Rządowy Program „Czyste Powietrze” umożliwia uzyskanie dotacji i pożyczki na szeroko rozumianą termomodernizację budynków. Jednym z przedsięwzięć uwzględnionych w programie jest montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji). W szczególności może to być zakup rekuperatora. Przy wyborze urządzenia musimy kierować się przede wszystkim kryterium skuteczności i energooszczędności. Warto jednak zwrócić również uwagę czy wybrany rekuperator nie będzie generował zbyt dużych kosztów podczas eksploatacji.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Od września 2018 do czerwca 2027 roku można starać się o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia pro-ekologiczne w domu jednorodzinnym. W ramach programu można również uzyskać dotację na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji), w tym zakup rekuperatora.

Maksymalny koszt kwalifikowany (dla jednego budynku) dla wentylacji to 10 000 PLN.

Intensywność dofinansowania rekuperacji zależna jest od kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie i wynosi od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część można pokryć ze środków własnych lub w formie niskooprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Ochrony Środowiska.

REKUPERATORY – KOSZT EKSPLOATACJI

Zanim podejmiemy decyzję o montażu w swoim domu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i wybierzemy rekuperator, pamiętajmy o kilku ważnych sprawach:

  1. Dobrym projekcie
  2. Fachowym wykonawstwie
  3. Kosztach eksploatacji

Program rządowy Czyste Powietrze pomoże Inwestorom w finansowaniu montażu instalacji. Koszty eksploatacji leżą w całości po stronie użytkownika. Dlatego sugerujemy porównać u kilku producentów ceny elementów wymiennych (filtrów). Filtry powietrza w rekuperatorach należy wymieniać co około 90 dni dlatego zasadne jest porównanie ceny urządzenia z zapasem filtrów na 2 – 3 lata. Może się bowiem okazać, że urządzenie które kusiło niską ceną katalogową w czasie eksploatacji będzie droższe od urządzeń innych producentów.

Kolejnym elementem, który może generować niepotrzebnie zwiększone koszty eksploatacyjne jest wstępna nagrzewnica powietrza. Zalecana jest weryfikacja u producentów algorytmu rozmrażania wymiennika ciepła.  Dla przykładu w centralach MISTRAL PRO roczny koszt pracy wstępnej nagrzewnicy powietrza jest nawet 4 – 6 krotnie niższy niż w konkurencyjnych rozwiązaniach.

Efektywna praca wentylacji mechanicznej zależna jest również od czystości wymiennika do odzysku ciepła (rekuperatora). Zabrudzenia osadzające się na powierzchni płyt wymiennika utrudniają proces przejmowania ciepła.

Zaznaczamy, że na rynku istnieją rekuperatory, których nie można myć. Dlatego sugerujemy żeby po pierwsze sprawdzić u producenta czy dopuszcza mycie rekuperatora oraz czy można je wykonać samodzielnie. W centralach Pro-Vent również i ten aspekt został przemyślany. Rekuperator można wyjąć i samodzielnie umyć.

czyste_powietrze

GWC – IDEALNE UZUPEŁNIENIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Kolejne oszczędności eksploatacyjne i dodatkowo dużą poprawę mikroklimatu przyniesie rozbudowanie instalacji o Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO. Po szczegóły zapraszamy na dedykowaną stronę internetową www.wymiennikgruntowy.pl