Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl
Informujemy, że z powodu awarii u operatora telefonii, przez najbliższe 48 godzin mogą występować problemy z kontaktem na telefony stacjonarne z prefixem (77).

Bardzo prosimy o kontakt na telefony komórkowe:
666 610 405,
782 176 321,

serwis:
665 00 59 50,
887 81 06 11.
Rekuperatory, rekuperacja Gdańsk Katowice Kraków Lublin Olsztyn Opole Szczecin Warszawa Wrocław Łódź Białystok Bydgoszcz

Wentylacja mechaniczna

Dobrze zaprojektowana wentylacja mechaniczna zapewnia wysoki odzysk ciepła do 95%.

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka całkowicie eliminuje dotychczas stosowany sposób wentylacji budynków. W efekcie następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu takich jak: dwutlenek węgla i para wodna oraz zanieczyszczeń mechanicznych - drobin kurzu.

Zbyt duże nagromadzenie wilgoci zazwyczaj prowadzi do wykraplania się pary wodnej w pomieszczeniach powodując ich znaczne zawilgocenie.

Prowadzi to do rozwoju bakterii i grzybów, wpływając niekorzystnie na warunki bytowania domowników, bardzo poważnie obniżając komfort życia w tych pomieszczeniach. Może to wywołać wiele poważnych chorób.

W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, dla którego nie ma alternatywy, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza.

Wysokoefektywne rekuperatory wentylacyjne, oferujące maksymalny odzysk ciepła, serii MISTRAL to urządzenia nawiewno-wywiewne z krzyżowym wymiennikiem ciepła.

W tego rodzaju systemy wentylacyjne zaopatrzony powinien być każdy nowoczesny dom pasywny.

Zastosowanie systemu wentylacji wymuszonej opartej na rekuperatorze MISTRAL zapewnia:

  • odzysk ciepła do 73% !!!
  • oszczędność energii
  • komfortową wentylację
  • eliminację zawilgocenia pomieszczeń wywołującego rozwój grzybów i pleśni
  • filtrację nawiewanego powietrza z kurzu i pyłków wywołujących alergie.

W związku z tym zalecane w walce z astmą!

Rekuperatory MISTRAL - zalety

Rekuperatory MISTRAL - cechy dodatkowe

Centrale Mistral DUO dla przezornych i oszczędnych

Do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła domów jednorodzinnych i obiektów do kubatury 800 m3 szczerze polecamy centralę Mistral duo (z podwójnym wymiennikiem krzyżowym).

Jest to centrala wentylacyjna o wysokim stopniu odzysku ciepła do 92%. Zamontowane w niej wymienniki posiadają specjalnie opracowaną i zastrzeżoną w Urzędzie Patentowym RP konstrukcję, która pozwala na tak wysoki odzysk ciepła i jednocześnie sprawia, że centrale te są bardziej odporne na zamarzanie podczas mrozów.

Układ wymienników jest tak dobrany, że ewentualne skropliny pojawiają się w "komorze ciepłej" i mogą swobodnie do niej spływać, podczas gdy w innych centralach, które nie są przystosowane do naszych warunków klimatycznych, szybko zamarzają blokując w ten sposób odzysk ciepła i wentylację pomieszczeń.

W wersji z rozmrażaniem recyrkulacyjnym centrale Mistral duo (możliwe jest wyposażenie w wentylatory stałoprądowe EC) to najbardziej ekonomiczne centrale na rynku. W okresie lata, kiedy odzysk ciepła nie jest wymagany stosuje się kasety letnie, które pozwalają na schłodzenie domów nocą.

Firma Pro-Vent oferuje też centrale wentylacyjne Mistral duo w wersji przystosowane do pracy z płytowym wymiennikiem gruntowym (posiadają bypass). Taki układ to dodatkowa oszczędność w wentylacji domów. Wymiennik gruntowy, czerpiąc ciepło z ziemi podgrzewa je wstępnie zimą (np. z -20 do 0 oC), potem dodatkowo odzyskujemy ciepło z powietrza usuwanego z domu - i tak nasz domowy kocioł, żeby pokryć straty na wentylację już nie musi się "dużo napracować". My też możemy mniej, bo już tyle pieniędzy "nie pójdzie z dymem". Jeśli dodatkowo dom będzie dobrze ocieplony i wyposażony w dobre - ciepłe okna, to koszty ogrzewania będą na prawdę niskie.

Przykładowe wyliczenie oszczędności uzyskanych przy zastosowaniu systemu wentylacji wymuszonej z centralą rekuperacyjną Mistral:

Dla domu o powierzchni 160 m2 zalecana jest wymiana powietrza 250 m3/godz. W trakcie trwania sezonu grzewczego o długości ok. 200 dni zaoszczędzimy 6100 kWh energii. Przy założeniu kosztu 1kWh na poziomie 0,37 zł, rocznie zaoszczędzimy: 2300 zł. - przy ogrzewaniu elektrycznym lub zaoszczędzimy np. 1000 litrów gazu - przy ogrzewaniu gazowym.


