Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Karty katalogowe – wyjaśnienie znaczenia parametrów

W danych technicznych kart katalogowych central zebrano podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego doboru urządzenia, jak np.:

 • strumień objętości powietrza,
 • sprawność temperaturowa centrali,
 • współczynnik SFP,
 • pobór mocy centrali,
 • maksymalny pobór prądu wentylatorów,
 • wymiary gabarytowe,
 • wymiary filtra.

Strumień objętości powietrza

Strumień objętości powietrza – określa znamionową wydajność centrali wentylacyjnej przy określonym sprężu (oporach instalacji). W zależności od mocy wentylatorów możliwa może być praca centrali z większym wydatkiem powietrza, jednak dopuszczalne jest to tylko chwilowo, np. w celu przewietrzenia pomieszczeń.

Sprawność temperaturowa centrali

Sprawność temperaturowa centrali – określa sprawność temperaturową odzysku ciepła w wymienniku. Charakterystyka sprawności wyznaczana jest dla powietrza suchego oraz z uwzględnieniem wykroplenia kondensatu. Wykraplający się kondensat powoduje pojawienie się dodatkowego ciepła utajonego, co powoduje dodatkowy odzysk ciepła w wymienniku. Charakterystyka wyznaczana jest dla następujących parametrów powietrza:

 • suche: tzew = 0°C, twyw = 25°C / 20%
 • wilgotne: tzew = -5°C, twyw = 20°C / 50%

Charakterystyka nie uwzględnia obniżenia sprawności wynikającej z oszronienia ścianek wymiennika.

Współczynnik SFP

Współczynnik SFP – współczynnik mocy właściwej wentylatorów centrali. Oznacza on sprawność energetyczną urządzenia i określony jest jako stosunek poboru mocy centrali [W] do strumienia objętości powietrza [m3/h]. Współczynnik ten określony jest dla całej centrali, czyli obliczony przy pracujących wentylatorach nawiewu i wywiewu.

W przypadku wentylatorów EC współczynnik SFP wyznaczony jest zawsze dla wydajności równej 0,7 wydajności znamionowej, przy sprężu 100 Pa. W przypadku wentylatorów AC, z powodu braku możliwości płynnej regulacji wydajności, współczynnik określany jest dla indywidualnych parametrów każdorazowo określonych w karcie.

Moc właściwą jednego wentylatora, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, określić można na podstawie charakterystyki poboru mocy wentylatora, która znajduje się w opisie centrali.

Pobór mocy centrali

Pobór mocy centrali – zależy od parametrów pracy, tj. wydajności oraz sprężu instalacji. W większości centralach MISTRAL zastosowano duże wentylatory, co umożliwia osiągnięcie wydajności znamionowej przy niskich prędkościach obrotowych. Gwarantuje to cichą pracę urządzenia, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie wyższych wydajności dozwolonych przy pracy chwilowej. W przypadku wentylatorów EC pobór mocy centrali określono osobno dla pracy w zalecanym obszarze wydajności oraz dla pracy z maksymalną możliwą wydajnością. Zalecany obszar pracy centrali określono do wydajności znamionowej zawartej w nazwie urządzenia przy sprężu instalacji na poziomie 50–250 Pa.

Maksymalny pobór prądu wentylatorów

Maksymalny pobór prądu wentylatorów centrali przydatny może być w przypadku określenia wymaganych średnic przewodów zasilających. Podana wartość określa najwyższą wartość prądu pobieraną przez wentylatory w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy. Pobór prądu przez układy automatyki jest znikomo mały w stosunku do prądu wentylatorów i można go pominąć.

W przypadku central z wbudowaną nagrzewnicą wstępną, w celu określenia maksymalnego prądu pobieranego przez centralę należy dodatkowo uwzględnić pobór prądu nagrzewnicy zgodnie ze wzorem:

I = PN / U

gdzie:

 • PN – moc elektryczna nagrzewnicy,
 • U – napięcie zasilania nagrzewnicy.

Wymiary gabarytowe

Wymiary gabarytowe centrali podano, patrząc od strony pokrywy inspekcyjnej na urządzenie posadowione w zalecanej pozycji pracy. Podane wymiary określają jedynie wymiary urządzenia, wymagana przestrzeń obsługowa zależy od typu centrali i została dokładnie określona w broszurach danego typu central.

Wymiary filtra

Wymiary filtra – w większości central zastosowano duże, płaskie filtry powietrza. Zapewnia to niską cenę wymiennych wkładów, gwarantując tym samym niskie koszty eksploatacyjne. Gotowe filtry można zakupić u producenta. W przypadku urządzeń z dedykowanymi kasetami filtracyjnymi lub w przypadku zastosowania w centrali filtrów lamelowych niezbędny jest zakup gotowych filtrów i w tym przypadku wymiary filtra nie są w kartach podawane.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych