Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Strony i warianty wykonania

W zależności od wymagań centrala może być wykonana w dwóch wersjach strony, tj. jako prawa lub lewa. Patrząc od strony pokrywy inspekcyjnej, czerpnia i wyrzutnia może się znajdować z prawej lub lewej strony obudowy.

Dodatkowo istnieje kilka wariantów wykonania centrali w zależności od wyprowadzenia króćców przyłączeniowych, zgodnie z rysunkami poniżej.

Standardowo na centrali wykonane są zawsze 4 otwory wyrzutowe, z czego 2 są zaślepione. Wyprowadzeń zgodnie z przedstawionymi wariantami instalator może dokonać samodzielnie podczas montażu centrali.

Warianty 5–9 wymagają jedynie zastosowania większej liczby króćców, dodatkowe króćce instalator zamontować może w dowolnym momencie. Dodatkowe króćce są płatne.

warianty wykonania centrali wentylacyjnej mistral p

 

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych