Logotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl
Zapisz się do newslettera!
Bądź na bieżąco w swojej branży.
Rekuperatory, rekuperacja Gdańsk Katowice Kraków Lublin Olsztyn Opole Szczecin Warszawa Wrocław Łódź Białystok Bydgoszcz

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO

Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu.

Zastrzeżony w Urzędzie Patentowym, modułowy sposób budowy oraz konstrukcja wymiennika umożliwia wykonanie układu dla obróbki powietrza wentylacyjnego wydajności od 200- 30 000m3/h.

Folia izolacyjna zabezpiecza wymiennik przed woda opadową. Ułożona bezpośrednio na styropianie.

Rura drenarska (opcja) stosowana w przypadku dużych powierzchni wymiennika oraz gruntów małoprzepuszczalnych w celu łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych.

Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego może być płytko posadowiony(około 0,7m poniżej gruntu).

Umożliwia to stosowanie go w miejscach gdzie wody gruntowe występują dosyć wysoko. Bezprzeponowy przepływ powietrza (w bezpośrednim kontakcie z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu) umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza, zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu.

Skuteczność

Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływające przez płytowy wymiennik PROVENT-GEO gwarantuje maksymalnie skuteczną wymianę ciepła o niespotykanej gdzie indziej skuteczności. Konstrukcja i konfiguracja poszczególnych elementów wymiennika minimalizuje straty ciśnienia transportowanego powietrza.

Wyniki pomiarów otrzymane z testowego wymiennika przedstawiają wykresy poniżej.

Zobacz także aktualne pomiary skuteczności GWC Provent-GEO.

Podstawowe wyróżniki charakteryzujące Płytowy Wymiennik PROVENT-GEO

Cechy szczególne wymiennika
GWC powinien być usadowiony powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. Minimalna głębokość wykopu wynosi ok 0,7m . W przypadku wysokich wód gruntowych możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).
Podsypka żwirowo-piaskowa usypana w grubości ok. 5 cm na rodzimym podłożu z płukanego żwiru o granulacji ok. 10-20mm i zagęszczona płukanym piaskiem.
Płytowy GWC układany jest bezpośrednio na podsypce. Przyłącze okrągłe łączy GWC z wentylowanym obiektem. Układane ze spadkiem w kierunku wymiennika.
Izolacja - jako izolację stosuje się styropian w postaci płyt o grubości łącznej min.12 cm. Umożliwia ona wyniesienie izoterm 8-10 stopni ( z głębokości 8 m) do płyt wymiennika. Układana jest z min 1,5 metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z wyraźnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody.
Czerpnia gruntowa wykonana z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem się gryzoni do wnętrza wymiennika. Zaopatrzona w łatwy do wymiany filtr klasy Eu3

Wykorzystanie energii geotermalnej

Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wykorzystujące darmową energię geotermalną znajdują coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacyjnych gwarantujących wysoki odzysk ciepła. Zakopane na odpowiedniej głębokości pod powierzchnią ziemi, mają za zadanie:

Warunki pracy gruntowych wymienników ciepła

Temperatura do jakiej możliwe jest ochłodzenie latem powietrza w GWC zależna jest od tzw. izoterm gruntu w sąsiedztwie wymiennika.

Jak widać na wykresie wartości izoterm uzależnione są od głębokości i pory roku. Na przykład na głębokości ok. 1.5m (typowa dla rurowych GWC) wartość ta waha się w granicach +2 zimą do+16oC latem. Na głębokości ok. 7-8m temperatura gruntu jest niemal stała w ciągu całego roku i wynosi +8 do +10oC.

Korzystne jest zatem by wymiennik pracował w tych warunkach. Tylko wówczas bowiem może nastąpić skuteczne ochłodzenie i osuszanie powietrza wentylacyjnego, szczególnie podczas letnich upałów.

Teoretycznie możliwe jest, do pozyskiwania chłodu, zastąpienie klasycznych urządzeń klimatyzacyjnych odpowiednio wydajnym GWC. Należy wówczas dodatkowo zastosować recyrkulację powietrza obiegowego poprzez wymiennik gruntowy.

Ważne jest też aby wymiennik powodował możliwie małe straty ciśnienia całkowitego tłoczonego powietrza.

Warunki komfortu w pomieszczeniach latem

Wykres krzywej duszności obrazuje zależność temperatury i wilgotności względnej powietrza powyżej której odczuwalne jest wrażenie duszności.

Wynika z niego, że zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza decydują o komforcie cieplnym panującym wewnątrz pomieszczeń. Wprowadzanie w upalne dni dużych ilości powietrza ochłodzonego w GWC do wartości tylko np.+20oC ale przy tym wilgotnego często nie zmniejsza odczucia duszności, a wręcz może nawet pogorszyć warunki przebywających wewnątrz ludzi.

Bardzo istotne jest więc aby podczas letnich upałów GWC znacznie obniżał zarówno temperaturę jak i wilgotność powietrza doprowadzanego do budynku . Skuteczne osuszenie wymaga ochłodzenia powietrza poniżej ok. 16-17oC!

Obszar parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń podczas letnich upałów:


Szczegółowe informacje

Więcej informacji o Gruntowym Wymienniku Ciepła GWC Provent-Geo znajdą Pąństwo na stronie www.wymiennikgruntowy.plLogotyp Pro-Vent
Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a    47-300 Dąbrówka Górna   
poczta: Krapkowice    gmina: Krapkowice    województwo: opolskie
tel.: 77 440 44 98    fax: 77 440 44 92    serwis: 665 005 950    info@pro-vent.pl    www.pro-vent.pl

^ Do góry