Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Wskazówki projektowe

W krytych halach basenowych kryterium decydującym o krotności wymian powietrza są zyski wilgoci. Jednak w przypadku, gdy wentylacja spełnia również zadanie ogrzewania hali, konieczne jest sporządzenie bilansu zysków i strat ciepła, aby stwierdzić, czy obliczona na podstawie kryterium zysków wilgoci ilość powietrza wentylacyjnego jest wystarczająca.

Dla utrzymania wilgotności powietrza w pomieszczeniu na niskim poziomie należy usuwać powietrze wilgotne i doprowadzać z zewnątrz powietrze suche. Wielkość strumienia powietrza zewnętrznego V zapewniającego usunięcie zysków wilgoci oblicza się ze wzoru:

mistral bsr wzor1

gdzie:

 • W [kg/h] – strumień masy odparowanej wody
 • x [kg/kg] – zawartość pary wodnej w powietrzu basenowym
 • xz [kg/kg] – zawartość pary wodnej w powietrzu zewnętrznym przy parametrach obliczeniowych dla lata (najbardziej niekorzystne warunki asymilacji wilgoci)
 • ρz [kg/m3] – gęstość powietrza zewnętrznego

W bilansie zysków wilgoci należy uwzględnić zyski w wyniku parowania wody z niecki basenu Wnb, a także zyski wilgoci w wyniku odparowania wody z mokrych podłóg Wmp zgodnie ze wzorem:

mistral bsr wzor2

Ilość wody odparowanej z powierzchni niecki basenu oblicza się ze wzoru:

mistral bsr wzor3

gdzie:

 • ρ [kg/(m2 x h)] – wspoóczynnik odparowania
 • F [m2] – powierzchnia niecki basenowej
 • x”h [kg/kg] – zawartość pary wodnej w powietrzu nasyconym o temperaturze wody basenowej
 • x [kg/kg] – zawartość pary wodnej w powietrzu na hali basenowej

Ilość wody odparowanej z powierzchni mokrych podłóg oblicza się ze wzoru:

mistral bsr wzor4

gdzie:

 • tp [°C ] – temperatura powietrza w pomieszczeniu
 • tm [°C ] – temperatura termometru mokrego w pomieszczeniu
 • Fmp [m2] – powierzchnia zmoczona, (zwykle 50–70% powierzchni posadzek wokół niecki)

Dla małych przydomowych basenów do obliczeń można przyjąć następujące wartości:

 • temperatura wody basenowej: 28°C
 • temperatura powietrza na hali basenowej: 30°C
 • wilgotność względna powietrza na hali basenowej: 60%
 • (x-xz) = 5,5 [g/kg]: 0,0055 [kg/kg]
 • gęstość powietrza zewnętrznego: ρz 1,2 [kg/m3]
 • współczynnik odparowania s [kg/(m2 x h)]: 10 (dla spokojnej wody)
  • 20 (przy umiarkowanym ruchu wody)
  • 30 (przy burzliwym ruchu wody)
 • (x” – x) = 8 [g/kg]: 0,008 [kg/kg]
 • (tp – tm): 6 [°C]

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych