GDZIE MONTOWAĆ REKUPERATOR? W JAKIM POMIESZCZENIU?

Odpowiadając na pytanie gdzie montować rekuperator należy oczywiście brać pod uwagę projekt instalacji wentylacyjnej. Warto jednak pamiętać o tym, że producenci rekuperatorów określają warunki jakie powinny panować w pomieszczeniu, w którym będzie pracował rekuperator.

GDZIE MONTOWAĆ REKUPERATOR – WARUNKI W POMIESZCZENIU

Rekuperator należy umieścić w pomieszczeniu suchym, a także zadaszonym o dodatniej temperaturze. Zwykle zaleca się w tym celu wybrać pomieszczenie gospodarcze (np. kotłownia) lub pomieszczenie na poddaszu. Oczywiście o ile jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią przestrzeń serwisową. Warto pamiętać, aby wybrać pomieszczenie możliwie najdalej od sypialni i pomieszczeń tzw. „cichych” (pokoi).

dom-przekroj-kondygnacje-pomieszczenia-gdzie-montować-rekuperator

Aby zapewnić prawidłową pracę rekuperatora przez cały rok bez ryzyka zamarzania, należy zwrócić uwagę na dopuszczalne temperatury panujące w pomieszczeniu. Jednak dopuszczalne temperatury różnią się w zależności od wybranego rodzaju rekuperatora.  Oczywiście zależy to od sprawności wymiennika ciepła oraz zastosowanego układu rozmrożeniowego.

RODZAJ PODŁOŻA I POSADOWIENIE

Rekuperator należy montować na podłożu odpornym na wilgoć (przyjmowanie wody) lub na tacy ociekowej. Co do ułożenia centrali, pomocne powinny być naklejki znajdujące się na obudowie. Dlatego też należy się kierować również zawartymi na nich informacjami.

PRZESTRZEŃ SERWISOWA, MOŻLIWOŚĆ DEMONTAŻU

Przestrzeń wymagana do zachowania przy montażu jest dokładnie opisana w dokumentacji techniczno-ruchowej załączonej do urządzenia. Najważniejsze jest aby zapewnić możliwość wyjęcia wymiennika ciepła ze środka obudowy. Zatem w pomieszczeniu powinno znajdować się odpowiednio dużo miejsca. Odległość najbliższej przeszkody nie może być mniejsza niż głębokość rekuperatora. Należy również zapewnić minimalną odległość 8-10 cm od ścianek centrali do stropu lub ściany pomieszczenia.

Dodatkowo należy pamiętać m. in. o dostępności samego pomieszczenia. Powinno zapewniać możliwość demontażu kanałów wentylacyjnych w celach serwisowych oraz możliwość demontażu i wyciągnięcia całego urządzenia.

INNE WAŻNE CZYNNIKI

Rekuperator nie powinien być montowany w pomieszczeniu o potencjalnie wybuchowej atmosferze czy w atmosferach o wysokim zapyleniu. Należy również wystrzegać się pomieszczeń o wysokiej wilgotności czy z obecnością wyziewów tzw. agresywnych. Chodzi o to aby nie było czynników kwaśnych, zasadowych, organicznych lub nieorganicznych o działaniu realnie lub potencjalnie korozyjnym.