Ciepło dostarczane przez kominek może być rozprowadzone po domu przez rekuperator. Jak w takim razie poradzić sobie z połączeniem tych dwóch urządzeń?

kominek-swiateczny-cieply-wystroj-salon

KOMINEK JAKO OSOBNY UKŁAD

Rozwiązaniem najlepszym pod względem sterowalności jest niezależny od wentylacji układ kanałów rozprowadzających powietrze kominkowe. Ilości powietrza, średnice kanałów, usytuowanie nawiewników, a także wywiewników ustala się dla poszczególnych pomieszczeń niezależnie od wymogów wentylacyjnych. Podobnie robi się z końcową regulacją przepływów.

KOMINEK I REKUPERATOR JAKO JEDEN UKŁAD

Możemy także doprowadzić ciepłe powietrze do wszystkich wentylowanych pomieszczeń kanałami wentylacji nawiewno–wywiewnej. Sposób ten jednak jest dopuszczalny w sytuacji, gdy kominek pełni jedynie funkcję wspomagania podstawowego układu grzewczego. W takim przypadku należy zastosować dodatkowy wentylator kominkowy o odpowiednio dużej wydajności (najlepiej regulowanej). Wentylator ten wprowadza do obiegu świeżego powietrza dodatkowe powietrze recyrkulacyjne z przestrzeni grzewczej kominka. Większa wydajność wentylatora zapewnia lepsze rozprowadzenie ciepła. W efekcie wyrównuje temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

KOMINEK I REKUPERATOR – WAŻNE ZASADY

W powyższym przypadku należy pamiętać, że:

  • wentylator i centrala wentylacyjna (rekuperator) bezwzględnie muszą posiadać szczelne przepustnice zwrotne. Dzięki temu uniemożliwiamy cofanie się powietrza do centrali lub kominka. Cofnięcie się gorącego powietrza do centrali może spowodować uszkodzenie wentylatora. Co gorsza mogłoby nawet „wypaczyć” obudowę centrali wentylacyjnej i wymiennika ciepła.
  • Średnice kanałów nawiewnych do pomieszczeń należy przeliczyć dla łącznego przepływu powietrza z centrali plus z kominka. Należy przyjmować prędkości w kanałach maks. 3-4 m/s. Ponadto należy zastosować kanały o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.
  • Korzystniej jest użyć anemostatów wywiewnych niż nawiewnych (struga ciepłego powietrza płynie wówczas bardziej w dół). Dodatkową korzyść da umieszczenie nawiewników w pobliżu zaworów termostatycznych grzejników. W takim przypadku włączenie ciepłego nadmuchu z kominka szybko wyłączy grzejniki.
  • Ponieważ ilość recyrkulującego powietrza kominkowego może być znaczna, należy zapewnić swobodny jego przepływ. Można to zrobić choćby poprzez otwarcie drzwi lub zastosowanie odpowiednio dużych kratek wentylacyjnych.
  • Nadmuchowe ogrzewanie kominkowe ma charakter recyrkulacyjny. Następuje więc mieszanie się powietrza pochodzącego z wszystkich ogrzewanych pokoi, holu i pomieszczenia z kominkiem.
  • Nie zalecamy ogrzewania w ten sposób kuchni i łazienek (WC). To dlatego że dla skutecznego ogrzewania rozwiązanie to wymagałoby zwiększenia wydajności centrali wentylacyjnej. Oczywiście w celu minimalizacji recyrkulacji powietrza z tych pomieszczeń. Nieuzasadnione ekonomicznie jest realizowanie powyższego ogrzewania tylko za pomocą powietrza „świeżego” (bez recyrkulacji, np. tłocząc powietrze z centrali poprzez kominek).
  • Ze względu na możliwość rozszczelnienia przepustnicy zwrotnej niedopuszczalne jest zatrzymanie wentylatorów (STOP) w przypadku pracy wentylatora kominkowego. W związku z tym niedopuszczalne jest stosowanie w tym przypadku układu rozmrażania poprzez wyłączenie wentylatora nawiewu.

GDY PRACUJE KOMINEK WŁĄCZ REKUPERATOR

Rekuperatora nie wolno wyłączać jeśli ogrzewanie kominkiem pracuje. To dlatego że gorące powietrze mogłoby cofnąć się do centrali i spowodować jej uszkodzenie.
Moce wentylatorów „w kominku” i centrali wentylacyjnej powinny być zbliżone, aby układ pracował bez zakłóceń.

Należy ustalić czy kominek z systemem rozprowadzającym ma pracować jako podstawowy układ grzewczy domu. Jeśli tak, rozsądne będzie zlecenie projektu i wykonania firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem nadmuchowym.

współpraca rekuperatora z kominkiem

POWIETRZE DO SPALANIA

Zbyt mała ilość powietrza do spalania to najczęstszy powód złego funkcjonowania kominków. Kominki z wkładami zużywają do spalania od 6 do 8 m3 powietrza na godzinę. Natomiast kominki otwarte nawet od 200 do 1000 m3.

Jeśli w domu są nieszczelne okna i drzwi, to powietrze zasysane przez kominek może się dostać tymi właśnie nieszczelnościami. Natomiast w domach ze szczelnymi oknami jednym ze sposobów na dostarczenie wystarczającej ilości powietrza do spalania jest wykonanie specjalnego kanału. Kanałem tym powietrze będzie napływać do kominka bezpośrednio z zewnątrz budynku. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna powinna być tak zbilansowana, by zapewnić więcej powietrza nawiewanego niż wyciąganego.