Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Przeznaczenie i opis

MISTRAL P to linia central wentylacyjnych przystosowanych do montażu w przestrzeni sufitu podwieszanego. W ofercie dostępnych jest 6 central o wydajnościach od 400 do 3000 m3/h.

Nowa konstrukcja central umożliwia wykonanie wszystkich czynności obsługowych i serwisowych od strony pokrywy inspekcyjnej. Ogranicza to wymaganą przestrzeń obsługową, upraszczając obsługę oraz ułatwiając jednocześnie zabudowę urządzenia. Dodatkową zaletą nowej konstrukcji central jest możliwość samodzielnego dostosowania króćców wyrzutowych centrali zgodnie z opisem wariantów wykonania.

Obudowa urządzenia wykonana z klejonego PVC z dodatkową izolacją akustyczną i termiczną zapewnia dużą szczelność oraz sztywność obudowy przy zachowaniu doskonałych właściwości izolacyjnych i akustycznych.

Cechy charakterystyczne

  • Wyjątkowo lekkie centrale (2–3 razy mniejsza waga od spotykanych na rynku).
  • Wyjątkowo ciche i ekonomiczne wentylatory RadiCal firmy ebm-papst.
  • Niewielka wymagana przestrzeń obsługowa (jedynie od strony pokrywy inspekcyjnej).
  • Możliwość samodzielnego dostosowania wyprowadzeń centrali.
  • Możliwość płynnej, niezależnej regulacji wydajności nawiewu i wywiewu (tylko wersje EC).

Przeznaczenie

Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń bytowych i należy ich używać wyłącznie w warunkach normalnej eksploatacji obiektu. Nie wolno używać central do usuwania zanieczyszczeń technologicznych, powietrza ze znaczną ilością pyłów, kurzu oraz zawierającego agresywne lub wybuchowe związki chemicznie.

Akustyka

Dodatkowym atutem jest także cicha praca centrali. Zastosowano nowe wentylatory niskociśnieniowe, dedykowane do zastosowań w aplikacjach wentylacyjnych, firmy Ebm-papst. Zoptymalizowany aerodynamicznie kształt wirnika, pozwala obniżyć poziom hałasu o połowę w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.

Krzyżowy wymiennik ciepła

Konstrukcja wymiennika ciepła opracowana w firmie Pro-Vent została zgłoszona w Urzędzie Patentowym RP. Wszystkie centrale MISTRAL mają indywidualnie dobrany wymiennik ciepła, przy projektowaniu którego położono szczególny nacisk na uzyskanie jak największej sprawności temperaturowej przy zachowaniu niewielkich oporów przepływu. Wysoką sprawność uzyskano dzięki wyjątkowo dużej powierzchni wymiany, natomiast niewielki ciężar oraz zwarta, sztywna konstrukcja umożliwiają bezproblemową konserwację (okresowe mycie).

Zastosowany w centrali wymiennik ciepła wykonany jest z płyt z tworzyw sztucznych ułożonych w jarzmie ze stali nierdzewnej i przystosowany do przepływu powietrza o temp. max. 45°C. Wymiennik mocowany jest w centrali w elastycznych prowadnicach, umożliwiając jego szybki demontaż z urządzenia.

Bypass

Kiedy odzysk ciepła nie jest wymagany, możliwe jest jego wyłączenie poprzez zastąpienie wymiennika przez blok letni lub załączenie bypassu (obejście wymiennika ciepła). Blok letni umieszcza się w miejsce wymiennika krzyżowego w centrali (opcja na specjalne zamówienie).

W większości central istnieje możliwość ich przystosowania do podłączenia bypassu zewnętrznego. W tym przypadku w komorze wyrzutowej centrali zostaje wykonany dodatkowy króciec, który należy połączyć z kanałową przepustnicą montowaną na kanale wywiewnym.

