Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Zmiana wykonania central basenowych Mistral BSR

1 lipca 2010

W celu utrzymania central wentylacyjnych Mistral BSR na najwyższym poziomie technicznym z dniem 1-07-2010 w centralach tych zmieniony zostaje układ automatyki. W nowych centralach zastosowane zostaną energooszczędne wentylatory z elektroniczną komutacją (EC), sterowane rozbudowanym sterownikiem systemów wentylacyjnych PRO-VENT RC4.

Wentylatory EC charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością. Szacuje się, że w zależności od regulacji wentylatory EC pobierają ok. 20-50 % mniej energii niż standardowe silniki AC. Zastosowanie tych wentylatorów w centrali wentylacyjnej umożliwia płynną i niezależną regulację wydajności obu wentylatorów. Umożliwia to bardziej precyzyjną i optymalną regulację pracy centrali w konkretnej instalacji wentylacyjnej.

Zastosowanie do sterowania pracą centrali rozbudowanego sterownika systemu wentylacji PRO-VENT RC4 umożliwia:

 • automatyczną pracę systemu wentylacji według programu tygodniowego (7 programów fabrycznych, 4 programy Użytkownika)
 • sterowanie pracą układu przeciwzamrożeniowego wymienników ciepła
 • sterowanie pracą 4 niezależnych kanałowych nagrzewnic/chłodnic elektrycznych lub wodnych (MANUAL / AUTO)
 • sterowanie pracą 8 niezależnych przepustnic strefowych (MANUAL / AUTO)
 • sterowanie pracą przepustnicy recyrkulacyjnej na podstawie wilgotności (higrometr pomieszczeniowy) (MANUAL / AUTO)
 • sterowanie pracą przepustnicy GWC / czerpnia ścienna (MANUAL / AUTO / AUTO TEMP.)
 • sterowanie pracą klap odcinających
 • wymuszenie wietrzenia
 • pusty dom (współpraca z instalacją alarmową)
 • kontrola stanu filtrów (presostaty)
 • kontrola instalacji wentylacyjnej – alarm zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia instalacji

Zastosowanie zmiany wymuszają podniesienie cen central basenowych MISTRAL BSR, jednak mamy nadzieję, iż nowoczesne technologie zastosowane w centralach rekompensują te podwyżki.

Pobierz wersję do druku (.PDF)
Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych