KANAŁY WENTYLACYJNE ELASTYCZNE Z TWORZYWA – CZY STOSOWAĆ?

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku są systemy wentylacji mechanicznej, których składnikiem są kanały wentylacyjne elastyczne z tworzyw sztucznych (PCV). Są to kanały stosunkowo sztywne, jednak nie na tyle, żeby nie można ich było delikatnie wygiąć.

przewody-wentylacyjne-elastyczne-z-tworzywa

Spotkamy je w różnych kolorach i średnicach. W porównaniu z tradycyjnymi kanałami do wentylacji mają mniejsze średnice i powodują często konieczność prowadzenia kilku przewodów do jednego anemostatu.

CZY KANAŁY WENTYLACYJNE Z TWORZYWA SĄ DOBRE?

Czy jest to dobre? Zależy od sposobu zaprojektowania i przeliczenia systemu wentylacji mechanicznej. Co prawda przy dobrze dobranych przekrojach i ilościach anemostatów system się sprawdzi. Ale kiedy chcemy go zaprojektować jak tradycyjny, a wykonać w oparciu o nowe kanały to nie będzie to dobra instalacja. System wymaga zastosowania rozdzielaczy (skrzynek, do których podłącza się odpowiednio kanały).

Jest to instalacja droższa od tradycyjnie stosowanej.

KANAŁY WENTYLACYJNE Z TWORZYWA – ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI BUDOWLANYMI

Obecne przepisy narzucają między innymi, że:

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Wyjątek stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne stanowiące jeden lokal mieszkalny, dla których powyższego przepisu nie stosuje się.

Inaczej wygląda również sprawa w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy. W takim przypadku dopuszczono stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E (pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia ogniochronnego w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzielające lokal mieszkalny i użytkowy).

  • w kuchni oraz aneksie kuchennym w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z przewodów co najmniej trudnozapalnych,
  • odległość nieizolowanych kanałów wentylacyjnych od powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Czyli nie można bezpośrednio zakrywać ich sufitem.

Instalacje na kanałach elastycznych z tworzywa sztucznego warto wykonywać w przypadku tylko dobrze zaprojektowanych instalacji. Powinny w nich być przeliczone ilości przetłaczanego powietrza, a także prędkości jego przepływu w kanałach, żeby nie powodować dodatkowego hałasu. Oczywiście przy zapewnieniu dobrego zaizolowania takich kanałów, a nie tylko ukryciu ich pod kartongipsem.

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED ZAKUPEM KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Przed zakupem kanałów warto sprawdzić:

  • z czego wykonano przewody, czy jest to czysty polietylen, czy nie zawiera szkodliwych domieszek,
  • atest higieniczny przewodów,
  • czy przewody gwarantują trwałe i szczelne połączenia, często nie daje się tego osiągnąć,
  • czy są gładkie wewnątrz i nie będą zwiększać oporów przepływu.

PODSUMOWANIE

Instalacja rekuperacji oparta na kanałach z tworzyw sztucznych może być dobrą alternatywą dla obecnie stosowanych. Jest tak jednak wyłącznie pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których pisaliśmy wcześniej.

Jest to instalacja bardzo wymagająca pod względem projektowym. Na tym etapie trzeba przemyśleć miejsca rozprowadzenia kanałów, żeby nie wchodziły w kolizje z innymi instalacjami. Jest tak ze względu na dużą liczbę przewodów.