Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Działanie układu przeciwzamrożeniowego

Podczas silnych mrozów oraz małej wilgotności powietrza usuwanego może dojść do częściowego zaszronienia wymiennika ciepła. Stan oszronienia wymiennika kontroluje osobny procesorowy moduł PRZECIWZAMROŻENIOWY z kontrolowanym czasem opóźnienia. Układ ten za pomocą czujnika mierzy temperaturę powietrza za wymiennikiem od strony nawiewu, gdy nastąpi oszronienie wymiennika układ zaczyna odmierzać czas opóźnienia (w zależności od konfiguracji 10–50 min.) po czym zaczyna rozmrażać wymiennik.

Funkcja rozmrażania może być realizowana poprzez:

  • cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu (standard)
  • cykliczne załączanie wstępnej nagrzewnicy elektrycznej
  • załączanie recyrkulacji powietrza przez wymiennik

Układ rozmrażania poprzez wyłączenie wentylatora nawiewu (standard) działa poprawnie, gdy temperatura powietrza usuwanego jest powyżej 14°C. W przypadku gdy wentylowane pomieszczenia nie są ogrzewane układ rozmrożeniowy może na stałe wyłączyć wentylator nawiewny (na czas panujących mrozów).

Należy pamiętać, że przy wyłączonym nawiewie wystąpi w pomieszczeniach krótkotrwałe podciśnienie spowodowane pracą wentylatora wyciągowego oraz okresowa przerwa w pracy wtórnej elektrycznej nagrzewnicy kanałowej. Proces rozmrażania wymiennika ciepła poprzez wyłączenie wentylatora nawiewu nie jest wskazany dla pomieszczeń o dużej liczbie wymian oraz w przypadku zastosowania nagrzewnicy wtórnej pełniącej funkcję nadmuchowego ogrzewania pomieszczeń.

W przypadku gdy proces rozmrożenia wymiennika poprzez wyłączenie wentylatora nawiewu jest nie zalecany, można zastosować nagrzewnicę wstępną lub rozmrożeniową przepustnicę recyrkulacyjną.

W takim przypadku układ rozmrożeniowy spowoduje okresowe włączenie wstępnej kanałowej nagrzewnicy elektrycznej i dogrzanie powietrza doprowadzonego z zewnątrz do centrali, lub otwarcie dodatkowego kanału wywiewnego i wtłoczenie do komory czerpnej centrali ciepłego powietrza usuwanego z pomieszczeń „czystych”.

W układach tych nagrzewnica wtórna pracuje w sposób niezakłócony. W przypadku zastosowania do rozszraniania wymiennika przepustnicy recyrkulacyjnej podczas procesu rozmrażania do pomieszczeń nie jest nawiewane powietrze świeże, tylko powietrze usunięte dodatkowym kanałem wywiewnym z pomieszczeń „czystych”.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych