Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Układ wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjny

NAJWYŻSZY KOMFORT I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu, proponujemy dedykowane systemy łączące wykorzystanie rekuperatorów Pro-Vent i Płytowego Gruntowego Wymiennika Ciepła PROVENT-GEO.

Systemy można wykorzystać zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych. Dla Państwa wygody wydzieliliśmy cztery rodzaje systemów – w zależności od środków inwestycyjnych, ale też stopnia uzyskiwanego komfortu oraz oszczędności eksploatacyjnych.

SYSTEM STANDARD – gdy inwestujesz tylko w rekuperator

Budowa: rekuperator + zestaw kanałów nawiewno-wywiewnych
Podstawowe cechy:

 • stały dopływ świeżego, filtrowanego powietrza z możliwością regulacji ilości nawiewu i wywiewu,
 • sprawne usuwanie zanieczyszczeń i szkodliwych gazów z powietrzem wywiewanym w ilościach wystarczających do zapewnienia podstawowych wymogów higieniczno-zdrowotnych,
 • oszczędność w ogrzewaniu

Średni sezonowy odzysk ciepła: 70-85% (w zależności od rodzaju rekuperatora).

GEO-SYSTEM – wysokosprawny rekuperator + GWC PROVENT-GEO

Budowa: GWC PROVENT-GEO + wykonana według specjalnych wytycznych instalacja wentylacyjna z rekuperatorem MISTRAL PRO lub MISTRAL DUO
Podstawowe cechy (ponad system STANDARD):

 • niezakłócona praca nawet podczas silnych mrozów,
 • naturalne dowilżanie powietrza zimą,
 • dostarczanie chłodu z gruntu w porze letnich upałów,
 • działanie antybakteryjne – znaczące zmniejszenie liczby drobnoustrojów w nawiewanym powietrzu,
 • układ praktycznie niesłyszalny w pomieszczeniach domu – zastosowanie podwyższonej izolacji termicznej i akustycznej instalacji nawiewnej,
 • wysoka efektywność energetyczna (0,2 W/(m3/s)).

Średni sezonowy odzysk ciepła: do 95% (w zależności od rodzaju rekuperatora).

GEO-SYSTEM MAX – dodatkowe dogrzewanie wbudowaną pompą ciepła

Budowa: GWC PROVENT-GEO + instalacja wentylacyjna z rekuperatorem MISTRAL MAX (z wbudowaną pompą ciepła)
Podstawowe cechy (ponad system GEO-SYSTEM):

 • spełnienie kryteriów budownictwa pasywnego i energooszczędnego,
 • część energii grzewczej dostarczana jest z taniego źródła energii – pompy ciepła centrali MISTRAL MAX,
 • zużywając 1 kWh energii elektrycznej pompa ciepła dostarcza średnio 3,3 kWh energii cieplnej.

Średni sezonowy odzysk ciepła: do 95%.

GEO-KLIMAT – najnowsze odkrycie w dziedzinie komfortu

Budowa: GWC PROVENT-GEO + dedykowana instalacja wentylacyjna z centralą wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjną
Podstawowe cechy (ponad system GEO-SYSTEM MAX):

 • zapewnienie najwyższej jakości powietrza wewnętrznego spośród innych spotykanych na rynku układów (spełnienie wszystkich parametrów najwyższej kategorii pkt. 1 normy PN-EN 15251 w ciągu całego roku),
 • najniższe opory powietrza oraz najwyższa ochrona akustyczna (4-krotne tłumienie),
 • dodatkowe nawilżanie powietrza w okresie zimowym,
 • chłodzenie – klimatyzacja pomieszczeń w okresie letnim,
 • opcjonalnie: przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • opcjonalnie: ogrzewanie wodne niskotemperaturowe.

Średni sezonowy odzysk ciepła: do 95% (w zależności od rodzaju rekuperatora).

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych