętości powietrza: 1400 - 2000 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny: 570 - 315 Pa
 • Sprawność temperaturowa: 78 - 62 %
 • Wymiary (wys. x dł. x gł.): 930 × 1220 × 745 mm
http://www.pro-vent.pl/wp-content/uploads/2016/03/rekuperator-mistral-bsr-2000-ec_otwarta.jpg
http://www.pro-vent.pl/wp-content/uploads/2016/03/rekuperator-mistral-bsr-2000-ec_zamknieta.jpg

Przeznaczenie: wentylacja i osuszanie hal krytych basenów kąpielowych o ograniczonym stosowaniu chloru.

DANE TECHNICZNE

 • Tryb osuszania
 • Strumień objętości powietrza

  nawiew: 1400 - 2000 m3/h

  wywiew: 1400 - 2000 m3/h

 • Spręż dyspozycyjny

  nawiew: 580 - 325 Pa

  wywiew: 570 - 315 Pa

 • Sprawność temperaturowa

  78 - 62 %

 • Tryb recyrkulacji
 • Strumień objętości powietrza

  nawiew: 1400 - 2400 m3/h

  wywiew: 1400 - 2400 m3/h

 • Spręż dyspozycyjny

  nawiew: 640 - 280 Pa

  wywiew: 640 - 280 Pa

 • Sprawność temperaturowa

  97 - 87 %

 • Zasilanie

  230 V AC

 • Pobór mocy

  100 - 650* W

 • Maksymalny pobór mocy

  1000** W

 • Bypass wymiennika

  brak

 • Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.)

  930 × 1220 × 745 mm

 • Średnica króćców wentylacyjnych

  400 mm

 • Wymiary filtra

  430 x 705 x 60 mm, kasetowy

 • Klasa filtrów

  G4

 • Masa bez opakowania

  110 kg

 • Kolor obudowy

  biały

 • Konstrukcja obudowy

  tworzywo PCV, ocieplone i wygłuszone akustycznie

* przy pracy centrali w zalecanym obszarze wydajności
** pobór mocy wentylatorów przy maksymalnej wydajności

Wymiary (CAD)

Pobierz

Możliwe strony i warianty wykonania

Charakterystyki sprawności

Charakterystyki poboru mocy wentylatora

Zastosowana automatyka umożliwia płynne i niezależne ustawienie wydajności obu wentylatorów. Wykres przedstawia pobór mocy jednego wentylatora w zależności od parametrów pracy centrali, tj. wydajności oraz sprężu instalacji.

Przy jednakowych parametrach pracy (wydajność, spręż instalacji) można przyjąć, iż pobór mocy obu wentylatorów (nawiew, wywiew) jest jednakowy, co umożliwia obliczenia zgodnie z wzorami: Pc = Pn + Pw (Pc – pobór mocy centrali wentylacyjnej [W], Pn – pobór mocy wentylatora nawiewu [W], Pw – pobór mocy wentylatora wywiewu [W]).

Psfp = P / V, (Psfp – moc właściwa wentylatora [W/(m3/h)], P – pobór mocy wentylatora [W], V – strumień objętości powietrza [m3/h]).

Pobór mocy wentylatora nawiewu i wywiewu odczytać należy z wykresu dla określonej wydajności i sprężu instalacji. W przypadku przeliczenia otrzymanej zgodnie z powyższym wzorem mocy właściwej wentylatorów na [kW/(m3/s)] otrzymany wynik pomnożyć należy przez 3,6.

Charakterystyki (wartości) poboru mocy wyznaczono przy zasilaniu centrali napięciem znamionowym 230 V AC (lub 3 × 400 V AC dla zasilania trójfazowego) i temperaturze powietrza 20°C. Zmiana napięcia zasilania wpłynąć może na maksymalną wydajność oraz pobór mocy centrali.

rekuperator mistral bsr 2000 ec moc

Temperatura nawiewu

Tabela przedstawia przewidywane temperatury nawiewu w trakcie eksploatacji central w zależności od temperatury zewnętrznej oraz trybu pracy (recyrkulacja/osuszanie). Dla temperatury -15°C uwzględniono obniżenie temperatury nawiewu wynikające z procesu oszraniania wymiennika.
Założenia poczynione na potrzeby analizy:

 • ustawienia wydajności biegów odpowiednio: I, II, III, IV bieg: 0.25; 0.5; 0.75; 1.0 x wydajność znamionowa,
 • układ rozmrażania ze standardową nagrzewnicą elektryczną,
 • parametry usuwanego powietrza +28°C / 60%.

rekuperator mistral bsr 2000 ec temperatury

* ze względu na rozbilansowanie strumieni powietrza oraz możliwą zmianę wydajności w zależności od oporów instalacji wartości rzeczywiste uzyskiwane przez centralę w konkretnym obiekcie mogą się nieznacznie różnić od podanych w tabeli.

Akustyka

akustyka-wk3

Tabela przedstawia poziom hałasu emitowany przez rekuperator w czasie normalnej pracy* oraz w czasie pracy w najbardziej niekorzystnych warunkach.
Poziom hałasu określany jest w odległości 1 m od centrali (zarówno na zewnątrz obudowy, jak i wewnątrz kanału – zgodnie z rysunkiem). Dane określono na podstawie danych producenta wentylatorów – firmy EBM papst.

rekuperator mistral bsr 2000 ec halas

* za warunki normalne przyjęto pracę centrali w zakresie 0,4–1 x wydajność znamionowa, przy sprężu instalacji 100 Pa.

Kompatybilne manipulatory do wyboru

Manipulatory dotykowe

RC6 KOMFORT

Szereg zaawansowanych funkcji dodatkowych, konfiguracja dopasowana do potrzeb.
Zobacz

Sterowanie zdalne

Webmanipulator

Sterowanie za pomocą laptopa, tabletu, smartfona.
Zobacz

Informacje dodatkowe

 • automatyka zabudowana wewnątrz urządzenia,
 • procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez:
  • nagrzewnicę wstępną (standard),
 • sterowanie napięciem bezpiecznym: 12 V DC,
 • zasilanie centrali wentylacyjnej:
  • gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC,
  • zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B16,
 • podłączenie manipulatora przewodem 1 x UTP kat. 5 (8 żył).

Zalecane wyposażenie dodatkowe

 • termometr, higromert pomieszczeniowy,
 • elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna – 6 kW / 400 V AC,
 • wtórna nagrzewnica kanałowa wodna BSR (3-rzędowa).

Sprawdź także:

Wyposażenie dodatkowe
Zapytaj o wycenę
Zobacz także

PRO-VENT