PORÓWNANIE KOSZTÓW WYKONANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I WENTYLACJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Wentylacja grawitacyjna Koszt średni netto Wentylacja z odzyskiem ciepła Koszt średni netto
Koszt wykonania komina murowanego z 2 pionami wentylacyjnymi, z obróbką blacharską i wykończeniem górnej części klinkierem.
Dla rozwiązań nietypowych, z jednym pionem wentylacyjnym, koszt wynosi 5 000 zł.
10 000 zł Koszt wykonania kompletnej instalacji z wykonaniem niezbędnych przekuć, materiałami: kanałami elastycznymi, trójnikami 45°, łącznikami, przepustnicami, czerpnią, wyrzutnią, materiałami montażowymi, stalowymi anemostatami, instalacją odprowadzenia skroplin,sterowaniem oraz montażem całego systemu w domu o kubaturze około 400 m3. 7 180 zł
Mikrowentylacja w 4 sztukach okien połaciowych (dopłata). 1 200 zł Rezygnacja z niepotrzebnej, (wręcz zabronionej) w przypadku zastosowania odzysk ciepła z rekuperatora, mikrowentylacji. Koszt rekuperatora dla tego przykładu MISTRAL 300 z kompletnym wyposażeniem (filtry, wkład letni, sterowanie). 4 600 zł
Mikrowentylacja(nawiewniki)w oknach i drzwiach balkonowych. 1 600 zł Nie dotyczy. 0 zł
Dachowe kominki wentylacyjne - 2 szt. Koszt kominków. 500 zł Nie dotyczy. 0 zł
Razem średni koszt 13 300 zł Razem średni koszt 11 780 zł

Powyższa tabela zawiera szacowane ceny przykładowe.
Tabelę opracowano na podstawie informacji firmy VENTUS.

UWAGA:
Wentylacja z odzyskiem ciepła jest efektywna i szybko zwraca się w eksploatacji.
Wentylacja grawitacyjna jest nieefektywna, a jeżeli już działa to w czasie eksploatacji kosztuje tym więcej im droższe jest paliwo jakie używamy do ogrzania domu.

Projekt Badawczy

W ramach Piątego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w okresie od maja 2001 do kwietnia 2004 prowadzony był projekt badawczy pod nazwą "Niskoenergetyczna wentylacja całego budynku." System miał potwierdzić skutecznośc wentylacji aleternatywnej - poprzez tzw. okna wentylowane. Badania przeprowadzano w Danii, Irlandii, Polsce
I cóz nam wyajśniają te badania.Poznaliśmy wyniki badań z Danii i Polski. Okna wentylowane zapewniają napływ świeżego powietrza ( ale to można wnioskować i bez badań) jednak, nie jest to wentylacja, która daję się oszacować wielkościowo. tzn. zależna jest od warunków pogodowych na zewnątrz. Gdy wieje wiatr, wentylacja jest nadmierna. Zimą, ze względu na wypór termiczny,także jest za duża. Nasuwa się jeden oczywisty wniosek z tych badan:
Tylko wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala na kontrolowaną wentylację obiektu i pozwala na znaczące obniżenie kosztów ogrzewania budynków.
I choć koszty inwestycyjne, poniesine na jej montaż są większe od okien wentylowanych, nawiewników itp. to komfort użytkowania i oszczędno ści są niewspółmiernie większe.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wentylacji grawitacyjnej.

Coraz częściej słyszy się głosy inwestorów i użytkowników, którzy twierdzą, że za dużo płacą za ogrzewanie swoich domów. Pojawiła się konieczność wykonywania analizy energochłonności budynku. W krajach UE wprowadzono konieczność etykietowania budynku, a co zatem idzie i wykonywania certyfikacji energetycznej budynków. Certyfikat energetyczny budynku to dokument, który określa klasę energochłonności budynku. Informacja ta pozwala oszacować w prosty sposób ile będzie kosztować ogrzewanie budynku w standardowym sezonie grzewczym. Dla przykładu dla 100m2 domu jednorodzinnego ogrzewanego prądem z klasy A, czyli niskoenergetyczny wskaźnik E wynosi od 20 do 45 kWh/2 rok, przyjęto do obliczeń 45 kWh/2 rok, koszt ogrzewania wyniósłby: 100 x 45 x średnio I i II taryfa 0,14 zł/kWh = 630 zł za rok, a dla budynku klasy C- średnio energooszczędny koszty ogrzewania wyniosą 100 x 150 x 0,14 = 2 100 zł za rok. Dla budynku Klasy E- energochłonny 100 x 250 x 0,14 = 3 500 zł za rok. Warto więc wiedzieć, czy budynek jest energooszczędny czy energochłonny, zwłaszcza, że koszt domu jest znacznie większy niż koszt pralki lub lodówki.

Klasyfikacja energetyczna budynków wg Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Klasa Budynek mieszkalny Wskaźnik E[kWh/2 rok]
A niskoenergetyczny 20 do 45
B energooszczędny 45 do 80
C średnioenergooszczędny 80 do 100
D średnioenergochłonny 100 do 150
E bardzo energochłonny 150 do 250
F bardzo energochłonny ponad 250

Z punktu widzenia inwestora energochłonność budynku jest jedną z najważniejszych informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu lub mieszkania. Znajomość energochłonności budynku pozwala oszacować jakie będą średnie koszty ogrzewania. Czasami warto zapłacić trochę więcej, ale znacznie mniej płacić podczas eksploatacji za ogrzewanie.

Koszt eksploatacji budynku stanowią aż 84% z tego aż 75% to koszty ogrzewania i produkcji cieplej wody. Z kosztów ogrzewania połowę, a czasami nawet zdecydowanie więcej pochłaniają koszty związane z wentylacją pomieszczeń.

Dlatego tak ważne jest dokładne uszczelnie domu i jednocześnie wyposażenie go w sprawnie działającą wentylację. A jedyną działającą i dającą się "policzyć" wentylacją jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Dla przypomnienia koszt wybudowania stanowią tylko około 11% a koszty rozbiórki 0,5% kosztów "życia" budynku. Koszty remontów w okresie 50-ci letnim stanowią około 4,5% kosztów "życia" budynku. Dlatego właśnie konieczna jest certyfikacja energetyczna i etykietowanie energetyczne budynków i projektów.

PLIKI DO POBRANIALogotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl

^ Do góry