Stosując rekuperatory o wysokiej skuteczności odzysku ciepła to nie wszystko. Należy pamiętać, że odzyskane ciepło musimy jeszcze doprowadzić do pomieszczeń. W niektórych przypadkach konieczna może się okazać dodatkowa izolacja kanałów wentylacyjnych.

DOBRA IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Ze względu na odzysk ciepła w rekuperatorze należy ograniczyć straty ciepła na kanałach poprzez dobrą izolację instalacji wentylacyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację kanałów, ale także wszelkich łączników na nawiewie i wywiewie z pomieszczeń.

Najczęściej używa się podstawową izolację kanałów elastycznych o grubości 25 mm. Jednak ma to sens wyłącznie w przypadku układania kanałów wentylacyjnych w strefie ogrzewanej, gdzie nie istnieje duże ryzyko strat ciepła.

W przypadku układania przewodów w strefach nieogrzewanych (np. na poddaszach), należy zapewnić dodatkową izolację kanałów. Izolacja kanałów wentylacyjnych na odcinku nieogrzewanym powinna być zachowana przynajmniej na poziomie izolacji przegrody, przez którą kanał wentylacji przechodzi.

Słaba izolacja nie tylko przyczyni się do zmniejszenia temperatury powietrza nawiewanego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że może przyczynić się do niekontrolowanego wykroplenia skroplin w kanałach lub na nich. W efekcie może powstać zawilgocenie izolacji kanałów lub podłoża. Zbyt mała izolacja kanałów powoduje spadek temperatury powietrza na króćcach i w skrajnych przypadkach może się przyczynić do nieprawidłowej pracy, zatrzymania, a nawet uszkodzenia rekuperatora.