Zakup rekuperatora to jedno z przedsięwzięć, na które można także uzyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Rekuperator dla programu „Czyste powietrze” musi spełniać określone kryteria, przede wszystkim pod kątem skuteczności odzysku ciepła i energooszczędności. Rządowy program „Czyste powietrze” ma być w rzeczywistości receptą na problemy z jakością powietrza w Polsce. Ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych do atmosfery. Program pozwala na uzyskanie dopłat na różne cele związane np. z modernizacją budynków. Może to być choćby wymiana starego kotła, docieplenie budynku, ale także modernizacja związana z rekuperacją (wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła). Rekuperatory spełniające kryteria programu, oprócz dofinansowania, zapewnią komfort świeżego powietrza w budynku, zatrzymując w nim ciepło, a także redukując potrzebę grzania.

czyste_powietrze

JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE

Nie da się ukryć, że jakość powietrza w Polsce, w szczególności w okresie grzewczym, pozostawia wiele do życzenia. Pyły smogowe PM10 i PM2,5 faktycznie regularnie przekraczają dopuszczalne normy stężenia w wielu miastach Polski i to nawet kilkukrotnie. W efekcie co nasze miasta są niechlubnymi liderami w Unii Europejskiej pod względem zanieczyszczenia powietrza. Najgorsza sytuacja najczęściej panuje w miastach na Śląsku, a także w Małopolsce.

dobowe-stezenie-pylow-pm10-europa

Według badań WHO zanieczyszczenie powietrza powoduje skrócenie życia Europejczyków średnio właściwie o 4,5 roku. Gdy weźmiemy pod uwagę jak duże jest zanieczyszczenie powietrza w Polsce na tle całej Europy, można uznać, że problem jest bardzo poważny i nie można go lekceważyć. W ten sposób szacuje się, że rocznie z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza umiera w Polsce aż ok. 45 000 osób.

JAK DZIAŁA PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Największym źródłem smogu jest oczywiście emisja zanieczyszczeń pochodząca z gospodarstw domowych. Receptą na ten problem ma być przede wszystkim termomodernizacja budynków. Dzięki temu potrzeba ogrzewania budynków powinna ulec zmniejszeniu. Dodatkowo wymiana starych urządzeń zatruwających środowisko na ekologiczne rozwiązania nowszej generacji powinna znacznie zmniejszyć emisję szkodliwych związków chemicznych do atmosfery.

Aby zachęcić Polaków do modernizacji swoich gospodarstw, Rząd proponuje program tzw. „ekodopłat” do wybranych przedsięwzięć w budynkach. Wysokość dopłat jest uzależniona po pierwsze od kategorii przedsięwzięcia, ale także od kwoty miesięcznego dochodu wśród domowników.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Ministerstwo Środowiska ustaliło budżet całego programu na 103 miliardy złotych i ze względu na skalę przedsięwzięcia rozłożyło go na 11 lat (2018-2029).

W związku z tym, dla każdej kategorii przedsięwzięcia związanego z modernizacją budynku określono tzw. koszt kwalifikowany. Należy pamiętać, że jest to kwota bazowa, która pomnożona przez próg procentowy uzależniony od dochodu osób w gospodarstwie, daje maksymalną wysokość dofinansowania. Dofinansowywane są prace związane z wykonaniem dokumentacji, a także prace termomodernizacyjne i wymiana urządzeń starszej generacji na nowsze.

elementy-przedsiewziecia-dofinansowywane-w-ramach-programu-czyste-powietrze

PRZEDSIĘWZIĘCIA DOFINANSOWYWANE W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Maksymalna kwota (suma) wszystkich kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja dla jednego budynku to w istocie 53 000 złotych.

Aby ustalić dokładną wysokość możliwego dofinansowania, koszt kwalifikowany zostaje przemnożony przez próg procentowy uzależniony od miesięcznego dochodu na domownika.

kryterium-dochodowe-programu-czyste-powietrze

DOFINANSOWANIE NA WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Koszt kwalifikowany na cele związane z wentylacją mechaniczną został określony w istocie na 10 000 zł. Zgodnie z tabelą można więc uzyskać dofinansowanie do 90% tej kwoty, czyli nawet 9 000 złotych. Dofinansowanie można wykorzystać na przykład na zakupując nowoczesny rekuperator spełniający kryteria programu „Czyste powietrze”, związane przede wszystkim ze sprawnością odzysku ciepła i energooszczędnością.

KRYTERIA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” – REKUPERATOR

Aby uzyskać dofinansowanie na rekuperatory z programu „Czyste powietrze”, muszą one spełniać poniższe kryteria:

  • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej musi być ≥ 85% (dla precyzyjnie określonego punktu pomiarowego),
  • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej musi być ≤ 0,50 Wh/m3,
  • rekuperatory muszą być wyposażone w automatykę pozwalającą na dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Poza tym:

  • urządzenie musi być fabrycznie nowe,
  • musi być dopuszczone do obrotu handlowego (np. posiadać oznaczenie „CE”),
  • musi posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim,
  • producent musi przedstawić pisemną gwarancję w zakresie spełnienia powyższych kryteriów.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – JAKI REKUPERATOR WYBRAĆ?

Wszystkie kryteria określone w programie „Czyste Powietrze” są spełnione przez każdy rekuperator PRO-VENT z wymiennikiem przeciwprądowym (z serii MISTRAL PRO, MISTRAL SMART, a także MISTRAL SLIM). Wybierając rekuperatory z tych serii można więc z powodzeniem ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

SERIARODZAJ URZĄDZENIALINK DO OFERTY
Rekuperator MISTRAL PRORekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym spełniające kryteria programu „Czyste powietrze” – wersja stojącaTUTAJ
Rekuperator MISTRAL SMARTRekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym spełniające kryteria programu „Czyste powietrze” – wersja stojąca (kompaktowa)TUTAJ
Rekuperator MISTRAL SLIMRekuperatory z wymiennikiem przeciwprądowym spełniające kryteria programu „Czyste powietrze” – wersja podwieszanaTUTAJ

Dzięki unikatowej konstrukcji wymiennika ciepła, rekuperator przeciwprądowy PRO-VENT charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością odzysku ciepła, nawet do 96%, zatem znacznie ogranicza potrzebę dodatkowego grzania w domu. Z kolei odpowiedni dobór podzespołów (energooszczędne i ciche wentylatory EC, niskie opory powietrza) gwarantuje bardzo niskie zużycie energii. Dodatkowe oszczędności zapewni także niski koszt wymiany filtrów dedykowanych dla tego typu rekuperatorów.

Oprócz bardzo dobrych parametrów pracy, rekuperatory przeciwprądowe PRO-VENT charakteryzują się wysoka jakością wykonania, za którą firmę nagrodzono już dwukrotnie Złotym Medalem Konsumencki Lider Jakości 2017 i 2018.

czyste_powietrze