Odpowiadając na pytania gdzie montować rekuperator i jak powinna wyglądać instalacja rekuperatora należy oczywiście brać pod uwagę projekt instalacji wentylacyjnej. Warto jednak pamiętać o tym, że producenci rekuperatorów określają warunki jakie powinny panować w pomieszczeniu, w którym będzie pracował rekuperator.

instalacja-rekuperatora-pomieszczenie-techniczne
Rekuperator PRO-VENT MISTRAL PRO 450.

INSTALACJA REKUPERATORA – WARUNKI W POMIESZCZENIU

Rekuperator należy umieścić w pomieszczeniu suchym, a także zadaszonym o dodatniej temperaturze. Zwykle zaleca się w tym celu wybrać pomieszczenie gospodarcze (np. kotłownia) lub pomieszczenie na poddaszu. Oczywiście o ile jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią przestrzeń serwisową. Warto pamiętać, aby wybrać pomieszczenie możliwie najdalej od sypialni i pomieszczeń tzw. „cichych” (pokoi).

Aby zapewnić prawidłową pracę rekuperatora przez cały rok bez ryzyka zamarzania, podczas instalacji rekuperatora należy zwrócić uwagę na dopuszczalne temperatury panujące w pomieszczeniu. Jednak dopuszczalne temperatury różnią się w zależności od wybranego rodzaju rekuperatora.  Oczywiście zależy to od sprawności wymiennika ciepła oraz zastosowanego układu rozmrożeniowego.

baner-instalacja-rekuperatora-sposoby-ochrony-wymiennika-przed-szronieniem

Pamiętajmy również, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń od frontu urządzenia. Będzie potrzebna aby swobodnie wymienić filtry powietrza oraz aby umożliwić wyjęcie wymiennika ciepła ze środka obudowy. W trakcie eksploatacji może pojawić się potrzeba demontażu kanałów wentylacyjnych jak również elementów dodatkowych jak przepustnice, nagrzewnice kanałowych oraz całego urządzenia. Czyli dostępność samego pomieszczenia powinna dać możliwość wykonania powyższych czynności.

Rodzaj podłoża i posadowienie pod instalację rekuperatora

Instalacja rekuperatora powinna odbywać się na podłożu odpornym na wilgoć (przyjmowanie wody) lub na tacy ociekowej. Co do ułożenia centrali, pomocne powinny być naklejki znajdujące się na obudowie. Dlatego też należy się kierować również zawartymi na nich informacjami.

rekuperator-pro-vent-na-poddaszu-uzytkowym

Przestrzeń serwisowa i możliwość demontażu

Przestrzeń wymagana do zachowania przy montażu jest dokładnie opisana w dokumentacji techniczno-ruchowej załączonej do urządzenia. Najważniejsze jest aby zapewnić możliwość wyjęcia wymiennika ciepła ze środka obudowy. Zatem w pomieszczeniu powinno znajdować się odpowiednio dużo miejsca. Odległość najbliższej przeszkody nie może być mniejsza niż głębokość rekuperatora. Należy również zapewnić minimalną odległość 8-10 cm od ścianek centrali do stropu lub ściany pomieszczenia.

Dodatkowo należy pamiętać m. in. o dostępności samego pomieszczenia. Powinno zapewniać możliwość demontażu kanałów wentylacyjnych w celach serwisowych oraz możliwość demontażu i wyciągnięcia całego urządzenia.

Montaż i podłączenie kanałów wentylacyjnych do centrali

Pamiętajmy, że w celach serwisowych centrali wentylacyjnej, niezbędny może okazać się dostęp do urządzenia od strony kanałów wentylacyjnych. Stąd, zalecamy aby instalację wentylacyjną wykonaną z kanałów sztywnych łączyć z centralą za pomocą elastycznych łączników. Warunek ten można rozszerzyć na wszystkie urządzenia dodatkowe montowane na instalacji (np. przepustnice, nagrzewnice czy filtry kanałowe). Jako elastyczne połączenie centrali wentylacyjnej z instalacją (nawiew, wywiew) możne posłużyć elastyczny tłumik stanowiący wyposażenie dodatkowe (opcja). Zastosowanie tłumika ogranicza hałas jaki może wytworzyć pracująca centrala lub ruch powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Dobrą praktyką jest również stosowanie odcinków prostych na wylotach centrali od strony nawiewu i czerpni. Celem tego zabiegu jest zminimalizowanie spadku sprężu wynikającego z przepływu turbulentnego. Oprócz tego zaleca się wykonywanie instalacji niskosprężnych z kanałów izolowanych od odpowiednich średnicach dostosowanych do projektowego (wymaganego) wydatku powietrza.

Aby ułatwić podłączenie instalacji wentylacyjnej do rekuperatora PRO-VENT MISTRAL dajemy Państwu szereg możliwości wyprowadzenia króćców przyłączeniowych centrali. Konkretną konfigurację można zadeklarować na etapie zamówienia lub samodzielnie ją zmienić w miejscu montażu urządzenia (dotyczy wybranych modeli).

baner-instalacja-rekuperatora-warianty-wyprowadzenia-kroccow

Podłączenia elektryczne

Ideowy schemat połączeń elektrycznych znajduje się w karcie katalogowej każdego urządzenia.

Automatyka

Automatyka central wentylacyjnych składa się ze sterownika zamontowanego wewnątrz centrali oraz manipulatora montowanego w dogodnym dla użytkownika miejscu. Zastosowanie nowoczesnej techniki mikoprocesorowej zapewnia łatwość obsługi, rozbudowane możliwości, niezawodność oraz oszczędną eksploatację układów sterowania. Własna konstrukcja automatyki oraz indywidualne programowanie każdej centrali gwarantują optymalne dostosowanie jej do konkretnego urządzenia, zastosowanego układu rozmrażania oraz warunków pracy centrali. Od zastosowanego w centrali sterownika oraz manipulatora zależą możliwości funkcjonalne centrali, takie jak obsługa dodatkowych nagrzewnic, chłodnic, przepustnic strefowych czy zdalne sterowanie urządzeniem.

baner-instalacja-rekuperatora-mozliwosci-sterowania-centrala-wentylacyjna

INNE WAŻNE CZYNNIKI

Rekuperator nie powinien być montowany w pomieszczeniu o potencjalnie wybuchowej atmosferze czy w atmosferach o wysokim zapyleniu. Należy również wystrzegać się pomieszczeń o wysokiej wilgotności czy z obecnością wyziewów tzw. agresywnych. Chodzi o to aby nie było czynników kwaśnych, zasadowych, organicznych lub nieorganicznych o działaniu realnie lub potencjalnie korozyjnym.

POZNAJ WSZYSTKIE MODELE REKUPERATORÓW PRO-VENT MISTRAL