W tym przypadku powietrze płynące dodatkowym kanałem omija wymiennik (brak odzysku ciepła). Jednak omija również filtr zamontowany wewnątrz centrali. Z tego względu zaleca się zastosować na bypassie dodatkowy filtr kanałowy zapewniający filtrację oraz zabezpieczający wentylator centrali przez zabrudzeniem.

przepływ powietrza przez bypass zewnętrzny omijający rekuperator

Zobacz także: Różnice w przepływie powietrza w centralach Mistral

Automatyka

Pracą centrali steruje zintegrowana automatyka.

Dedykowane oprogramowanie sterownika centrali umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi (przepustnicami, nagrzewnicami, chłodnicami itp.) Program GEO-System, przydatny, gdy centrala pracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO, w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych optymalnie dostosowuje wydajność wentylacji.

Rozbudowana automatyka sterująca (RC6 KOMFORT) pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji.

Dla mniej wymagających klientów proponujemy sterowniki uproszczone (RC6 MINI), które też skutecznie sterują pracą wentylacji w przypadkach mniej rozbudowanych instalacji.

Wentylatory

W centralach zastosowano najnowocześniejsze wentylatory RadiCal renomowanej firmy ebm-papst, których konstrukcja uhonorowana została nagrodą Produkt Roku 2012. Zastosowanie w większości central wentylatorów o dużych średnicach pracujących przy stosunkowo niskich obrotach gwarantuje bardzo cichą i ekonomiczną pracę urządzenia (niskie zużycie energii) przy jednoczesnym zachowaniu dużego sprężu dyspozycyjnego central.

Filtry powietrza

Filtry klasy EU4 – proste w wymianie i tanie wkłady z maty filtracyjnej mocowane są w szczelnych ramkach wysuwanych z centrali. Zalecamy możliwie częstą ich wymianę (co 3–4 miesiące).

Nagrzewnica wstępna rozmrożeniowa

W przypadku rekuperatora MISTRAL P zastosowana i dostarczona z centralą nagrzewnica kanałowa przeznaczona jest do montażu na instalacji przed centralą. W przypadku nagrzewnicy kanałowej zabezpieczyć należy elementy grzejne przed możliwością zabrudzenia poprzez zastosowanie dodatkowego filtra G4 montowanego przed nagrzewnicą na czerpni lub w dodatkowej obudowie filtra kanałowego.

W takiej konfiguracji dopuszcza się zmniejszenie dokładności filtra montowanego na nawiewie centrali wentylacyjnej.

Możliwość rozmrażania recyrkulacyjnego

Przepustnica recyrkulacyjna (opcja) – rozmrażanie powietrzem wewnętrznym (recyrkulacja) za pomocą dodatkowej trójstronnej przepustnicy kanałowej. Załączenie układu rozmrożeniowego powoduje przełączenie przepustnicy recyrkulacyjnej, tj. zamknięcie kanału czerpnego i jednoczesne otwarcie dodatkowego kanału wywiewnego (recyrkulacyjnego). Ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń doprowadzane jest w tym momencie z obu stron wymiennika ciepła, co powoduje bardzo szybkie i skuteczne jego rozmrożenie bez względu na temperaturę zewnętrzną. Po zakończeniu tego procesu centrala samoczynnie powraca do normalnej pracy.

Budowa

Obudowy central w całości wykonane są z klejonych płyt PVC, wnętrze wygłuszono akustycznie i ocieplono termicznie pianką polietylenową. Dzięki temu obudowa charakteryzuje się dobrymi właściwościami tłumienia drgań, dobrym tłumieniem akustycznym oraz niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Jest też odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz charakteryzuje się dużą sztywnością przy niewielkim ciężarze urządzenia.

Pokrywę inspekcyjną wykonano z warstwowej, antywibracyjnej płyty aluminiowej z dodatkową izolacją pianką polietylenową. Pokrywa mocowana jest do centrali przy pomocy gwintowanych gałek.

Standardowo na centrali wykonane są zawsze 4 otwory wyrzutowe, z czego 2 są zaślepione. Wyprowadzeń zgodnie z przedstawionymi wariantami instalator może dokonać samodzielnie podczas montażu centrali.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych