Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

https://www.pro-vent.pl/wp-content/uploads/2016/04/nagrzewnica-kanalowa-elektryczna-do-wentylacji.jpg

Nagrzewnice elektryczne kanałowe

W ofercie firmy PRO-VENT dostępne są kanałowe nagrzewnice elektryczne umożliwiające dodatkową obróbkę termiczną powietrza.

W przypadku nagrzewnic elektrycznych mogą być one zamontowane przed centralą na czerpni, pełniąc funkcję układu rozmrażania (patrz: Rozmrażanie wymiennika ciepła) oraz za centralą na nawiewie, podgrzewając dodatkowo powietrze nawiewane do pomieszczeń.

Nagrzewnice montowane na kanale czerpnym określane są mianem nagrzewnic pierwotnych (wstępnych), natomiast montowane na kanale nawiewnym określane są jako nagrzewnice wtórne.

Celem nagrzewnicy wstępnej jest rozmrożenie wymiennika i zasadniczo nie wpływa ona na temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Natomiast rolą nagrzewnicy wtórnej jest dodatkowe podgrzanie powietrza w celu osiągnięcia wyższej temperatury nawiewu.

Oznaczenie nagrzewnic

oznaczenia kanałowej nagrzewnicy elektrycznej

Dostępne moce i wymiary

mistral eno moce

charakterystyki spadku ciśnienia w kanałowych nagrzewnicach elektrycznych eno

W kartach katalogowych central MISTRAL jako wyposażenie dodatkowe są podane zalecane moce nagrzewnic, zapewniające temperaturę powietrza nawiewanego powyżej 20°C przy temperaturze zewnętrznej w granicach –15°C i jednoczesnej pracy centrali na maksymalnie 2. biegu.

W przypadku montażu centrali w skrajnie niskich warunkach temperatur zewnętrznych lub wymaganej pracy centrali na maksymalnej wydajności nawet podczas silnych mrozów, nagrzewnice należy dobrać indywidualnie, zgodnie z poniższym wzorem:

Pn = Qn x 0,36 x ƒΔn

gdzie:

 • Pn – wymagana moc nagrzewnicy elektrycznej [W],
 • Qn – natężenie przepływu powietrza przez nagrzewnicę [m3/h],
 • Δn – wymagany przyrost temperatury powietrza za nagrzewnicą [°C].

Temperaturę początkową należy z tabeli temperaturowej konkretnej centrali dla konfiguracji 1 lub 2. Tabela znajduje się w karcie katalogowej danej centrali w zakładce Temperatura nawiewu.

Konfiguracje wykonania rekuperatora MISTRAL z nagrzewnicą

Przykład w oparciu o rekuperator w wykonaniu lewym.

Przesuń palcem tabelę jeśli przeglądasz tę stronę na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie.
Konfiguracja Rekuperator bez nagrzewnic Rekuperator MISTRAL bez nagrzewnic, możliwa automatyka RM4, RC4, RC5, RC6 mini, RC6 komfort. Układ rozmrożeniowy poprzez wyłączenie nawiewu lub dodatkową przepustnicę recyrkulacyjną.
 Konfiguracja Rekuperator z wstępną nagrzewnicą elektryczną Rekuperator MISTRAL z wstępną nagrzewnicą elektryczną, możliwa automatyka RM4, RC4, RC5, RC6 mini, RC6 komfort. Układ rozmrożeniowy poprzez załączenie wstępnej elektrycznej nagrzewnicy kanałowej.
 Konfiguracja Rekuperator z kanałową nagrzewnicą wtórną Rekuperator MISTRAL z kanałową nagrzewnicą elektryczną wtórną, możliwa automatyka RC4, RC5, RC6 mini, RC6 komfort.
Układ rozmrożeniowy poprzez wyłączenie nawiewu lub dodatkową przepustnicę recyrkulacyjną. Na czas wyłączenia wentylatora nawiewu wyłączona jest również nagrzewnica wtórna.
 Konfiguracja Rekuperator z kanałową nagrzewnicą wstępną i wtórną Rekuperator MISTRAL z kanałową nagrzewnicą elektryczną wstępną i wtórną, możliwa automatyka RC4, RC5, RC6 mini, RC6 komfort.
Układ rozmrożeniowy poprzez załączenie wstępnej nagrzewnicy elektrycznej.

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, a powietrze ogrzewane jest przy pomocy rurkowych elementów grzejnych, z płaszczem ze stali kwasoodpornej AISI 321 (1H18N9T). Obudowa nagrzewnicy może być izolowana termicznie, jednak materiał izolacyjny powinien być ogniotrwały.

Wszystkie nagrzewnice elektryczne posiadają zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (wyłącznik termiczny wewnątrz nagrzewnicy).

W przypadku nagrzewnicy wtórnej sterowanej pulserem, nie należy izolować kominka nagrzewnicy, ponieważ pełni on funkcję radiatora dla odprowadzenia ciepła z elektronicznych układów sterujących jej pracą.

schmat i wymiary kanałowej nagrzewnicy elektrycznej mistral eno

mistral eno moce

Umożliwienie demontażu

Podczas montażu nagrzewnicy należy zawsze przewidzieć możliwość jej demontażu z instalacji. Konieczne jest więc zapewnienie dostępu oraz połączenie jej z instalacją za pomocą elastycznych łączników.

Podstawowe zasady montażu

Chcąc zapewnić prawidłową pracę urządzenia, przy montażu zewnętrznej nagrzewnicy kanałowej należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

 • nagrzewnice mogą być instalowane w kanałach poziomych lub pionowych, zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu powietrza,
 • odległość nagrzewnicy od zgięcia kanału musi być równa co najmniej 2-krotnej średnicy kanału,
 • nagrzewnicę wtórną montować w odległości min. 3-krotnej średnicy kanału od centrali,
 • nagrzewnicę wstępną montować w odległości min. 1-krotnej średnicy kanału od centrali,
 • zapewnić swobodny dostęp do kominka i listwy skrzynki przyłączeniowej nagrzewnicy,
 • podczas pracy nagrzewnicy prędkość przepływu powietrza przez elementy grzejne nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s, co należy uwzględnić podczas ustawienia wydajności wentylatorów EC na 1. biegu centrali,
 • maksymalna temperatura otoczenia nagrzewnicy: +40°C.

odstępy montażowe przy montażu nagrzewnicy elektrycznej

sposób montażu kanałowej nagrzewnicy elektrycznej

Podłączenie zasilania

 • Nagrzewnica jednofazowa wymaga podłączenia zasilania z jednej fazy, tj. L, N, PE.
 • Nagrzewnica międzyfazowa wymaga podłączenia zasilania z dwóch faz, tj. L1, L2, N, PE.
 • Nagrzewnica trójfazowa wymaga podłączenia zasilania z trzech faz, tj. L1, L2, L3, N, PE.
Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych