Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Praca GWC zimą

Wizualizacja obrazująca pracę gwruntowego wymiennika ciepła GWC Provent-GEO w zimie. Na obrazku pokazany jest przepływ powietrza pobieranego przez czerpnię (powietrze w tym momencie jest zimne), a następnie przepływajacego przez płyty wymiennika, gdzie następuje jego ogrzanie, dowilżenie i oczyszczenie. Na końcu układu otrzymujemy czyste powietrze, które wprowadzane jest do układu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Rekuperacja ciepła z gruntu do ogrzania powietrza do wentylacji domu daje wymierne oszczędności na kosztach ogrzewania budynku.

Praca GWC zimą

Wymiary obrazka: 562 x 294 pikseli

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych