Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Firma Pro-Vent gotowa na Ekoprojekt 2018!

2 stycznia 2018

Z dniem 01.01.2018 weszły w życie kolejne wymagania Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu. Wszystkie centrale wentylacyjne wprowadzane na rynek muszą spełniać określone kryteria. Jest to bardzo ważne również dla instalatorów, ponieważ montowanie urządzeń niedostosowanych do wymagań może skutkować różnymi konsekwencjami, w tym również koniecznością demontażu niewłaściwych urządzeń.

Najważniejsze wymagania Ekoprojektu dla producentów central wentylacyjnych:

1. Konieczność rozróżnienia rekuperatorów o przeznaczeniu mieszkalnym (SWM) i niemieszkalnym (SWNM). Z założenia „niemieszkalne” jest każde urządzenie o wydajności powyżej 1000 m3/h.
2. Producenci central wentylacyjnych mają obowiązek udostępnić dla swoich urządzeń tzw. kartę produktu zawierającą deklarację parametrów określonych w dyrektywie. Urządzenia mają być przebadane w jasno określonych warunkach, dzięki czemu na tej podstawie istnieje możliwość porównywania urządzeń dostępnych na rynku.
3. Producenci central wentylacyjnych o przeznaczeniu mieszkalnym mają obowiązek udostępnić etykietę klasy energetycznej dla tych urządzeń.

Najważniejsze wymagania dla central wentylacyjnych o przeznaczeniu mieszkalnym (od 01.01.2018):
1. JZE (jednostkowe zużycie energii) na poziomie nie przekraczającym -20 kWh/(m2/rok).

Najważniejsze wymagania dla central wentylacyjnych o przeznaczeniu niemieszkalnym (od 01.01.2018):
1. Minimalna sprawność odzysku ciepła wynosi co najmniej 73% (w określonych warunkach).
2. Wyposażenie w układ kontroli ciśnienia (mechanizm ostrzegawczy włącza się jeżeli spadek ciśnienia w filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ciśnienia).

Dostosowanie do ERP 2018 w Pro-Vent:
1. Nastąpiła aktualizacja cennika Pro-Vent, m. in. rozróżniono w nim rekuperatory o przeznaczeniu mieszkalnym i niemieszkalnym.
2. Ceny rekuperatorów dla zastosowań niemieszkalnych uwzględniają koszt wynikający z wyposażenia urządzeń w układ kontroli ciśnienia.
3. W formularzu zamówień pojawiło się pole wyboru przeznaczenia rekuperatora.
4. Dla central krzyżowych wprowadzono tzw. projektowy strumień powietrza, dla którego spełnione jest kryterium skuteczności odzysku ciepła przy przeznaczeniu niemieszkalnym.

Wybierając rekuperatory Pro-Vent masz pewność, że urządzenia spełniają kryteria Ekoprojektu 2018!

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych