CZYM JEST MIKROWENTYLACJA?

otwieranie-rozszczelnianie-okna-klamka-okienna-mikrowentylacja

Mikrowentylacja polega w skrócie na niewielkim otwarciu okna poprzez wprowadzenie dodatkowego, blokowanego przez okucia położenia skrzydła. Rozwiązanie to jest stosowane właściwie dość często w oknach pionowych. Skrzydło okna wyposażonego w mikrowentylację może być całkowicie zamknięte, otwarte lub minimalnie uchylone. Powietrze powinno się w efekcie przedostawać szczeliną powstałą w wyniku uchylenia skrzydła i zluzowania uszczelki.

MIKROWENTYLACJA – SŁABE STRONY

Stopień wentylacji przy mikrowentylacji jest nieznany, niepowtarzalny, a zatem niekontrolowany. Dodatkowo proces ten w istotny sposób zależy od dokładności montażu okna oraz od trwałości uszczelki.

Podobnie jak typowa wentylacja grawitacyjna, mikrowentylacja zależy od warunków zewnętrznych takich jak wiatr i temperatura. Zimne powietrze wpływa dużą częścią obwodu skrzydła okna, dając efekcie wyczuwalne zimne strumienie. Oprócz dyskomfortu mogą one zakłócać pracę zaworów termostatycznych w grzejnikach usytuowanych pod oknami. Zimne powietrze wykorzystuje przestrzeń pomiędzy uszczelkami, zmieniając przy tym rozkład temperatur wewnątrz profilu okna. W związku z tym przy dużych mrozach może to prowadzić do wykraplania pary wodnej na powierzchni ramy okna. Może także powodować przymarzanie uszczelki i uniemożliwiać zamknięcie okna.

Jeśli pada deszcz i wieje wiatr, uchylone okno powoduje dostawanie się wody do budynku. Ponadto asymetrycznie zaryglowane skrzydło łatwiej ulega deformacji. Dzieje się tak w związku z tym, że występują w nim duże naprężenia mechaniczne i cieplne.

MIKROWENTYLACJA A UCIECZKA CIEPŁA

Mikrowentylacja co prawda powoduje mniejszą ucieczkę ciepła, ale wymiana powietrza w jej wyniku jest niewielka. Praktyka pokazuje, że aby lepiej przewietrzyć pomieszczenia konieczne jest całkowite otwieranie okna. Powoduje to jednak znaczną ucieczkę ciepła z budynku.

ALTERNATYWĄ JEST REKUPERACJA

Jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje sprawną wymianę powietrza na świeże jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja. Eliminuje ona wszystkie problemy, z jakimi wiąże się mikrowentylacja. Po pierwsze przepływ powietrza następuje w sposób kontrolowany i dostosowany do potrzeb domowników. Po drugie jesteśmy w stanie zatrzymać nawet 96% ciepła w budynku. Poza tym nie ma problemu z zaparowywaniem czy zamarzaniem okien, ponieważ powietrze cały czas jest wymieniane w całym domu.