NAGRZEWNICE WODNE KANAŁOWE

Kanałowe nagrzewnice wodne umożliwiają dodatkową obróbkę termiczną powietrza.

Nagrzewnice wodne zaleca się stosować wyłącznie jako nagrzewnice wtórne, których zadaniem jest podgrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

.

BUDOWA URZĄDZENIA

Nagrzewnica wodna wykonana jest z aluminiowych lameli i miedzianych rurek w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej.

Króćce przyłączeniowe posiadają odpowiednio dobrane średnice dostosowane do średnic króćców rekuperatora MISTRAL.

W przypadku nagrzewnic BSR dedykowanych do central basenowych, ze względu na większe ryzyko korozji obudowa nagrzewnicy wykonana jest z blachy kwasoodpornej z dodatkowo epoksydowanym pakietem lamel.

ZASADY MONTAŻU

Podczas montażu nagrzewnic należy zawsze przewidzieć możliwość jej demontażu z instalacji. Konieczne jest więc zapewnienie dostępu oraz połączenie jej z instalacją za pomocą elastycznych łączników.

W przypadku central z nagrzewnicą wtórną wodną jako układ rozmrożeniowy zaleca się stosować nagrzewnicę wstępną elektryczną lub wymiennik gruntowy GWC PRO-VENT GEO.

PODŁĄCZENIE AUTOMATYKI

Pracą siłownika zaworu nagrzewnicy steruje sterownik centrali na podstawie pomiaru temperatury w kanale. Sterowanie realizowane jest sygnałem proporcjonalnym 0–10 V, a automatyka przystosowana jest do podłączenia siłowników Belimo serii TR(LR)24A-SR lub kompatybilnych (zasilanie 24 V DC, sterowanie 0–10 V DC). Oprócz zaworu, automatyka centrali steruje również pompą obiegową wody sygnałem 12 V DC.

Do podłączenia pompy wody zaleca się użyć dedykowanej płytki zmiany sygnału 12/230 V.

WYMIARY NAGRZEWNIC

Dostępny jest typoszereg nagrzewnic kanałowych wodnych 2-, 3- oraz 4-rzędowych dedykowanych do wszystkich oferowanych central o wymiarach przyłączy [mm]: Φ 200, Φ 250, Φ 315, Φ 355, Φ 400, Φ 500, 400 × 800, 450 × 850.

kanalowe_nagrzewnice_wodne_wymiarowanie
kanalowe_nagrzewnice_wodne_wymiary

MOCE NAGRZEWNIC

kanalowe_nagrzewnice_wodne_2-rzedowe
kanalowe_nagrzewnice_wodne_3-rzedowe

MOŻLIWE KONFIGURACJE MONTAŻU

Nagrzewnice wodne, ze względu na temperaturę powietrza w kanale, zaleca się stosować jako nagrzewnice wtórne. Ewentualne dodatkowe nagrzewnice wstępne powinny być nagrzewnicami elektrycznymi.

Zobacz także

Poznaj wyposażenie dodatkowe do rekuperatorów MISTRAL