Centrale rekuperacyjne PRO-VENT MISTRAL zaprojektowano do sprawnej i ekonomicznej pracy urządzenia przez cały rok, w tym również w czasie mrozów. Osiągnięto to poprzez zoptymalizowanie sposobów rozmrażania wymiennika ciepła oraz jego odpowiednią  konstrukcję. W centrali zastosowano takie układy automatyki, które umożliwiają określenie stopnia oszronienia wymiennika. To z kolei zapewnia o jego rozmrożeniu przy minimalnej ilości dodatkowej energii.

W centralach rekuperacyjnych PRO-VENT MISTRAL , MISTRAL SMART,  MISTRAL PRO , MISTRAL DUO oraz MISTRAL P układ rozmrażania nie działa w sposób ciągły, a jedynie okresowo. Czyli tylko wtedy gdy zachodzi ryzyko szronienia zapewniając ekonomiczną pracę centrali oraz dobrą sprawność odzysku ciepła w każdej temperaturze. Natomiast w centralach rekuperacyjnych PRO-VENT MISTRAL SLIM układ rozmrażania działa w sposób ciągły, nie dopuszczając do spadku temperatury w komorze czerpni poniżej 0oC.

sposoby-rozmrazania-wymiennika-w-rekuperatorach-mistral-pro-vent

JAKIE SĄ DOSTĘPNE SPOSOBY ROZMRAŻANIA WYMIENNIKA CIEPŁA W REKUPERATORACH PRO-VENT MISTRAL?

Oferujemy Państwu trzy sposoby rozmrażania wymiennika. Ich wybór jest kompromisem pomiędzy preferencjami Klienta oraz zaleceniami Producenta.

  1. Wyłączenie wentylatora nawiewu,
  2. Załączenie wstępnej elektrycznej nagrzewnicy powietrza,
  3. Recyrkulacja powietrza wewnętrznego.

WYŁĄCZENIE WENTYLATORA NAWIEWU

Najprostszy, ale jednocześnie najmniej efektywny sposób rozmrażania wymiennika ciepła stosowany standardowo w centralach MISTRAL. Układ rozmrożeniowy wyłącza wentylator nawiewny, a usuwane ciepłe powietrze rozmraża wymiennik. Proces rozszronienia wymiennika trwa najczęściej ok. 8–30 minut, jednak przy bardzo niskich temperaturach czas ten może być dużo dłuższy. Ten sposób rozmrażania wymiennika nie jest zalecany w przypadku central o wysokim stopniu odzysku ciepła (PRO, SMART, SLIM). Podobnie w przypadku central pracujących przy długotrwale utrzymujących się niskich temperaturach zewnętrznych (strefa klimatyczna IV, V). Oraz gdy zastosowano nagrzewnicę wtórną wodną.

Należy pamiętać, że w trakcie rozmrażania następuje przerywana praca wentylatora nawiewnego, co może doprowadzić do wytworzenia podciśnienia w wentylowanych pomieszczeniach.

WSTĘPNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Wstępną nagrzewnicę elektryczną zaleca się stosować w centralach o wysokim stopniu odzysku ciepła. Czyli dla urządzeń z serii MISTRAL PRO, MISTRAL SMART, MISTRAL SLIM, MISTRAL DUO. Ten sposób rozmrażania wymiennika ciepła jest również wskazany w przypadku pomieszczeń o dużej liczbie wymian powietrza (np. lokale gastronomiczne, puby). Poza tym również dla central rekuperacyjnych z zainstalowaną po stronie wtórnej nagrzewnicą wodną.

Nagrzewnica wstępna nie wpływa znacząco na temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a zapewnia jedynie rozmrożenie wymiennika ciepła. W większości central (nie dotyczy PRO-VENT MISTRAL SLIM) nagrzewnica pracuje okresowo i to wyłącznie w czasie mrozów. Dzięki temu nie generuje wysokich kosztów eksploatacyjnych. W czasie działania nagrzewnicy układ rozmrożeniowy wymusza obniżenie wydajności wentylatorów. Czyli, stosunkowo niewielka moc zapewnia prawidłową pracę centrali w czasie mrozów. Moce nagrzewnic stosowanych w centralach PRO-VENT MISTRAL zapewniają prawidłową pracę urządzenia do temperatur zewnętrznych nie niższych niż ‒25°C. W krótkim okresie czasu wartość może być niższa. Gdy temperatury długotrwale utrzymują się poniżej tego poziomu należy skonsultować wymaganą moc nagrzewnicy wstępnej przed zamówieniem urządzenia.
Dla central podwieszanych PRO-VENT MISTRAL SLIM nagrzewnica wstępna nie dopuszcza do spadku temperatury na czepni poniżej 0°C, pracując z płynną regulacją mocy.

W centralach rekuperacyjnych z wymiennikiem przeciwprądowym nagrzewnica wstępna zabudowana jest wewnątrz urządzenia i zabezpieczona filtrem centrali. Dla pozostałych urządzeń zastosowana i dostarczona z centralą nagrzewnica kanałowa przeznaczona jest do montażu na instalacji przed centralą. W przypadku nagrzewnicy kanałowej należy pamiętać o zabezpieczeniu elementów grzejnych przed możliwością zabrudzenia. W tym celu stosuje się dodatkowy filtr G4 montowany przed nagrzewnicą na czerpni lub w dodatkowej obudowie filtra kanałowego.

PRZEPUSTNICA RECYRKULACYJNA

Trzecim sposobem rozmrażania wymiennika może być zastosowanie dodatkowej trójstronnej przepustnicy kanałowej. W tym przypadku do rozmrażania wymiennika wykorzystuje się powietrze wewnętrzne (recyrkulacja). Załączenie układu rozmrożeniowego powoduje przełączenie przepustnicy recyrkulacyjnej, tj. zamknięcie kanału czerpnego i jednoczesne otwarcie dodatkowego kanału wywiewnego (recyrkulacyjnego). Ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń doprowadzane jest z obu stron wymiennika ciepła. Powoduje to bardzo szybkie i skuteczne jego rozmrożenie bez względu na temperaturę zewnętrzną. Po zakończeniu tego procesu centrala samoczynnie powraca do normalnej pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przepustnicach trójstronnych zapraszamy tutaj:

baner-sposoby-rozmrażania-wymiennika-w-rekuperatorach-mistral-pro-vent

Pamiętać należy, że w czasie rozmrażania do pomieszczeń nie jest nawiewane powietrze świeże, tylko powietrze recyrkulacyjne. Stąd, należy czerpać je z pomieszczeń „czystych”, takich jak pokój, hol itp. Obieg powietrza w trakcie rozmrażania oraz normalnej pracy centrali przedstawiono na rysunkach na kolejnej stronie.

Standardowo w trakcie rozmrażania recyrkulacyjnego pracują oba wentylatory, co powoduje szybie rozmrożenie wymiennika, jednak może powodować podciśnienie w pomieszczeniach. Żeby zminimalizować to ryzyko, na czas rozmrażania centrala automatycznie zwalnia na 1. bieg. W przypadku, kiedy rozwiązanie to jest niewystarczające, automatyka centrali możne również zatrzymać wentylator wywiewny. W tym przypadku nie istnieje ryzyko podciśnienia, jednak proces rozmrażania (podobnie jak w przypadku wyłączenia nawiewu) będzie przebiegał dłużej. Obniżenie wydajności w czasie rozmrażania umożliwia zastosowanie przewodu recyrkulacyjnego o średnicy mniejszej od średnicy króćców centrali wentylacyjnej. Jeżeli jednak w czasie rozmrażania centrala nie zmienia wydajności, należy wykonać kanał recyrkulacyjny o średnicy odpowiadającej średnicy króćców wentylacyjnych centrali.

rozmrazanie-recyrkulacja

EKSPLOATACJA REKUPERATORA

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi eksploatacji rekuperatorów PRO-VENT MISTRAL.

baner-eksploatacja-rekuperatora-pro-vent-mistral

POZNAJ WSZYSTKIE MODELE REKUPERATORÓW MISTRAL