Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Rozmrażanie wymiennika ciepła

Ze względu na dużą wilgotność powietrza basenowego podczas pracy w czasie mrozów w wymienniku wytwarzać może się zwiększona ilość skroplin, co wymaga zastosowania skutecznego układu rozmrażania. Z tego względu w centralach BSR standardowo zastosowano układ rozmrażania z nagrzewnicą wstępną.

Nagrzewnica wstępna dostarczona z urządzeniem występuje w postaci kanałowej, czyli jako dodatkowe urządzenie montowane na instalacji przed centralą wentylacyjną. Niezbędne jest więc zaprojektowanie w instalacji miejsca jej montażu. W przypadku nagrzewnicy kanałowej zabezpieczyć należy elementy grzejne przed możliwością zabrudzenia poprzez zastosowanie dodatkowego filtra kanałowego G4 montowanego przed nagrzewnicą na czerpni lub w dodatkowej obudowie filtra kanałowego.

W takim przypadku dopuszcza się zmniejszenie dokładności filtra montowanego na nawiewie centrali wentylacyjnej.

Standardowo nagrzewnica dostarczana jest z króćcami odpowiadającymi średnicy króćców centrali, wyjątek stanowi centrala BSR 3000, w której zastosowane zostały króćce Φ500 mm, natomiast dostarczana wraz centralą jest nagrzewnica z króćcami Φ 400 mm.

Centrale wentylacyjne MISTRAL BSR zostały zaprojektowane do sprawnej i ekonomicznej pracy urządzenia w czasie mrozów. Osiągnięto to poprzez odpowiednią konstrukcję wymiennika ciepła oraz zoptymalizowanie procesu jego rozmrażania.

Zastosowane w centrali układy automatyki umożliwiają określenie stopnia oszronienia wymiennika, zapewniając jego rozmrożenie przy minimalnej ilości dodatkowej energii. W centralach MISTRAL BSR układ rozmrażania nie działa w sposób ciągły, a jedynie okresowo, zapewniając ekonomiczną pracę centrali i dobrą sprawność odzysku ciepła w każdej temperaturze.

Wstępna nagrzewnica elektryczna (standard)

Nagrzewnica wstępna nie wpływa znacząco na temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a zapewnia jedynie rozmrożenie wymiennika ciepła. Z tego względu pracuje ona okresowo i to wyłącznie w czasie mrozów, co nie generuje wysokich kosztów eksploatacyjnych.

W czasie działania nagrzewnicy układ rozmrożeniowy wymusza obniżenie wydajności wentylatorów, dzięki czemu stosunkowo niewielka moc zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów. Moce nagrzewnic stosowanych w centralach MISTRAL zapewniają prawidłową pracę urządzenia do temperatur zewnętrznych nie niższych niż 25°C (w krótkim okresie czasu wartość może być niższa). W przypadku temperatur długotrwale utrzymujących się poniżej tego poziomu należy skonsultować wymaganą moc nagrzewnicy wstępnej przed zamówieniem urządzenia.

W przypadku central MISTRAL BSR i zastosowanej nagrzewnicy, dodatkowo zabezpieczyć należy elementy grzejne za pomocą filtra G4. Można w tym celu zastosować filtr montowany w czerpni ściennej lub kanałowy filtr powietrza dostępny w ofercie PRO-VENT. W takim przypadku stosowanie dodatkowego filtra powietrza świeżego w centrali nie jest konieczne.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych