Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Rekuperator Mistral 1600 EC

 • Strumień objętości powietrza: 1400 - 1600 m3/h
 • Str. projektowy dla SWNM (ERP 2018): 1150 m3/h
 • Spręż dyspozycyjny: 600 - 515 Pa
 • Sprawność temperaturowa: 75 - 65 %
 • Wymiary (wys. x dł. x gł.): 745 × 1050 × 745 mm
https://www.pro-vent.pl/wp-content/uploads/2016/01/rekuperator-mistral-1600-ec_otwarta.jpg
https://www.pro-vent.pl/wp-content/uploads/2016/01/rekuperator-mistral-1600-ec_zamknieta.jpg

Przeznaczenie: wentylacja obiektów użyteczności publicznej i domów jednorodzinnych o powierzchni do 750 m2.

DANE TECHNICZNE

 • Strumień objętości powietrza

  nawiew: 1400 - 1600 m3/h

  wywiew: 1400 - 1600 m3/h

 • Str. projektowy dla SWNM (ERP 2018)

  1150 m3/h

 • Spręż dyspozycyjny

  nawiew: 600 - 520 Pa

  wywiew: 600 - 515 Pa

 • Sprawność temperaturowa

  75 - 65 %

 • Zasilanie

  230 V AC

 • Pobór mocy

  85–450* W

 • Maksymalny pobór mocy

  1000** W

 • Bypass wymiennika

  zewnętrzny (opcja)

 • Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.)

  745 × 1050 × 745 mm

 • Średnica króćców wentylacyjnych

  355 mm

 • Wymiary filtra

  570 × 710 mm

 • Klasa filtrów

  G4, możliwość stosowania filtrów do klasy F7 (opcja)

 • Masa bez opakowania

  66 kg

 • Kolor obudowy

  jasnoszary

 • Konstrukcja obudowy

  z tworzywa PCV, ocieplona i wygłuszona akustycznie

* przy pracy centrali w zalecanym obszarze wydajności
** pobór mocy wentylatorów przy maksymalnej wydajności

Wymiary (CAD)

Pobierz

Możliwe strony i warianty wykonania

Charakterystyki sprawności

Charakterystyki poboru mocy wentylatora

Zastosowana automatyka umożliwia płynne i niezależne ustawienie wydajności obu wentylatorów. Wykres przedstawia pobór mocy jednego wentylatora w zależności od parametrów pracy centrali, tj. wydajności oraz sprężu instalacji.

Przy jednakowych parametrach pracy (wydajność, spręż instalacji) można przyjąć, iż pobór mocy obu wentylatorów (nawiew, wywiew) jest jednakowy, co umożliwia obliczenia zgodnie z wzorami: Pc = Pn + Pw (Pc – pobór mocy centrali wentylacyjnej [W], Pn – pobór mocy wentylatora nawiewu [W], Pw – pobór mocy wentylatora wywiewu [W]).

Psfp = P / V, (Psfp – moc właściwa wentylatora [W/(m3/h)], P – pobór mocy wentylatora [W], V – strumień objętości powietrza [m3/h]).

Pobór mocy wentylatora nawiewu i wywiewu odczytać należy z wykresu dla określonej wydajności i sprężu instalacji. W przypadku przeliczenia otrzymanej zgodnie z powyższym wzorem mocy właściwej wentylatorów na [kW/(m3/s)] otrzymany wynik pomnożyć należy przez 3,6.

Charakterystyki (wartości) poboru mocy wyznaczono przy zasilaniu centrali napięciem znamionowym 230 V AC (lub 3 × 400 V AC dla zasilania trójfazowego) i temperaturze powietrza 20°C. Zmiana napięcia zasilania wpłynąć może na maksymalną wydajność oraz pobór mocy centrali.

rekuperator mistral 1600 ec moc

Temperatura nawiewu

Tabela przedstawia przewidywane temperatury nawiewu w trakcie eksploatacji central w zależności od temperatury zewnętrznej oraz zastosowanej konfiguracji nagrzewnic (wstępnych i wtórnych).

Dla temperatury -15°C uwzględniono obniżenie temperatury nawiewu wynikające z procesu oszraniania wymiennika.

Założenia poczynione na potrzeby analizy:

 • ustawienia wydajności biegów odpowiednio: I, II, III, IV bieg: 0.25; 0.5; 0.75; 1.0 x wydajność znamionowa,
 • zastosowanie zalecanych mocy nagrzewnic elektrycznych,
 • parametry usuwanego powietrza +20°C/40%.

rekuperator mistral 1600 ec temperatury

* ze względu na rozbilansowanie strumieni powietrza oraz możliwą zmianę wydajności w zależności od oporów instalacji wartości rzeczywiste uzyskiwane przez centralę w konkretnym obiekcie mogą się nieznacznie różnić od podanych w tabeli.

Konfiguracja 1 – rekuperator Mistral bez nagrzewnic.
UWAGA! W czasie rozmrażania (wyłączony wentylator nawiewny) temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia przez nawiewniki może przyjąć niższe wartości.

Konfiguracja 2 – rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wstępną.
UWAGA! W czasie rozmrażania sterownik zmniejsza wydajność wentylacji na 1 bieg.

Konfiguracja 3 – rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wtórną.
UWAGA! W czasie rozmrażania (wyłączony wentylator nawiewny) temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia przez nawiewniki może przyjąć niższe wartości. Na czas wyłączenia wentylatora nawiewu wyłączona jest również nagrzewnica wtórna.

Konfiguracja 4 – rekuperator MISTRAL z nagrzewnicą wstępną i wtórną.
UWAGA! W czasie rozmrażania sterownik zmniejsza wydajność wentylacji na 1 bieg.

Akustyka

akustyka-wk3

Tabela przedstawia poziom hałasu emitowany przez rekuperator w czasie normalnej pracy* oraz w czasie pracy w najbardziej niekorzystnych warunkach.
Poziom hałasu określany jest w odległości 1 m od centrali (zarówno na zewnątrz obudowy, jak i wewnątrz kanału – zgodnie z rysunkiem). Dane określono na podstawie danych producenta wentylatorów – firmy EBM papst.

rekuperator mistral 1600 ec halas

* za warunki normalne przyjęto pracę centrali w zakresie 0,4–1 x wydajność znamionowa, przy sprężu instalacji 100 Pa.

Kompatybilne manipulatory do wyboru

Manipulatory dotykowe

RC7

Nowoczesny, intuicyjny manipulator z ekranem dotykowym.
Zobacz

RC6 KOMFORT

Szereg zaawansowanych funkcji dodatkowych, konfiguracja dopasowana do potrzeb.
Zobacz

Manipulatory tradycyjne

RM4

Dodatkowe sterowanie m. in. bypassem, wyłączenie nawiewu, wietrzenie.
Zobacz

Sterowanie zdalne

Webmanipulator

Sterowanie za pomocą laptopa, tabletu, smartfona.
Zobacz

Informacje dodatkowe

 • automatyka zabudowana wewnątrz centrali,
 • procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez:
  • wyłączenie nawiewu (standard),
  • kanałową elektryczną nagrzewnicę wstępną (opcja),
  • kanałową recyrkulacyjną przepustnicę trójstronną (opcja).
 • sterowanie napięciem bezpiecznym: 12 V DC,
 • zasilanie centrali wentylacyjnej:
  • gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC,
  • zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B16,
 • podłączenie manipulatora przewodem 1 x UTP kat. 5 (8 żył).

Zalecane wyposażenie dodatkowe

 • elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna – 4 kW / 400V
 • elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna – 4 kW / 400V
 • wodna nagrzewnica/chłodnica kanałowa

Sprawdź także:

Wyposażenie dodatkowe
Zapytaj o wycenę
Zobacz także

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych