Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Okap + rekuperator, jak podłączyć okap kuchenny

Aby umożliwić wyciąg powietrza znad kuchenki przez instalację wentylacji mechanicznej można połączyć dwóch urządzeń, jakimi jest okap kuchenny i rekuperator.biała kuchnia zielona ściana meble kuchenne okap czajnik

 

OKAP KUCHENNY I REKUPERATOR

Aby połączyć pracę okapu i rekuperatora, należy posiadać kuchenkę elektryczną. Okap kuchenny koniecznie musi mieć zamontowany filtr tłuszczowy. Jest to konieczne aby zapobiec trwałemu zabrudzeniu kanałów wentylacyjnych oraz chronić rekuperator przed zabrudzeniem wymiennika ciepła.

Podczas pracy okapu kuchennego rekuperator powinien pracować z maksymalną wydajnością. Może się jednak okazać, że okap posiada silnik o wydatku większym niż wydajność znamionowa centrali wentylacyjnej. Należy wtedy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych lub przepustnice stałego przepływu np. MR 125 z oferty Systemair.

 

STEROWANIE PRACĄ OKAPU PRZEZ REKUPERATOR

Opcjonalnie sterowniki procesorowe MISTRAL mogą zostać przystosowane do współpracy z okapem kuchennym. W takim przypadku na sterowniku aktywne jest wejście binarne, którego zwarcie spowoduje załączenie funkcji wietrzenia. Ściśle mówiąc jest to maksymalna wydajność wentylacji. W celu wykrycia pracy okapu zaleca się użyć presostatu. Wężyk elastyczny presostatu z króćca P1 (+) należy wpiąć w kanał pomiędzy okapem posiadającym własny wentylator, a centralą wentylacyjną MISTRAL. Zaciski COM i NO, czyli 3, 2 na presostacie (w przypadku zastosowania presostatu BECK 930.82) należy podłączyć odpowiednimi zaciskami na płytce STEROWANIE znajdującej się na zewnątrz centrali MISTRAL. Połączenia wykonać przewodem sygnałowym (linka min. 0,35 mm2, 12 V DC). W przypadku załączenia wentylatora okapu i wytworzenia w kanale łączącym okap z centralą nadciśnienia ok. 20 Pa nastąpi zwarcie zacisków presostatu. W efekcie spowoduje to załączenie funkcji wietrzenia (maksymalna wydajność centrali). W celu zapewnienia wymaganego nadciśnienia w kanale wentylacyjnym okapu należy zastosować przepustnicę pomiędzy okapem, a centralą wentylacyjną MISTRAL.

Niezależnie od podłączenia okapu kuchennego w pomieszczeniu kuchni należy zamontować dodatkowy anemostat wywiewny. Anemostat ten można podłączyć przed przepustnicą zwrotną pozostałych wywiewów (linia przerywana na rysunku poniżej). W takim przypadku w chwili pracy okapu kuchennego z wydajnością większą od wydajności wentylatorów centrali część powietrza zostanie zwrócona z okapu ponownie do pomieszczenia kuchennego po uprzednim przefiltrowaniu przez filtr okapu. Powietrze będzie cyrkulowało w ramach tego samego pomieszczenia, co w żaden sposób nie zaburzy wentylacji w budynku.

schemat podłączenia okapu kuchennego do systemu wentylacji mechanicznej
Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych