Jedną z istotnych czynności podczas montażu jest oczywiście podłączanie kanałów wentylacyjnych do rekuperatora. Należy tutaj zwrócić uwagę z jednej strony na solidność podłączenia kanałów, ale także na umożliwienie przyszłej obsługi serwisowej rekuperatora. Nie stosowanie się do zasad zalecanych przez producenta może powodować choćby niepotrzebne opory na instalacji. Może to przełożyć się na wyższe zużycie energii oraz niepotrzebny hałas.

DOSTĘP DO REKUPERATORA OD STRONY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

W celach serwisowych niezbędny jest dostęp do centrali wentylacyjnej od strony kanałów wentylacyjnych. Z tego powodu podłączanie kanałów wentylacyjnych sztywnych do rekuperatora należy wykonać poprzez elastyczne łączniki. Warunek ten dotyczy również wszystkich urządzeń dodatkowych montowanych na instalacji (np. przepustnice, nagrzewnice oraz filtry kanałowe). W przeciwnym razie, stosowanie sztywnych łączników może uniemożliwić ich demontaż w razie potrzeby. Obsługa serwisowa może okazać się przez to niemożliwa.

SOLIDNOŚĆ PODŁĄCZENIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Montażu kanałów na króćcach (miejsca łączenia kanału z centralą) należy dokonać w sposób solidny i pewny. Dodatkowo należy zabezpieczyć je przed przypadkowym zsunięciem lub uszkodzeniem pod wpływem wibracji. Odcinki kanałów króćców centrali należy również podwiesić w celu zmniejszenia naprężeń powstających na króćcach.

MINIMALIZACJA SPADKU SPRAWNOŚCI

Aby zminimalizować spadek sprawności wynikający z przepływu turbulentnego, należy na wylotach centrali:

  • zainstalować odcinki proste kanału, zwracając uwagę na:
    • odległość zgięcia kanału od centrali co najmniej 1-krotnej średnicy kanału od strony wlotów (do czerpni, wywiew) i 3-krotnej od strony wylotów (nawiew, do wyrzutni),
    • wykonywać instalacje niskosprężne z kanałów izolowanych o odpowiedniej średnicy dostosowanej do wymaganego wydatku powietrza.
mistral-podlaczenie-kanalow-wentylacja

MINIMALIZACJA HAŁASU

W kwestii minimalizacji hałasu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na opory powietrza przepływające przez kanały wentylacyjne. Niepotrzebny opór może przykładowo powstawać jeśli zgięcia (kolana) kanałów są montowane zbyt blisko rekuperatora. Podobnie należy uważać na niepotrzebne redukcje kanałów, które również powodują dodatkowe opory powietrza.

Ze względu na możliwy hałas, centralę należy montować możliwie najdalej od sypialni i pomieszczeń tzw. „cichych” (pokoi).