77 440 44 98    pro-vent e-mail
pro-vent logo
ZAMÓW CZĘŚCI (SERWIS)

Przed wypełnieniem formularza prosimy o wyczyszczenie pamięci podręcznej - cache - przeglądarki (kombinacja przycisków Ctrl+F5)

INFORMACJE PODSTAWOWE


Wpisz numer otrzymanej od nas oferty na zakup części serwisowych / urządzeń dodatkowych

Nr oferty:
Zamawiam jako: Osoba prywatna    Firma

Informujemy, że produkt może być montowany wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do podłączeń elektrycznych sprzętu.
Koniecznie zapoznaj się z sekcją "BEZPIECZEŃSTWO" na dole strony.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Nazwa firmy:
NIP:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

DANE DOSTAWY


Metoda dostawy:
Paczkomat:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Numer budynku:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
Numer telefonu:
Sposób płatności: Przedpłata    Pobranie

Na podany adres e-mail wyślemy fakturę PRO-FORMA wraz z kwotą do zapłaty oraz będziemy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na naszym rachunku bankowym. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostanie wydany przewoźnikowi do dostarczenia. Brak wpłaty w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia wysłania faktury PRO-FORMA będzie uznany za rezygnację z zamówienia.


W czasie zagrożenia epidemicznego nie jest możliwa płatność za pobraniem. Prosimy o wybór sposobu płatności: przedpłata.

Uwagi:
PROFIL DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Niniejszym oświadczam, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi kompleksowego montażu oraz serwisu systemów wentylacyjnych, central wentylacyjnych oraz ich części składowych dla osób trzecich. Oświadczam ponadto, że posiadam potrzebną wiedzę, umiejętności i doświadczenie w świadczeniu usług i robót na rzecz osób trzecich.
CECHY PRODUKTU
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
 • Zamawiany produkt stanowi tylko element / jest elementem dodatkowym centrali wentylacyjnej / elektrofiltra produkcji PRO-VENT.
 • Produkt nie może być wykorzystany w innych celach.
 • Produkt służy wyłącznie do naprawy lub rozszerzenia funkcjonalności produktu złożonego, który stanowi centrala wentylacyjna MISTRAL lub elektrofiltr.
 • Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do podłączeń elektrycznych sprzętu. Wymagany jest ważny numer uprawnień,
 • Z podłączenia produktu powinien zostać sporządzony protokół podpisany przez osobę posiadającą świadectwa kwalifikacji.
 • Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia produktu lub centrali wentylacyjnej spowodowanej nieprawidłowym podłączeniem, montażem lub uruchomieniem produktu.
BEZPIECZEŃSTWO
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
 • Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do podłączeń elektrycznych sprzętu. Z podłączenia produktu powinien zostać sporządzony protokół, podpisany przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji.
 • Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Produktu lub centrali wentylacyjnej spowodowanej nieprawidłowym podłączeniem, montażem lub uruchomieniem Produktu.
 • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z produktem, należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi urządzenia – należy upewnić się, że można zastosować zamówiony produkt.
 • Naprawa i uruchomienie urządzenia musi nastąpić zgodnie z wszystkimi wskazówkami instrukcji. Wszelkich prac, w tym podłączeń elektrycznych musi dokonać wykwalifikowany instalator, zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej oraz wymaganiami odpowiednich norm.
 • Przy podłączonym zasilaniu w produkcie znajdują się elementy pod napięciem –grozi porażeniem, mogą znajdować się elementy o gorących powierzchniach – grozi poparzeniem, elementy wirujące – grozi uszkodzeniem ciała.
 • ZABRANIA SIĘ prowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy załączonym zasilaniu.
 • ZABRANIA SIĘ zdejmowania wszystkich zaprojektowanych osłon i blokad podczas pracy urządzenia oraz gdy jest ono podłączone do zasilania.
DANE OSOBOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pro-Vent Systemy Wentylacyjne Krzysztof Ćwik z siedzibą w Dąbrówce Górnej, ul. Posiłkowa 4A, 47-300 Krapkowice, zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (klauzula informacyjna). Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, aktualne i kompletne.
Pro-Vent zobowiązuje się do realizacji zlecenia dopiero po wysłaniu do Zamawiającego potwierdzenia złożonego zamówienia.


BEZPIECZEŃSTWO +
 1. Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do podłączeń elektrycznych sprzętu. Z podłączenia produktu powinien zostać sporządzony protokół, podpisany przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Produktu lub centrali wentylacyjnej spowodowanej nieprawidłowym podłączeniem, montażem lub uruchomieniem Produktu.
 3. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z produktem, należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi centrali wentylacyjnej – upewnij się, że możesz zastosować zamówiony produkt.
 4. Naprawa i uruchomienie urządzenia musi nastąpić zgodnie z wszystkimi wskazówkami instrukcji. Wszelkich prac, w tym podłączeń elektrycznych musi dokonać wykwalifikowany instalator, zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej oraz wymaganiami odpowiednich norm.
 5. Przy podłączonym zasilaniu w produkcie znajdują się elementy pod napięciem –grozi porażeniem, mogą znajdować się elementy o gorących powierzchniach – grozi poparzeniem, elementy wirujące – grozi uszkodzeniem ciała.
 6. ZABRANIA SIĘ prowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy załączonym zasilaniu.
 7. ZABRANIA SIĘ zdejmowania wszystkich zaprojektowanych osłon i blokad podczas pracy urządzenia oraz gdy jest ono podłączone do zasilania.
PŁATNOŚĆ I DOSTAWA +
 1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny, na którą składają się a) cena za produkt oraz b) koszty dostawy c) koszty wynikające z wyboru płatności przy odbiorze.
 2. Termin dostawy produktu wynosi:
  • W przypadku wyboru sposobu płatności jako „przedpłaty” – 2 (dwa) dni do dnia zaksięgowania na naszym rachunku bankowym kwoty do zapłaty,
  • W przypadku wyboru sposobu płatności przy „odbiorze” – 2 (dwa) dni do dnia zaksięgowania na naszym rachunku bankowym kwoty do zapłaty.
REKLAMACJA I ZWROT +
 1. Reklamacje należy składać na adres: serwis@pro-vent.pl.
 2. Reklamacje możesz złożyć pisemnie wysyłając na adres podany powyżej. Składając reklamację wyślij produkt wraz z opisem podstaw reklamacji (dlaczego składasz reklamację). W ciągu 14 dni od otrzymania przez nas paczki otrzymasz od nas wiadomość z decyzją o rozpatrzeniu reklamacji. Odpowiedź na reklamację prześlemy ci na e-mail, który podałeś przy składaniu zamówienia lub listem poleconym na podany przez Ciebie adres.
 3. Na sprzedawany produkt nie udzielamy gwarancji. Odpowiedzialność za produkt ponosimy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Informujemy, że jeśli jesteś konsumentem, to zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r. poz. 827 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z uwagi, że umowa jest zawierana przy pomocy środków porozumiewania się na odległość:
  • Przysługuje Panu/-i prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od objęcia rzeczy w posiadanie (otrzymania produktu), do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy pobierz formularz zwrotu TUTAJ, a następnie go wypełnij i podpisz. Zapakuj towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu do pudełka i dobrze je zaklej. Jeśli Produkt był wcześniej zamontowany dołącz do formularza oświadczenie instalatora posiadającego uprawnienia o montażu i podłączeniu przez niego przedmiotu.
  • Adres do zwrotu: Pro-Vent Systemy Wentylacyjne, Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4A, 47-300 Krapkowice
  • Paczkę należy przesłać np. w zwykły sposób pocztą, Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu produktu.
  • Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu oraz wady wynikłe z nieprawidłowego użycia lub podłączenia.
  • Po otrzymaniu paczki musimy sprawdzić zamówienie, termin zwrotu oraz towar który został do nas przesłany. Po weryfikacji otrzymasz wiadomość o podjętej decyzji.
  • Ograniczenie prawa do odstąpienia Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. W ciągu 14 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o odstąpieniu od umowy otrzymasz zwrot środków.