Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Vademecum wentylacji mechanicznej Pro-Vent

Przedstawiamy Państwu dokument, który gromadzi podstawowe informacje na temat wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Dokument powstał, aby ułatwić przyswojenie podstaw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla budownictwa jednorodzinnego i zamieszkania zbiorowego. W szczególności polecamy lekturę instalatorom, ponieważ zawiera dobre porady projektowo-wykonawcze oraz przykładów rozwiązań współpracy z kominkiem lub klimatyzacją.

 

O czym jest „Vademecum wentylacji mechanicznej Pro-Vent”

W dokumencie przedstawiono najważniejsze normy związane z wentylacją mieszkań. W tym celu podano najważniejsze zapisy rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo przedstawiono dwie ważne normy: polską normę PN-83/B-03430 oraz europejską normę PN-EN 15251:2007.

W prosty sposób wytłumaczono dlaczego wentylacja grawitacyjna nie spełnia swojej roli w dobie współczesnego budownictwa energooszczędnego. Rozwinięto problemy związane z wentylacją grawitacyjną i skutki braku wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach.

Następnie poświęcono cały rozdział zagadnieniom projektowo wykonawczym. Przedstawiono podstawowe porady projektowo-wykonawcze. Ponadto pokazano przykład obliczeniowy jak poprawnie i szybko zaprojektować instalację do budynku jednorodzinnego. Omówiono też przykład doboru rekuperatora (centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła) dla przykładowej inwestycji. . Dzięki temu można dowiedzieć się jakie kryteria decydują o wyborze rekuperatora z oferty.

Ponieważ oprócz projektu ważne są zasady eksploatacji instalacji wentylacyjnej, kolejny rozdział poświęcono zagadnieniom mikroklimatu pomieszczeń. Poruszono w nim zalecane ustawienia rekuperatora zimą i latem, a także kwestię eksploatacji filtrów powietrza.

Dalsza część stanowi omówienie kilku zagadnień technicznych jak współpraca rekuperatora z ogrzewaniem przez kominek.  Po drugie omówiono temat współpracy rekuperatora z klimatyzacją.

Cały kolejny rozdział gruntowym wymiennikom ciepła. Znajdują się w nim m. in. informacje dotyczące jakości pracy prawidłowo funkcjonujących GWC oraz jakie korzyści za nimi przemawiają. Szczególnie warto przyjrzeć się pracy bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła PRO-VENT GEO.

 

Zbiór wieloletnich doświadczeń na temat wentylacji

Dokument powstał na bazie wieloletniego doświadczenia firmy Pro-Vent. Od początku swojej pracy prowadzimy działalność edukacyjną związaną z wentylacją w domach jednorodzinnych, obiektach przemysłowych, biurowcach i użyteczności publicznej.

Wobec tego wierzymy, że lektura będzie źródłem pomocnych informacji i inspiracji dla tych, którym zależy na jakości powietrza w budynkach.

Kliknij aby przeczytać dokument:

 vademecum wentylacji mechanicznej

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych