NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE KANAŁOWE

Nagrzewnice elektryczne umożliwiają dodatkową obróbkę termiczną powietrza. Mogą być zamontowane przed centralą (po stronie czerpni), pełniąc funkcję układu rozmrażania lub za centralą (po stronie nawiewu), podgrzewając dodatkowo powietrze nawiewane do pomieszczeń.

.

BUDOWA URZĄDZENIA

Obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, a powietrze ogrzewane jest przy pomocy rurkowych elementów grzejnych, z płaszczem ze stali kwasoodpornej AISI 321 (1H18N9T). Obudowa nagrzewnicy może być izolowana termicznie, jednak materiał izolacyjny powinien być ogniotrwały.

Wszystkie nagrzewnice elektryczne posiadają zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (wyłącznik termiczny wewnątrz nagrzewnicy).

W przypadku nagrzewnicy wtórnej sterowanej pulserem, nie należy izolować kominka nagrzewnicy, ponieważ pełni on funkcję radiatora dla odprowadzenia ciepła z elektronicznych układów sterujących jej pracą.

ZASADY MONTAŻU

Chcąc zapewnić prawidłową pracę urządzenia, przy montażu zewnętrznej nagrzewnicy kanałowej należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

 • nagrzewnice mogą być instalowane w kanałach poziomych lub pionowych, zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu powietrza,
 • odległość nagrzewnicy od zgięcia kanału musi być równa co najmniej 2-krotnej średnicy kanału,
 • nagrzewnicę wtórną montować w odległości min. 3-krotnej średnicy kanału od centrali,
 • nagrzewnicę wstępną montować w odległości min. 1-krotnej średnicy kanału od centrali,
 • zapewnić swobodny dostęp do kominka i listwy skrzynki przyłączeniowej nagrzewnicy,
 • podczas pracy nagrzewnicy prędkość przepływu powietrza przez elementy grzejne nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s, co należy uwzględnić podczas uruchamiania i regulacji systemu wentylacji,
 • maksymalna temperatura otoczenia nagrzewnicy: +40°C,
 • należy zapewnić możliwość demontażu nagrzewnicy z instalacji (zapewnienie dostępu oraz połączenie jej z instalacją za pomocą elastycznych łączników),
 • w przypadku pracy jako nagrzewnica wstępna, urządzenie należy koniecznie zabezpieczyć filtrem o klasie dokładności G4.
kanalowa_nagrzewnica_elektryczna_odstepy
kanalowa_nagrzewnica_elektryczna_sposob-montazu

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

 • Nagrzewnica jednofazowa wymaga podłączenia zasilania z jednej fazy, tj. L, N, PE.
 • Nagrzewnica międzyfazowa wymaga podłączenia zasilania z dwóch faz, tj. L1, L2, N, PE.
 • Nagrzewnica trójfazowa wymaga podłączenia zasilania z trzech faz, tj. L1, L2, L3, N, PE.

OZNACZENIE

kanalowa_nagrzewnica_elektryczna_oznaczenie

DOSTĘPNE MOCE I WYMIARY

kanalowa_nagrzewnica_elektryczna_wymiary
kanalowa_nagrzewnica_elektryczna_moce_wymiary

DOBÓR MOCY

W kartach katalogowych rekuperatorów MISTRAL jako wyposażenie dodatkowe są podane zalecane moce nagrzewnic, zapewniające temperaturę powietrza nawiewanego powyżej 20°C przy temperaturze zewnętrznej w granicach –15°C i jednoczesnej pracy rekuperatora na maksymalnie 2. biegu.

W przypadku montażu rekuperatora w skrajnie niskich warunkach temperatur zewnętrznych lub wymaganej pracy na maksymalnej wydajności nawet podczas silnych mrozów, nagrzewnice należy dobrać indywidualnie, zgodnie z poniższym wzorem:

Pn = Qn x 0,36 x ƒΔn

gdzie:

 • Pn – wymagana moc nagrzewnicy elektrycznej [W],
 • Qn – natężenie przepływu powietrza przez nagrzewnicę [m3/h],
 • Δn – wymagany przyrost temperatury powietrza za nagrzewnicą [°C].

CHARAKTERYSTYKI SPADKU CIŚNIENIA

kanalowa_nagrzewnica_elektryczna_spadki_cisnienia

MOŻLIWE KONFIGURACJE MONTAŻU

Na przykładzie rekuperatora w wykonaniu lewym

konfiguracja-rekuperator-bez-nagrzewnic

BEZ NAGRZEWNIC

Rekuperator bez nagrzewnic – układ rozmrożeniowy poprzez wyłączenie nawiewu lub dodatkową przepustnicę recyrkulacyjną.

konfiguracja-rekuperator-z-wstepna-nagrzewnica-elektryczna

WSTĘPNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Rekuperator z kanałową nagrzewnicą elektryczną wstępną – układ rozmrożeniowy poprzez załączenie wstępnej nagrzewnicy kanałowej elektrycznej.

konfiguracja-rekuperator-z-kanalowa-nagrzewnica-wtorna

WTÓRNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Rekuperator z kanałową nagrzewnicą elektryczną wtórną – układ rozmrożeniowy poprzez wyłączenie nawiewu lub dodatkową przepustnicę recyrkulacyjną. Na czas wyłączenia wentylatora nawiewu wyłączona jest również nagrzewnica wtórna.

konfiguracja-rekuperator-z-kanalowa-nagrzewnica-wstepna-i-wtorna

WSTĘPNA I WTÓRNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

Rekuperator z kanałową nagrzewnicą elektryczną wtórną – układ rozmrożeniowy poprzez załączenie wstępnej nagrzewnicy kanałowej elektrycznej.

Zobacz także

Poznaj wyposażenie dodatkowe do rekuperatorów MISTRAL