Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Filtr kanałowy wstępny rekuperatora

22 lipca 2014

Wprowadzamy do oferty filtr kanałowy nagrzewnicy wstępnej. Jest to kaseta montowana na kanale czerpnym, przed wstępną nagrzewnicą kanałową lub chłodnicą.

Rozporządzenia Ministra określające wymogi stosowania filtrów w urządzeniach wentylacyjnych

Jej zastosowanie wymagane jest ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (rozdz.6 par.154 ust. 6)

6. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą filtrów: 1) nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła – co najmniej klasy G4.

Filtr taki spełnia rolę podwójną, nie tylko oczyszcza powietrze nawiewane z kurzu i pyłków ale także zabezpiecza nagrzewnice (chłodnice) przed osadzaniem się kurzu bezpośrednio na nich. Osady brudu na nagrzewnicy, w przypadku jej pracy dopalają się bezpośrednio na niej powodując zanieczyszczenie powietrza a także zagrożenie pożarowe.

kaseta filtra rekuperatora

Zachęcamy do instalowania kaset kanałowych jako dobre zabezpieczenie instalacji nawiewnej powietrza.

Wewnątrz kaset znajdują się wymienne filtry powietrza, które należy okresowo wymieniać. W przypadku stosowania filtrów kanałowych zewnętrznych, nie ma już obowiązku instalowania filtrów nawiewnych wewnątrz centrali.

Szczegółowe dane o kasetach filtracyjnych i filtrach dostępne na stronie www.pro-vent.pl w zakładce wyposażenie dodatkowe oraz klasyfikacja filtrów powietrza.

Przykład zabrudzenia filtrów rekuperatora w trakcie użytkowania

O tym jak ważne jest stosowanie i wymiana filtrów niech świadczą poniższe rysunki przedstawiające włókninę filtracyjną czystą i zabrudzoną po pół roku używania.

Filtr rekuperatora nowy i używany pół roku

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych