Logotyp Pro-vent Systemy Wentylacyjne Nagroda Konsumencki Lider Jakości 2018

Pro-Vent Systemy Wentylacyjne
ul. Posiłkowa 4a
47-300 Dąbrówka Górna
gmina/poczta: Krapkowice
woj. opolskie

tel. 77 44 044 98
tel. 77 44 044 96
tel.kom. 666 610 405
tel.kom. 782 176 321
fax. 77 44 044 92
e-mail: info(Zamień tę część adresu na znak @)pro-vent.pl

Zasadza działania

Centrala BSR wyposażona jest w komorę mieszania z przepustnicą recyrkulacyjną sterowaną siłownikiem.

Praca centrali w trybie recyrkulacji

Wymiana powietrza w pomieszczeniach z zastosowaniem centrali polega na usunięciu części powietrza wilgotnego i dostarczeniu świeżego o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze systemem kanałów transportowane jest do centrali. Część powietrza poprzez przepustnicę recyrkulacyjną transportowane jest do komory mieszania, a pozostała część po przejściu przez wymiennik krzyżowy i przekazaniu ciepła powietrzu świeżemu zostaje wyrzucona na zewnątrz.

Wentylator nawiewny zaciąga powietrze świeże (ogrzewane w wymienniku ciepła), które miesza się z powietrzem recyrkulacyjnym, a następnie jest nawiewane poprzez system kanałów do hali basenowej. Proporcja ilości powietrza świeżego do całości powietrza nawiewanego do hali ustalana jest przepustnicą recyrkulacyjną w zależności od wilgotności powietrza w pomieszczeniu. W ten sposób centrala zapewnia wymagany ruch powietrza, utrzymując wilgotność hali basenowej na optymalnym poziomie.

Praca centrali wentylacyjnej basenowej Mistral BSR w trybie recyrkulacji

Praca centrali w trybie osuszania

Osuszanie hali basenowej realizowane jest świeżym powietrzem zewnętrznym i najskuteczniejsze jest przy przepustnicy zamkniętej. Przy otwartej przepustnicy zapewniony jest ruch powietrza, co zabezpiecza przez wykropleniem wilgoci na ścianach i mostkach cieplnych, zabezpieczając jednocześnie halę przed przesuszeniem.

Praca centrali wentylacyjnej basenowej Mistral BSR w trybie osuszania

Sterowanie pracą centrali

Pracą centrali steruje zintegrowana automatyka, umożliwiająca użytkownikowi ustawienie wydajności powietrza oraz temperatury i wilgotności hali basenowej. Zachowanie na odpowiednim poziomie wilgotności i temperatury powietrza na hali basenowej jest niezbędne w celu zapewnienia właściwego komfortu użytkowników przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

W celu utrzymania kosztów eksploatacji instalacji wentylacyjnej na możliwie niskim poziomie należy zmniejszyć strumień masy odparowanej wody, a przez to ilość ciepła niezbędną do podgrzania wody oraz powietrza wentylacyjnego poprzez:

  • utrzymywanie możliwie wysokiej wilgotności powietrza w hali, czego warunkiem jest dobra izolacja cieplna przegród oraz ciągły nawiew ciepłego powietrza na powierzchnie mostków cieplnych czy izolowanych elementów budowlanych,
  • utrzymanie temperatury powietrza wewnętrznego wyższej o 2–4°C od temperatury wody oraz zwiększenie temperatury powierzchni ścian zewnętrznych (zmniejsza się ryzyko wykraplania pary wodnej),
  • utrzymanie możliwie małej prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu,
  • utrzymanie możliwie niskiej temperatury wody,
  • nakrywanie powierzchni wody powłoką w okresie, gdy basen nie jest używany.

Osuszanie hali basenowej

Osuszanie hali basenowej przy użyciu central BSR realizowane jest za pomocą powietrza świeżego. Skuteczność osuszania zależy więc od temperatury i wilgotności powietrza świeżego i jest najmniejsza w okresie letnim przy dużej temperaturze i wilgotności powietrza zewnętrznego.

Im niższa temperatura powietrza świeżego, tym większa skuteczność osuszania obiektu. Powoduje to, że centrala częściej i dłużej pracuje w recyrkulacji, zapewniając większy spręż dyspozycyjny oraz dużo lepszą sprawność temperaturową urządzenia. Należy to uwzględnić w przypadku określania wymaganej mocy dodatkowych źródeł ciepła na hali basenowej.

W czasie pracy centrali w recyrkulacji jedynie ok. 10–20% powietrza nawiewanego stanowi powietrze świeże. Zastosowanie wymiennika krzyżowego zapewnia w tych warunkach bardzo wysoką sprawność temperaturową centrali przy jednoczesnym zachowaniu mniejszych oporów przepływu, większej skuteczności odprowadzania skroplin oraz niższej ceny urządzenia. W czasie mrozów, kiedy istotnym parametrem eksploatacyjnym centrali jest sprawność temperaturowa, zdecydowaną większość czasu pracuje ona w recyrkulacji, przełączając się tylko okresowo w tryb osuszania. Zmiana trybu pracy następuje samoczynnie w zależności od wilgotności (zysków wilgoci) na hali basenowej, gwarantując prawidłową pracę urządzenia w każdych warunkach temperaturowych.

PRO-VENT – producent rekuperatorów i central wentylacyjnych