Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Projekt wentylacji dla domu jednorodzinnego

Jak prawidłowo wykonać projekt wentylacji dla domu jednorodzinnego? Przedstawiamy pokrótce przykładowe kroki tego procesu.

DOBÓR WYDATKU CENTRALI

dom budowa projekt dach niepełny

W naszym przykładzie wykonamy projekt wentylacji dla domu parterowego
o powierzchni 140 m2 i kubaturze 370 m3. Załóżmy wobec tego, że w domu mieszkają 4 osoby. Dodatkowo, nad całą powierzchnią mieszkania znajduje się poddasze nieużytkowe.

PROJEKT WENTYLACJI – MIEJSCE NA INSTALACJĘ

Nasz projekt wentylacji zakłada umieszczenie  całej instalacji wentylacyjnej na poddaszu.

 • Na rzucie budynku nanosimy punkty nawiewu powietrza (anemostaty): w sypialniach, gabinecie. Natomiast w pokoju dziennym zaplanowano dwa nawiewy. Jeden ustawiony jest na wydatek ok. 50 m3/h. Natomiast drugi, większy, normalnie jest zamknięty i załączany przez przepustnicę z siłownikiem (gdy potrzebna będzie intensywna wymiana). Co więcej, łącznik przepustnicy zamontujemy na ścianie w pokoju dziennym. Kanał nawiewny do gabinetu zaopatrzony zostanie w przepustnicę redukującą ciśnienie (ponieważ zlikwiduje to szum od anemostatu).
 • Następnie nanosimy punkty wywiewne (anemostaty) w pomieszczeniach:
  • łazienka: 1 szt.
  • garderoba: 1 szt.
  • WC: 1 szt.
  • przedsionek: 1 szt.
  • kuchnia: 2 szt.

  W kuchni przewidziano dwa wywiewy: jeden sufitowy zakończony anemostatem, drugi zaś podłączony do okapu kuchennego z filtrem tłuszczowym (nad kuchenką elektryczną)

 • Umiejscowienie centrali: Najpierw projekt wentylacji powinien zakładać znalezienie miejsca oddalonego od sypialni z dogodnym dojściem do czerpni i wyrzutni. Czerpnię i wyrzutnię umieścimy w ścianach naprzeciwległych. Centrale wentylacyjne zasilamy z instalacji elektrycznej z gniazdkiem i uziemieniem ochronnym 230V. Natomiast odpływ skroplin wyprowadzamy przewodem 22 mm wyprowadzonym przez mały otwór w ścianie. Należy to zrobić bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej lub do specjalnie przygotowanego zbiornika, który będziemy ręcznie opróżniać. Przełącznik trybu pracy połączony przewodem 6 X 0,5 mm2/500V z centralą zamontujemy na ścianie w kuchni.
 • Rodzaj kanałów wentylacyjnych: Całą instalację nawiewno-wywiewną wykonamy z izolowanych kanałów i metalowych trójników. Ze względu na fakt, że cała instalacja poprowadzona będzie na poddaszu nieocieplanym, w celu ograniczenia strat cieplnych wszystkie kanały przykryte będą dodatkowo wełną mineralną o grubości 50 mm. Dodatkowo wszystkie drzwi od pokoi mają szczelinę wentylacyjną przy podłodze ok. 1,5 cm. Natomiast drzwi od łazienki i WC dodatkowo zaopatrzone są w kratki.

wentylacja domu jednorodzinego

Wymagane ilości powietrza usuwanego z pomieszczeń Vu

 • kuchnia z kuchenką elektryczną: 50 m3/h
 • garderoba: 15 m3/h
 • łazienka: 50 m3/h
 • toaleta: 30 m3/h
 • pomieszczenie gospodarcze: 15 m3/h
 • przedsionek: 15 m3/h

RAZEM: Vu= 175 m3/h

Aby zapewnić okresowe zwiększenie wydatku centrali o ok. 50%-60% liczymy:

Vmax = 175 m3 + 0,5 * 175 m3/h = 262,5 m3/h

WYMAGANE ILOŚCI POWIETRZA ŚWIEŻEGO NAWIEWANEGO:

