Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Program „Czyste powietrze” – jaki rekuperator wybrać?

20 listopada 2018

Zakup rekuperatora to jedno z przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Rekuperator dla programu „Czyste powietrze” musi spełniać określone kryteria, przede wszystkim pod kątem skuteczności odzysku ciepła i energooszczędności. Rządowy program „Czyste powietrze” ma być receptą na problemy z jakością powietrza w Polsce. Ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych do atmosfery. Program pozwala na uzyskanie dopłat na różne cele związane z modernizacją budynków. Może to być np. wymiana starego kotła, docieplenie budynku, ale także modernizacja związana z rekuperacją (wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła).  Rekuperatory spełniające kryteria programu, oprócz dofinansowania, zapewnią komfort świeżego powietrza w budynku, zatrzymując w nim ciepło i redukując potrzebę grzania.

 

Rekuperatory przeciwprądowe Pro-Vent spełniają kryteria programu Czyste powietrze

 

JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE

Nie da się ukryć, że jakość powietrza w Polsce, szczególnie w okresie grzewczym, pozostawia wiele do życzenia. Pyły smogowe PM10 i PM2,5 regularnie przekraczają dopuszczalne normy stężenia w wielu miastach Polski i to nawet kilkukrotnie. W efekcie co nasze miasta są niechlubnymi liderami w Unii Europejskiej pod względem zanieczyszczenia powietrza. Najgorsza sytuacja najczęściej panuje w miastach na Śląsku i w Małopolsce.

 

Dobowe stężenie pyłów PM10 w Europie

Źródło: European Environmental Agency Report „Air Quality in Europe – 2018”

 

Według badań WHO zanieczyszczenie powietrza powoduje skrócenie życia Europejczyków średnio o 4,5 roku. Gdy weźmiemy pod uwagę jak duże jest zanieczyszczenie powietrza w Polsce na tle całej Europy, można uznać, że problem jest bardzo poważny i nie można go lekceważyć. W ten sposób szacuje się, że rocznie z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera w Polsce aż ok. 45 000 osób.

 

JAK DZIAŁA PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Największym źródłem smogu jest emisja zanieczyszczeń pochodząca z gospodarstw domowych. Receptą na ten problem ma być przede wszystkim termomodernizacja budynków. Dzięki temu potrzeba ogrzewania budynków powinna ulec zmniejszeniu. Dodatkowo wymiana starych urządzeń zatruwających środowisko na ekologiczne rozwiązania nowszej generacji powinna znacznie zmniejszyć emisję szkodliwych związków chemicznych do atmosfery.

Aby zachęcić Polaków do modernizacji swoich gospodarstw, Rząd proponuje program tzw. „ekodopłat” do wybranych przedsięwzięć w budynkach. Wysokość dopłat jest uzależniona po pierwsze od kategorii przedsięwzięcia, ale także od kwoty miesięcznego dochodu wśród domowników.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Ministerstwo Środowiska ustaliło budżet całego programu na 103 miliardy złotych i ze względu na skalę przedsięwzięcia rozłożyło go na 11 lat (2018-2029).

W związku z tym, dla każdej kategorii przedsięwzięcia związanego z modernizacją budynku określono tzw. koszt kwalifikowany. Należy pamiętać, że jest to kwota bazowa, która pomnożona przez próg procentowy uzależniony od dochodu osób w gospodarstwie, daje maksymalną wysokość dofinansowania. Dofinansowywane są prace związane z wykonaniem dokumentacji, a także prace termomodernizacyjne i wymiana urządzeń starszej generacji na nowsze.

Elementy i przedsięwzięcia dofinansowywane w ramach programu Czyste powietrze

Źródło: www.mos.gov.pl

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA DOFINANSOWYWANE W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Maksymalna kwota (suma) wszystkich kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja dla jednego budynku to 53 000 złotych.

Dla ustalenia dokładnej wysokości możliwego dofinansowania, koszt kwalifikowany zostaje przemnożony przez próg procentowy uzależniony od miesięcznego dochodu na domownika.

Kryterium dochodowe programu Czyste powietrze

Źródło: www.mos.gov.pl

 

DOFINANSOWANIE NA WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Koszt kwalifikowany na cele związane z wentylacją mechaniczną został określony na 10 000 zł. Zgodnie z tabelą można więc uzyskać dofinansowanie do 90% tej kwoty, czyli nawet 9 000 złotych. Dofinansowanie można wykorzystać na przykład na zakupując nowoczesny rekuperator spełniający kryteria programu „Czyste powietrze”, związane przede wszystkim ze sprawnością odzysku ciepła i energooszczędnością.

KRYTERIA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” – REKUPERATOR

Aby uzyskać dofinansowanie na rekuperatory z programu „Czyste powietrze”, muszą one spełniać poniższe kryteria:

  • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej musi być ≥ 85% (dla precyzyjnie określonego punktu pomiarowego),
  • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej musi być ≤ 0,50 Wh/m3,
  • rekuperatory muszą być wyposażone w automatykę pozwalającą na dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Poza tym:

  • urządzenie musi być fabrycznie nowe,
  • musi być dopuszczone do obrotu handlowego (np. posiadać oznaczenie „CE”),
  • musi posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
  • producent musi przedstawić pisemną gwarancję w zakresie spełnienia powyższych kryteriów.

 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – JAKI REKUPERATOR WYBRAĆ?

Wszystkie kryteria określone w programie „Czyste Powietrze” są spełnione przez każdy rekuperator PRO-VENT z wymiennikiem przeciwprądowym (z serii MISTRAL PRO, MISTRAL SMART i MISTRAL SLIM). Wybierając rekuperatory z tych serii można więc z powodzeniem ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Przesuń palcem tabelę jeśli przeglądasz tę stronę na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie.
SERIA RODZAJ URZĄDZENIA LINK DO OFERTY
Rekuperator MISTRAL PRO Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym spełniające kryteria programu „Czyste powietrze” – wersja stojąca TUTAJ
Rekuperator MISTRAL SMART Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym spełniające kryteria programu „Czyste powietrze” – wersja stojąca (kompaktowa) TUTAJ
Rekuperator MISTRAL SLIM Rekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym spełniające kryteria programu „Czyste powietrze” – wersja podwieszana TUTAJ

Dzięki unikatowej konstrukcji wymiennika ciepła, rekuperator przeciwprądowy PRO-VENT charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością odzysku ciepła, nawet do 96%, zatem znacznie ogranicza potrzebę dodatkowego grzania w domu. Z kolei odpowiedni dobór podzespołów (energooszczędne i ciche wentylatory EC, niskie opory powietrza) gwarantuje bardzo niskie zużycie energii. Dodatkowe oszczędności zapewni także niski koszt wymiany filtrów dedykowanych dla tego typu rekuperatorów.

Oprócz bardzo dobrych parametrów pracy, rekuperatory przeciwprądowe PRO-VENT charakteryzują się wysoka jakością wykonania, za którą firmę nagrodzono już dwukrotnie Złotym Medalem Konsumencki Lider Jakości 2017 i 2018.

 

Rekuperator przeciwprądowy Pro-Vent spełnia kryteria programu Czyste powietrze

 

Więcej informacji nt. programu „Czyste Powietrze”: TUTAJ

Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych