Zazwyczaj kratki wyciągowe montuje się w kuchni, łazience, toalecie zaś nawiewy świeżego powietrza w salonie, sypialni. Wymuszona w ten sposób organizacja wymiany powietrza powinna skutecznie ograniczyć przenoszenie zapachów. Chodzi mianowicie o to aby np. podczas gotowania zapachy z kuchni nie przenosiły się do innych pomieszczeń budynku.

Ważne jest dobre wyregulowanie systemu wentylacji tak by przynajmniej nawiew równy był wywiewowi. Najczęściej stosuje się systemy z lekkim nadciśnieniem.

Nie wolno też zapominać o odpowiednich otworach wentylacyjnych w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami, by zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Kłopot także może się pojawić jeśli do instalacji wywiewnej podłączono okap kuchenny z wentylatorem. W przypadku gdy okap posiada silnik o wydatku większym niż wydajność znamionowa centrali wentylacyjnej należy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych oraz przepustnice stałego przepływu ograniczające przepływ do maksymalnej wydajności centrali aby nie doprowadzić do dystrybucji powietrza wyciągowego kuchni poprzez pozostałą cześć instalacji wywiewnej.

Prawidłowa organizacja wymiany powietrza to temat, który poruszyliśmy w poniższym artykule dotyczącym projektowania rekuperacji w domu jednorodzinnym.

baner-projekt-z-organizacja-wymiany-powietrza