 • dla jednej osoby potrzebujemy ok. 30m3/h, zatem dla 4 osób: 4*30 m3/h =120m3/h
 • dodatkowo okresowe zwiększenie o 100m3/h (dla salonu)

RAZEM: Vn= 220 m3/h

SPRAWDZENIE KROTNOŚCI WYMIAN

Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń, w zależności od ilości osób, powinien zawierać się w granicach 0,3-0,8. Jest to oczywiście tzw. krotność wymian.

wylicz

Krotność wymian wychodzi 0,59, zatem mieścimy się w dopuszczalnym przedziale.
Dobierając centralę bierzemy pod uwagę największą wartość z wyliczonych. Jest to więc 1 krok w doborze centrali.
Potrzebna jest nam zatem centrala o wydatku Vmax=262 m3/h. Czyli może to być MISTRAL 250.
Jest to 1 krok w doborze centrali, następnie należy sprawdzić spadki ciśnień.

DOBÓR INSTALACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

OBLICZENIE SPADKÓW CIŚNIEŃ – STRATY CIŚNIENIA

Instalacje wentylacyjne składają się z wielu elementów. Przykładowo są to: wentylator, kolana, kratki, wymienniki ciepła, filtry itp. Wszystkie te komponenty powodują opory przepływu powietrza, czyli tzw. straty ciśnienia. Wielkość strat również decyduje o doborze właściwej centrali. Strata ciśnienia ΔP całej instalacji jest obliczana poprzez sumowanie pojedynczych oporów.

ZASADY PROJEKTOWANIA

Projektujemy osobno ciąg nawiewny, osobno ciąg wywiewny dla maksymalnego wydatku. Dbamy,  aby spadek ciśnienia statycznego od czerpni do najdalszego nawiewu (odpowiednio od wyrzutni do najdalszego wywiewu) był mniejszy od 130-150 Pa.

spadki cisnienia wentylacji

DANE:
Długość najdłuższego odcinka kanału nawiewnego (nitka czerwona): 18,5 m

 • Ilość:
  • trójników: 4
  • anemostatów (jeden końcowy): 1
  • łuków: 2
  • kolan (ostrych załamań kanału ok. 60-90°): 2
  • czerpni: 1
  • kolan: 1
 • Długość kanału od czerpni do centrali (linia zielona): 9,5 m

STRATY CIŚNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY JAKO SUMĘ:

STRONA NAWIEWNA:
Strata na:

 • anemostacie: 30 Pa
 • długości przewodu: 18,5m * 2 Pa/m = 37 Pa
 • trójnikach: 4 szt. * 4 Pa = 16 Pa
 • łukach: 2 * 3 Pa = 6 Pa
 • kolanach: 2 * 4 Pa = 8 Pa

STRONA CZERPNA
Strata na:

 • czerpni: 20 Pa
 • długości przewodu: 9,5 m * 2 Pa/m = 19 Pa
 • kolanie: 1 * 4 Pa = 4 Pa

SUMA: 30 Pa + 37 Pa + 16 Pa + 6 Pa + 8 Pa + 20 Pa + 19 Pa + 4 Pa = 140 Pa

Zatem strata ciśnienia na instalacji nawiewnej wynosi ΔP=140 Pa

Podobnie liczymy również stratę ciśnieniową dla instalacji wywiewnej.

REKUPERATORY MISTRAL – DOBÓR

Znając straty ciśnienia i wymagane wydajności dobieramy centralę, która przy sprężu ok. 150 Pa ma wydatek 260-280 m3/h.

Parametry takie posiada choćby centrala MISTRAL 250 Econo.

Średnice kanałów dobieramy wg. danych centrali, od czerpni i wyrzutni do centrali Ø 160 mm. Również kanały główne i wywiewne dochodzące do centrali Ø 160 mm. Zatem kanały Ø 160 mm prowadzimy w miarę możliwości aż do ostatniego trójnika (zmniejszy to straty ciśnienia).

Jednak kanały odgałęźne do anemostatów powinny mieć średnicę Ø 100 mm.

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych