Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Ideowy schemat połączeń elektrycznych

Centrala wentylacyjna MISTRAL DUO wymaga podłączenia zasilania oraz manipulatora. Urządzenie wyposażone jest w przewód z wtyczką, dlatego do zasilania niezbędne jest wolne gniazdo 1-faz. 230 V AC ze stykiem ochronnym. Do podłączenia manipulatora przygotować należy linkę UTP kat. 5 (skrętka komputerowa). Manipulator umieścić należy w miejscu dogodnym dla użytkownika, np. hol, kuchnia, w odległości nie większej niż 100 m od centrali. W przypadku większej odległości rozwiązanie skonsultować należy z producentem.

W przypadku elektrycznych nagrzewnic kanałowych wymagają one podłączenia niezależnego zasilania 230/400 V AC. W przypadku standardowych nagrzewnic o mocach do 3 kW / 230 V AC dostarczonych wraz z centralami o wydajności do 800 m3/h zaleca się użyć przewodu 3 × 2,5 mm2 / 230 V AC, a dla nagrzewnicy 3 kW / 400 V AC Φ315 mm dostarczonej z centralą DUO 1100 użyć przewodu 5 × 2,5 mm2 / 400 V AC.

Dla indywidualnego doboru skorygować należy wymagany przewód zasilający zgodnie z mocą nagrzewnicy. Nagrzewnice są wyposażeniem opcjonalnym dostarczonym w zależności od konfiguracji centrali.

W przypadku większości central dostarczane są standardowo nagrzewnice odpowiadające średnicy króćców wentylacyjnych centrali. Wyjątek stanowi centrala MISTRAL DUO 1100 w której zastosowano prostokątne wyprowadzenia króćców wentylacyjnych (240 × 450 mm), natomiast z centralą dostarczane są nagrzewnice kanałowe okrągłe o średnicy Φ315 mm.

Podłączenia manipulatora, wymaganych czujników oraz sygnałów sterowania wykonane są napięciem bezpiecznym, zgodnie z opisem na schemacie.

schemat połączeń elektrycznych centrali wentylacyjnej mistral duo

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych